Meer aandacht voor signaleren en bestrijden jeuk bij verpleeghuisbewoners kan bijdragen aan hoger welbevinden

De helft van de verpleeghuisbewoners heeft last van jeuk. Meer aandacht voor het signaleren en behandelen van jeuk bij verpleeghuisbewoners kan bijdragen aan een hoger welbevinden. 
‘Jeuk is de meest voorkomende dermatologische klacht bij ouderen en kan een sterke negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven. Jeuk is een reden om een arts te raadplegen, met name als de jeuk chronisch is, dat wil zeggen: langer dan 6 weken bestaat. Bij ouderen kan het moeilijk zijn om de oorzaak van het symptoom jeuk te herkennen. De meest voorkomende oorzaak van jeuk bij ouderen is een droge huid.’ Dit staat in de publicatie ‘Jeuk bij ouderen -Diagnostiek en behandeling‘ in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Van wetenschap naar praktijk

Het onderzoek dat is uitgevoerd binnen het Universitair Netwerk Ouderenzorg UMCG geeft aan dat jeuk een onderschat probleem is.  ‘Jeuk heeft een grote invloed op het welbevinden, net als pijn. Bij ouderen kan jeuk bijdragen aan het ontwikkelen van een delier. Ook kan jeuk mogelijk een oorzaak zijn van onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie.’ Dat zegt Carolien van Bruggen, specialist ouderengeneeskunde bij Dignis/Lentis (lid van  het UNO-UMCG).

Binnen Dignis/Lentis was de animo om mee te werken aan het onderzoek groot. En via specialist ouderengeneeskunde Carolien van Bruggen wordt de wetenschappelijke kennis die uit het onderzoek voortkomt ook weer vertaald naar de wervloer. ‘De verzorgenden in onze organisatie waren heel gemotiveerd om mee te doen aan het onderzoek. Ondanks de extra tijd die het hen kostte, naast hun toch al zo drukke werk. Ze zien het belang van het wetenschappelijke onderzoek voor onze cliënten, die vaak overduidelijk niet goed in hun vel zitten. Jeuk signaleren en bestrijden is teamwork.’

Factsheet

Het UNO-UMCG heeft de resultaten van het onderzoek in een factsheet verwerkt. Download de factsheet Jeuk – een onderschat probleem bij ouderen

Bron: huisartsgeneeskunde-umcg.nl

Meer weten

Geplaatst op: 11 februari 2019
Laatst gewijzigd op: 6 september 2019