Met een kwaliteitsdashboard de zorg verbeteren: drie organisaties, drie voorbeelden

Zorgorganisaties werken voortdurend aan verbetering van de zorg. Kwaliteit en veiligheid zijn belangrijke indicatoren. Hoe mooi is het als een organisatie haar medewerkers hier zelf bewust van kan maken. Om dit te bereiken ontwikkelden Pleyade, Saxenburgh Groep en De Gouden Leeuw Groep ieder een kwaliteitsdashboard. Voor managers én de werkvloer.

Volgens beleids-kwaliteitsfunctionaris Liesbeth Lieffering van De Gouden Leeuw Groep zet het gesprek over cijfers echt verbeteringen in gang. ‘Het kwaliteitsdashboard geeft duidelijk aan wat goed en minder goed gaat. Teams ondernemen snel actie op constateringen in het dashboard of uit tevredenheidsonderzoeken. En precies dat vertaalt zich direct door naar de cliënt. Geven cliënten de voeding lager dan een 8? Cliënten merken dat er meer aandacht naar voeding gaat. Scoort de dagbesteding lager dan verwacht? In het volgende onderzoek zijn de cliënten tevredener.’

Tips
Hoe het kwaliteitsdashboard er precies uitziet en wordt gebruikt, is voor elke organisatie anders. Maar de uitgangspunten komen wél overeen. Lees de tips van Pleyade, Saxenburgh Groep en De Gouden Leeuw Groep.

  • Hou het simpel! De grootste valkuil is de neiging het te moeilijk maken.
  • Bepaal je doelgroep. Wie gaan het dashboard gebruiken? Beperk je tot de informatie die voor jouw doelgroep interessant is.
  • Weglaten is de kunst. Zorg dat het dashboard aansluit bij de medewerkers.
  • Begin gewoon. Probeer niet alles van tevoren te bedenken, dat werkt vertragend. Verbeter het dashboard ‘on the job’, door regelmatig te evalueren.
  • Formuleer je doel. Wat levert het de organisatie op? Wat levert het de cliënten op?
  • Zorg voor commitment van de raad van bestuur.
  • Heb geduld. Kwaliteit verbeteren gaat in kleine stapjes.
  • Koppel het dashboard aan het kwaliteitskader, zodat dit meer gaat leven.

Drie organisaties, drie voorbeelden

De komende weken publiceert Waardigheid en trots drie voorbeelden over het verbeteren van de zorg met een kwaliteitsdashboard. Drie voorbeelden, drie organisaties: Pleyade, Saxenburgh Groep en De Gouden Leeuw Groep.

Pleyade: Een verbetertool voor de teams

Pleyade werkt al sinds eind 2012 met een dashboard kwaliteit & veiligheid. Het is een dashboard voor en door de teams. Teams voeren zelf (intercollegiale) metingen uit en gaan actief met de uitkomsten aan de slag. Ieder team, klein of groot, heeft een eigen dashboard. En dat biedt aanknopingspunten om in gesprek te gaan. Zodat medewerkers zich continu kunnen verbeteren.

Saxenburgh Groep: De dialoog aangaan door dingen inzichtelijk te maken

Laagdrempelig, integraal, realtime en structureel meten: dat zijn de belangrijkste kenmerken van het dashboard van Saxenburgh Groep. De informatie over kwaliteit en veiligheid, bedrijfsvoering en personeel maakt snel schakelen mogelijk. En dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede. Het dashboard is nu nog gericht op managers en raad van bestuur, Saxenburgh Groep werkt aan een vertaling naar de werkvloer.

De Gouden Leeuw Groep: Een handvat om verbeterslagen te maken

Niet meten om het meten, maar om grip en overzicht te krijgen. Géén verantwoording of afrekening, maar een middel om te leren en de zorg te verbeteren. Dit is in een notendop waarvoor het kwaliteitsdashboard van De Gouden Leeuw Groep is bedoeld. Beleids-kwaliteitsfunctionaris Liesbeth Lieffering: ‘Ik ben ervan overtuigd dat harde cijfers helpen om de zachte kant te onderbouwen en te begrijpen.’

Tekst door Ingrid Brons

Meer weten

Geplaatst op: 15 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 5 september 2022