Natasja Cassin: ‘Leiderschap is voor mij denken in kansen’

Rubriek Leiderschap in de praktijk

Leiderschap is niet alleen iets van de bestuurder of een teamleider in een zorginstelling. Elke medewerker toont leiderschap door beslissingen te nemen. Leiderschap zit in álle beroepen in het verpleeghuis. Alleen gezamenlijk dragen medewerkers bij aan goede zorg voor de bewoner. Deze maand vertelt Natasja Cassin, kwaliteitsverpleegkundige bij woonzorgcentrum Ewoud van Vecht en IJssel in IJsselstein, hoe zij leiderschap in de praktijk brengt en ervaart.

Natasja Cassin, kwaliteitsverpleegkundige bij woonzorgcentrum Ewoud van Vecht en IJssel in IJsselstein, ervaart leiderschap in haar functie, maar vindt het ook fijn als er een leidinggevende is die knopen doorhakt.

Wat betekent voor jou leiderschap?

‘Bij dat woord denk ik aan initiatief en energie. En ook aan dat je je kop boven het maaiveld uitsteekt. We hebben mensen nodig in de zorg die leiderschap laten zien, zeker in de fase waarin we nu zitten. We zien in de media negatieve berichten over de zorg, daar moeten we wat mee. Leiderschap kan bijdragen om dit negatieve beeld te keren. Tegelijkertijd denk ik dat mensen die al lang in de zorg werken soms niet meer de energie hebben om leiderschap te tonen, ze verliezen de spirit. Dit is zeker geen verwijt naar collega’s. Leiderschap is voor mij om ook deze collega’s mee te krijgen. ‘

Ervaar jij leiderschap?

‘Jazeker. Ik span mij iedere dag in om mijn collega’s mee te nemen, te coachen en te motiveren. Daar heb ik als kwaliteitsverpleegkundige ook precies de goede baan voor: het wordt van mij verwacht dat ik verbeterpunten realiseer. Mijn manager geeft mij de ruimte om hierin initiatieven te ontplooien. Nu ben ik bijvoorbeeld bezig met een plan op het gebied van medicatieveiligheid en daarin probeer ik mijn collega’s ook mee te nemen. Iedereen kent de principes volgens welke we moeten werken, maar toch komt het er toch niet altijd van om dit ook echt te doen. Als kartrekker aan mij om te onderzoeken wat mijn collega’s nodig hebben, ze te informeren, ze te coachen.’
Hetzelfde geldt bij persoonsgerichte zorg. Toen we daarover in gesprek gingen binnen het team, leidde dit onder andere tot de vraag: “Moeten we mensen dan ook ’s avonds bewoners gaan douchen?”. Als het team beren op de weg ziet, dan voel ik de behoefte het te helpen, te denken in termen van kansen, net zoals ik dat zelf doe. Dat is wat voor mij leiderschap in mijn eigen werk inhoudt.’

Heb je een gebeurtenis meegemaakt waardoor je dingen anders bent gaan doen?

‘Ja, ik ben er zelfs door van baan veranderd. Leiderschap is voor mij ook bewuste keuzes maken, mijn talenten kan inzetten en weten waar mijn belemmeringen zitten. Toen ik werkte als wijkverpleegkundige miste ik het coachen en het overstijgend bezig zijn, maar toen ik als coach werkte miste ik mijn vak als verpleegkundige. In mijn huidige werk als kwaliteitsverpleegkundige kan ik mijn vak combineren met coachen. Omdat ik wist waar mijn talenten en belemmeringen zitten, kon ik deze keuze zo bewust maken. Daar ben ik blij om.’

Wordt leiderschap gestimuleerd binnen jouw organisatie?

‘Ja, ik ervaar van mijn collega’s en mijn manager ruimte om dingen op te pakken en het voortouw te nemen in veranderingen. Daarbij hou ik mezelf en teamleden ook een spiegel voor. Door te reflecteren en feedback te geven aan elkaar kunnen we leren en dus groeien. Soms zit het hem in de kleine dingen: Als ik zie dat iemand binnenkomt bij een bewoner en met een vrolijk “Goedemorgen” de gordijnen open trekt, doet mijn dat herinneren aan mijn moeder die dat ook altijd deed. Als puber dacht ik dan: “Hee hallo, het is mijn kamer, vraag me eerst of ik die gordijnen open wil”. Zo’n voorbeeld is voor iedereen herkenbaar. Door het bespreekbaar te maken, zet het ons aan het denken.’

Wat zou jij anders doen als je bestuurder was?

‘De eerste gedachte die bij me opkomt is: kijken of en hoe ik meer aandacht aan de medewerkers kan geven. Maar ik weet dat dit heel makkelijk gezegd is, want een bestuurder heeft een enorm volle agenda. Het lijkt me echt een drukke baan. In de teams waarmee ik werk hoor ik wel eens “We worden onvoldoende geïnformeerd”. Daarom hebben we nu de “Keek op de week” in het leven geroepen. Een nieuwsbrief waarmee iedereen in de organisatie en vooral locatie, elkaar geïnformeerd kan houden over waar we mee bezig zijn. Ik plaats er zelf ook wel eens wat in. Recent heb ik een stukje over persoonsgerichte zorg op geplaatst, zodat we hier in een volgend teamoverleg dieper op in kunnen gaan.’

Wat heb je liever: een zelfsturende organisatie of een leidinggevende die knopen doorhakt?

‘Het laatste. Ik heb gewerkt in de wijkverpleging, waar we zelforganiserend werkten, en daar miste ik wel eens de invloed of visie van een manager. Ik denk dat zelfsturing kan werken als je als team heel goed op elkaar afgestemd bent, maar als de teamdynamiek niet optimaal is krijg je disbalans.’

Wie vind je een sprekend voorbeeld van goed leiderschap?

‘De leidinggevende die ik bij mijn vorige baan had, was een heel inspirerende vrouw en dat bevorderde de eigen regie van de medewerkers. Ik merkte het aan mezelf ook: je gaat meer initiatief tonen, net dat stukje harder lopen. Zij had echt een visie op de zorg en op wat ze met onze locatie wilde. En daarin kon ze iedereen meenemen zonder het aan ons op te dringen.’

Meer weten

Geplaatst op: 7 december 2018
Laatst gewijzigd op: 27 december 2018