KIK-V bij Omring: aanleveren kwaliteitsgegevens zal beter en sneller gaan

Karin Kortekaas, adviseur Kwaliteit & Veiligheid bij Omring heeft grote verwachtingen bij de implementatie van KIK-V (het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg). Zowel winst qua tijd, als qua kwaliteit van de gegevens die elke verpleeghuisorganisatie jaarlijks moet aanleveren bij het Zorginstituut Nederland en andere ketenpartijen. Omring heeft al een aantal stappen in het implementatieproces doorlopen, waaronder de zelfscan. Omring was daarmee één van de eerste organisaties die met de implementatie van KIK-V van start ging. Karin Kortekaas deelt haar ervaringen met KIK-V.

Begin dit jaar hebben de ketenpartijen in de verpleeghuiszorg een convenant getekend om de afsprakenset vanuit het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) te bezegelen. In deze afsprakenset staat welke kwaliteitsinformatie op welk moment en op welke manier door zorgaanbieders aangeleverd moet worden en ook op welke manier deze informatie door de ketenpartijen gebruikt mag worden. Hiermee worden de administratieve lasten voor het aanleveren van kwaliteitsgegevens verlaagd. Alle zorgaanbieders en ketenpartijen zullen moeten gaan werken volgens de afsprakenset KIK-V.

Datagedreven werken

KIK-V paste in de ontwikkelambities van Omring. Kortekaas: ‘Omring heeft een kwaliteitsdashboard en is datagedreven. We willen nog meer datagedreven worden, want daar zijn wel ontwikkelingsmogelijkheden voor Omring. We willen het kwaliteitsdashboard ook gaan gebruiken voor onze interne verbetercyclus. Dat de kwaliteitsgegevens vaker worden opgehaald dan één keer per jaar. Eigenlijk het liefst continu, zodat je real-time data hebt.’

Samen de zelfscan invullen

‘We hebben meegedaan met de zelfscan en daardoor is helder geworden hoe Omring ervoor staat, bijvoorbeeld wat betreft onze informatiseringsgraad. Die zelfscan maakt ook duidelijk wat we al op orde hebben en wat wij nog verder moeten ontwikkelen om volledig te kunnen voldoen aan de vereisten voor de kwaliteitsgegevens die voor de externe verantwoording dienen.’

‘We hebben de zelfscan met een clubje uit onze organisatie gedaan. De bestuurssecretaris was betrokken en twee collega’s van het BI-team (business intelligence team) waren betrokken. Wij hebben met z’n vieren de zelfscan ingevuld. Daar waren we ruim een uur mee bezig. En we zijn met elkaar in gesprek gegaan over de stellingen die in die zelfscan staan. Zo hebben we met elkaar een gezamenlijk beeld opgehaald.’

Kwaliteitsindicatoren verzamelen

Kortekaas: ‘Je kijkt ook kritisch naar je eigen processen of die wel optimaal zijn ingericht om de kwaliteitsindicatoren die uitgevraagd worden op te leveren. En in die zin krabbelen wij onszelf wel eens achter de oren. Hebben we dat nu goed geregeld of kan het nog beter? Om een voorbeeld te noemen: wij werken onder andere met het resident assessment instrument, kortweg de RAI genaamd. Er wordt ook een indicator uitgevraagd over decubitusprevalentie. Dus ik heb geprobeerd om die indicator in RAI verder aan te scherpen, zodat je echt de cijfers uit je systemen krijgt die je ook wilt hebben.’

‘En wat ik ook nog wel een uitdaging vind is het uit de systemen halen van de procesindicatoren die in de uitvraag van de kwaliteitsindicatoren zit als het gaat om medicatiereview, maar ook het leren van medicatiefouten.’

Eenduidigheid definities

De uitvraag van de kwaliteitsindicatoren kost momenteel veel tijd en energie. Daar is dus grote winst te behalen, zowel qua tijd als kwaliteit ook van gegevens. Kortekaas: ‘Nu kijkt elke organisatie hoe die het beste gegevens kan aanleveren en doet dat naar beste kunnen. Intern hebben wij ook wel gesprekken over de definities. Wat moet je precies verstaan onder een locatie bijvoorbeeld? Ik verwacht meer eenduidigheid als het gaat om die definities. Dat levert een bijdrage aan de kwaliteit van data.’

Tot slot geeft Kortekaas nog een advies aan andere verpleeghuizen: ‘Ik zou zeker gaan starten. Je kan volgens mij niet vroeg genoeg in de trein zitten. Mede omdat nu ook het convenant is ondertekend, dus hoe je het wendt of keert, KIK-V gaat helemaal uitgerold worden binnen Nederland.’

Implementatie KIK-V

Het programma KIK-V heeft verschillende tools ontwikkeld om zorgaanbieders te ondersteunen bij het implementatieproces. Ook organiseert het programma kennissessies bestaande uit 4 opeenvolgende online bijeenkomsten waarin zorgaanbieders ervaringen kunnen uitwisselen en ondersteuning kunnen krijgen.

Bron: KIK-V

Meer weten

Geplaatst op: 18 mei 2021
Laatst gewijzigd op: 28 april 2022