Leren en ontwikkelen bij Zorggroep Elde

Verpleegkundige Suus van Bellekom werkt bij Zorggroep Elde, een zorgaanbieder in Brabant. Suus: “Ik werk met veel plezier omdat ik hier echt verschil kan én mag maken in een aangenaam leven van cliënten.” Suus is een jaar geleden bij Zorggroep Elde komen werken en inmiddels zo thuis bij de organisatie dat ze actief meedenkt over zaken die misschien anders of beter zouden kunnen. Suus heeft altijd de cliënt voor ogen: de cliënt bepaalt en haar handelen is daar op afgestemd. Voor Suus is dat zo vanzelfsprekend als wat. “Ik ben expeditieleider van Expeditie Elde en vind het leuk mee te denken over verbeteringen in de zorg. Ik denk ook mee over hoe de klant- en kernwaarden geen loze woorden blijven maar betekenis krijgen in de praktijk van alledag.”

Bijblijven

Expeditie Elde is een ontwikkeltraject voor medewerkers. Medewerkers van alle disciplines krijgen op verschillende manieren handvatten om zich de kernwaarden eigen te maken en goed om te gaan met de ontwikkelingen binnen de zorg. Die ontwikkelingen gaan immers snel. Als Suus en haar collega’s blijven doen wat ze altijd deden, missen ze waar het echt om gaat: de cliënt van nu is immers een andere dan de cliënt die jaren geleden een beroep op ons deed en ook een andere dan de cliënt die straks een beroep op ons doet. Inzet van technologische hulpmiddelen wordt steeds meer gemeengoed. Sociale innovaties doen in rap tempo hun intrede. Belangrijk is dus dat medewerkers zich blijven ontwikkelen en blijven leren. “Natuurlijk zijn er ook collega’s die veranderingen en blijven leren lastig vinden. Daar hebben we het met elkaar wel over. Ik wil mezelf in elk geval blijven ontwikkelen en groeien in mijn vak. Voor de cliënt én voor mijn eigen werkplezier. Het ontwikkeltraject Expeditie Elde en het nieuwe leer- en ontwikkelbeleid van Zorggroep Elde helpen daar zeker bij.”

Voor Zorggroep Elde zit leren in kleine dingen Dit hoeft niet altijd een volledige opleiding te zijn. Ook tijdens je dagelijks werk leer je én van samenwerken leer je. Expeditie Elde is de kapstok om vooral ook op een leuke, open en verrassende manier met elkaar in gesprek te gaan over het werk. Daar hoorden ook een theatershow, quiz, kernwaardencafé, discussiemiddagen en intervisies bij.

Omdenken

Zoals ook bij echte expedities is Expeditie Elde geen vereffend pad. Suus: “Wat mij aanspreekt is dat niemand mij vertelt hoe het moet, maar dat ik dat zelf met mijn team ga ontdekken. Natuurlijk is er een richting aangegeven en krijgen we hulpmiddelen om het gesprek over de kernwaarden en vaardigheden van een eigentijdse professional binnen het team op gang te houden. We zijn nu bij de kernwaarde “ruimdenkend”. Dat is een lastige. Wat is ruimdenkend of anders denken? En, hoe ga je van anders denken naar anders doen? We zijn gaan omdenken. Is er een probleem? Accepteer dat dan als een feit en ga vanaf daar op zoek naar mogelijkheden. Wat helpt is collega’s van een andere afdeling te vragen mee te denken, die kunnen immers met afstand naar de situatie kijken. Ook tijdens de overdracht discussiëren we soms over onderwerpen die met het thema ruimdenkend te maken hebben. Geloof bijvoorbeeld, huisdieren voor cliënten of seksualiteit.”

Is dat nou ruimdenkend?

Winst van de expeditie is dat iedereen de kernwaarden kent, zich er bewust van is en er zoveel mogelijk naar handelt. Suus: We spreken elkaar hier met een lach op aan, zo van ‘wat dat nu zo gastvrij of ruimdenkend?’ Ik ben nog steeds enthousiast en ga graag nog met de twee andere kernwaarden aan de slag.”

Teamie en ontwikkelgesprekken

Om medewerkers te helpen met de ontwikkeling tot eigentijdse professionals voert Zorggroep Elde geen jaargesprekken meer, maar ontwikkelgesprekken. De focus ligt vooral op wat gaat goed en ook hier weer is de medewerker zelf aan zet. Teams kunnen de Teamie inzetten: een uitnodigend online instrument waardoor inzichtelijk wordt hoe het team zich verder kan ontwikkelen.

Meer weten

 

Geplaatst op: 31 juli 2017
Laatst gewijzigd op: 5 september 2022