Niet meer naar verpleeghuis bij Het Ouden Huis

Het Ouden Huis is een woonconcept voor zelfstandige ouderen die in hun woning kunnen blijven wonen bij een zwaardere zorgvraag of bij overlijden van een partner. ‘De vraag naar dit soort woonvormen neemt alleen maar toe’, voorspelt Jeroen van den Oever, bestuurder van initiatiefnemer Fundis. De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen, omdat er te weinig gebouwd wordt en een tekort aan personeel dreigt. ‘Andere vormen van wonen zijn een belangrijk onderdeel van de oplossing.’

Naar verwachting zal medio 2021 Het Ouden Huis, als eerste vestiging, haar deuren openen in Bodegraven. Het Ouden Huis is een initiatief van Karel van Berk en zorgnetwerk Fundis uit Gouda. De initiatiefnemers willen een alternatief bieden dat past bij zelfstandige ouderen en bij deze tijd. Op de locatie wonen straks ongeveer veertig ouderen, in zo’n dertig normale huurwoningen. Er is een gemeenschappelijke eetkeuken en zitkamer. De locatie wordt geleid door een inwonende verpleegkundige. Zelfstandig wonen dus maar met zekerheid van hulp en gezelligheid dichtbij. Ook wonen er in Het Ouden Huis twee of drie jongeren die een studie of leer- werktraject volgen. Zij huren een kamer en zijn regelmatig te vinden in de eetkeuken en zitkamer. Mensen kunnen er alleen of met z’n tweeën wonen. Ook met indicatie verpleeghuis.

Eenzaamheid opheffen

‘Met dit initiatief hoop ik vooral de eenzaamheid onder ouderen op te heffen. Ik had mijn moeder een Ouden Huis gegund: wel zelfstandig wonen maar aandacht en warme zorg dichtbij. Van vertrouwde mensen en tot het laatste moment’, stelt medeoprichter Karel van Berk.

Digitale raadpleging Ouder Worden 2020-2040

Met de groei van het aantal ouderen neemt tegelijkertijd het aantal ouderen met zorgvragen de komende decennia behoorlijk toe. Dit stelt ons voor de vraag hoe we de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg ook voor komende generaties kunnen borgen. Door het ministerie van VWS is de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 opgesteld als document om de mogelijkheden daartoe te verkennen. Wij gaan graag met jou in dialoog over deze mogelijkheden. Ga daarvoor naar de vragenlijst.

Het Ouden Huis: Voor lage- en middeninkomens

Het huis richt zich op mensen met lage of middeninkomens. Voor deze doelgroep is nauwelijks vernieuwend aanbod. Op de locatie mogen mensen alleen of met zijn tweeën wonen. Je kunt er terecht zonder zorgvraag of met een indicatie voor verpleeghuiszorg. Dat is wonen in de zekerheid dat je niet meer hoeft te verhuizen en er kunt blijven wonen ook al neemt de behoefte aan zorg toe.

Meer locaties nodig

De eerste locatie komt in Bodegraven. Deze is in aanbouw en wordt in komende zomer opgeleverd. Er zullen de komende jaren meer locaties bijkomen. De vraag naar dit soort woonvormen neemt alleen maar toe, voorspelt Jeroen van den Oever, bestuurder van Fundis: ‘De ouderenzorg staat de komende jaren in toenemende mate onder grote druk. We staan voor grote uitdagingen omdat er te weinig gebouwd wordt en een tekort aan personeel dreigt. Andere vormen van wonen zijn een belangrijk onderdeel van de oplossing.’ Fundis, een groep van ruim twintig organisaties die zich richten op de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, richt zich al langere tijd op dit vraagstuk onder de titel van “De Zorg van Morgen”.

Interview met Karel van Beek over ontwikkeling van het concept en Het Ouden Huis in Bodegraven

Basisprincipes Het Ouden Huis

Het Ouden Huis is gebaseerd op een aantal basisprincipes:

 • Voor bewoners met en zonder hulp- of zorgvraag.
 • Je woont alleen of samen. Overlijdt de partner dan kan de ander blijven wonen.
 • Hulp en zorg zijn altijd dichtbij.
 • Bewoners hoeven niet meer te verhuizen, ook niet als hun zorgvraag toeneemt.
 • Bewoners wonen zelfstandig in een normale woning met woonkamer, slaapkamer, keuken, toilet, badkamer met extra toilet, berging en eigen wasmachineaansluiting.
 • Er is een gemeenschappelijke eetkeuken en zitkamer voor algemeen gebruik.
 • In Het Ouden Huis wonen ook jongeren die een studie of leer-werktraject volgen. Zij verrichten hand- en- spandiensten en eten dagelijks in de gemeenschappelijke eetkeuken.
 • De zorgdrager organiseert ondersteuning en zorg naar de wensen van bewoners.
 • De zorgdrager woont zelf ook in Het Ouden Huis.
 • Als bewoners dat willen, kunnen zij helpen bij het koken en mee-eten in de gemeenschappelijke eetkeuken.
 • Bewoners bespreken elke maand de dienstverlening van Het Ouden Huis met de zorgdrager.
 • Het Ouden Huis regelt de toelating van nieuwe bewoners.
 • Bewoners kopen hun zorg in bij Het Ouden Huis met hun eigen persoonsgebonden budget.
 • In Het Ouden Huis zijn een paar kamers voor eerstelijnsverblijf.

Bron: captise.nl

Meer weten

Geplaatst op: 8 februari 2021
Laatst gewijzigd op: 25 mei 2023