Petra Coelen (De Waalboog): ‘Wat mensen hier nodig hebben, is duidelijkheid en structuur.’

Petra Coelen, verpleegkundige op de Wingerd, de afdeling van De Waalboog waar een unieke combinatie van expertise is ondergebracht. Het is geen gewone verblijfsafdeling, maar specifiek voor mensen die naast dementie ook ernstige gedragsproblematiek hebben. Zij wonen tijdelijk op deze afdeling. Het is een gezamenlijk initiatief van Pro Persona, organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en De Waalboog. De afdeling telt 24 vaste bewoners en is begin 2016 officieel geopend.

Ans Pennings verblijft op de Wingerd, na een gerechtelijke procedure met als uitkomst gedwongen opname. Mevrouw Pennings kon door toenemende dementieklachten én gedragsproblemen niet meer thuis wonen. Echtgenoot Mart Pennings vertelt in gesprek met Petra Coelen wat dat voor zijn vrouw en hem betekent.

Schelden en met deuren smijten

Mart Pennings: “Veel schelden. Met deuren smijten. Dat de ruiten er nog niet uitgesprongen zijn…”
Petra Coelen: “Dat doet ze hier ook.”
Mart Pennings: “En spullen van de trap afgooien. Maar ik ruimde het niet op. Dat deed ze even later zelf.”
Petra Coelen: “Want ze is heel netjes en opgeruimd.”
Mart Pennings: “En schelden! Daar reageerde ik maar niet op.”
Petra Coelen: “Dat vind ik bewonderenswaardig. Om niet die strijd aan te gaan.”
Mart Pennings: “Er tegenin gaan helpt niet, maar op een gegeven moment werd het te erg. Het doet je natuurlijk wel wat. En nu zit ze hier… Ja, het is dubbel. Je hebt er nog en toch ook niet. Thuis is er een enorme last van mijn schouders gevallen.”
Petra Coelen: “Je kon haar nog geen 5 minuten alleen laten.”

Petra Coelen: “Bewoners met gedragsproblemen kunnen een reguliere verblijfsafdeling ontregelen. En zij krijgen er niet de zorg die ze nodig hebben. Die zorg is er wel in psychiatrisch ziekenhuis gedurende een tijdelijke opname, maar in een ziekenhuis kun je niet wonen. De combinatie van verblijfsafdeling en ggz bestond nog niet. Het gaat dus om tijdelijk verblijf. Het doel is mensen zo reguleren dat ze kunnen doorstromen naar een verblijfsafdeling binnen De Waalboog of daarbuiten – of in een enkel geval naar huis. Het team is opgeleid om te kunnen omgaan met mensen met ernstige gedragsproblematiek. Ook werken er nu medewerkers van Pro Persona bij ons. Zodat we in de behandeling van de cliënt gebruik kunnen maken van elkaar expertise.” 

Rust en structuur

Mart Pennings: “Ik heb het gevoel dat ze begint te wennen.”
Petra Coelen: “Dat heeft ook even tijd nodig. Wij leren haar beter kennen en houden haar gedrag beter in de peiling. Ze heeft het hier ook al een keer ‘thuis’ genoemd toen we gingen koffie drinken. Het is mooi als we haar die veiligheid kunnen bieden.”
Mart Pennings: “Ik heb het idee dat het nu stabieler begint te worden.”
Petra Coelen: ”Ze heeft geen enkele poging gedaan om weg te gaan. Dat is goed.”
Mart Pennings: ”Ze zegt tegen mij wel eens: ik ben al lang niet meer thuis geweest. Ze heeft nog geen stampij gemaakt dat ze mee naar huis wil. Als ik na een bezoek wegga, is ze even verdrietig en dan is het over. Dat heeft ook met het geheugen te maken. Als ik vraag wat ze vanmiddag gegeten heeft, zegt ze: het was lekker. Ze weet het niet. Ja, één keer wist ze het. Frietjes.”
Petra Coelen: ”Dat was maandag.”

Petra Coelen: “Wat mensen hier nodig hebben, is duidelijkheid en structuur. Daar moeten we als team heel consequent in zijn. Op andere afdelingen kunnen mensen hun eigen weg vinden. Het is hier anders dan verpleeghuiszorg. Bij ons is zorg of ‘behandelen’: afspraken maken, grenzen aangeven en structuur bieden. Sommige medewerkers zijn weer weggegaan van deze afdeling omdat het niet hun ding is, zulke zorg voor ouderen. Ook zorgen we dat we alles weten over iemand vanaf de eerste dag dat hij of zij op de afdeling is. Bij reguliere zorg leer je iemand geleidelijk kennen.”

Bron: Dit artikel is overgenomen van metzorgonline.nl, het digitale magazine over langdurige zorg van Zorgkantoren Coöperatie VGZ.

Aan de slag met onbegrepen gedrag

Succesvolle methodiek De Oleander
De Oleander van Zorggroep Elde ontwikkelde een methodiek om meer cliëntgericht met mensen met onbegrepen gedrag om te gaan. De resultaten zijn positief. Bewoners ervaren rust en ruimte om zichzelf te zijn en ook naasten zijn enthousiast over de aanpak van De Oleander. In een video wordt de methodiek beschreven en vertellen betrokkenen hoe zij de zorg ervaren.

Stappenplan
Probleemgedrag kan zijn: agressief gedrag, maar ook weglopen, onrust, storend gedrag of het weigeren van zorg. In de ouderenzorg wordt het ook vaak onbegrepen gedrag genoemd. Voor zorgverleners is het vaak moeilijk om hiermee om te gaan. Zorg voor Beter ontwikkelde een stappenplan om beter met probleemgedrag om te gaan.

Middagsymposia Van machteloosheid naar kracht
Hoe kom je uit de machteloosheid die je vaak voelt bij onvrijwillige zorg? Het helpt om te kijken naar wat zich in de context afspeelt, maar ook naar je eigen rol en houding en naar de cultuur van de organisatie. Kom je ook wel eens zo’n vastgelopen situatie tegen en wil je door een andere bril leren kijken? Kom dan naar een van de middagsymposia ‘Van machteloosheid naar kracht: goed kijken naar gedrag’ van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)!

Meer weten

Geplaatst op: 4 januari 2017
Laatst gewijzigd op: 4 februari 2020