Connect Generations: Eenzaamheid ouderen bestrijden met woningnood studenten

Studenten zoeken altijd woonruimte en zorgprofessionals kampen – heel – vaak met een hoge werkdruk. Deze twee ‘problemen’ zouden elkaar moeten kunnen oplossen, dacht Gitta Klopper, toen zij drie jaar geleden startte met Connect Generations. Haar bureau zoekt woonruimte voor studenten in verpleeghuizen en deze studenten verlagen op hun beurt de werkdruk van de zorgprofessionals. 1 en 1 is in dit geval 3.

‘Vanuit mijn eigen werk in de zorg zag ik de nood bij ouderen groeien: steeds minder aandacht, steeds meer eenzaamheid. Aan de andere kant kampen studenten al jaren met een hoge woningnood. Toen werd in 2015 ook nog eens het leenstelsel ingevoerd, waardoor studenten enorme studieschulden kunnen opbouwen, zeker als ze uitwonend zijn. Vanwege het overheidsbeleid om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, kampten tegelijkertijd zo’n achthonderd verpleeghuizen met leegstand vanwege aanstaande sluiting. Ik heb deze twee ‘problemen’ gecombineerd en een oplossing bedacht’, vertelt Gitta Klopper bij de receptie van Amstelring-locatie De Drie Hoven in Amsterdam.

Connect Generations brengt jong en oud samen

Gitta besloot haar baan op te zeggen en zich een half jaar in te zetten voor het idee deze twee generaties aan elkaar te koppelen. ‘En in 2016 had ik mijn eerste student geplaatst. Inmiddels wonen meer dan honderd studenten verspreid door heel Nederland in verschillende verpleeghuizen en is er een wachtlijst van enkele honderden studenten die op deze manier willen wonen.’

Begeleiding van beide partijen

Connect Generations brengt niet alleen vraag en aanbod bij elkaar, het bureau begeleidt beide partijen ook gedurende de samenwerking. ‘We screenen sowieso elke student, want niet elke student is geschikt. Er moet een wil zijn om maatschappelijk bij te dragen, want de tegenprestatie voor het krijgen van een kamer is dat de student 30 uur ‘werkt’ voor de organisatie. De student werkt dus voor zijn huur, want het wonen is gratis – op € 50,- kosten voor gas, water en licht na. In een speciaal ontwikkeld systeem, Connect Dossier, geeft de organisatie aan waar extra handen gewenst zijn en tekenen studenten hun uren in.

De werkzaamheden kunnen van alles omvatten, maar het voornaamste doel is: tijd doorbrengen met de bewoners. Sanne Gootjes (21 jaar) komt uit Schagen en woont sinds januari in De Drie Hoven. Ze was student Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en is net afgestudeerd.

Woonstudent Sanne in haar kamer

‘Als woonstudent betalen we geen huur, maar leveren we dertig uur ‘vrijwilligerswerk’ voor de organisatie.  En tijdens de vakantie werk ik als vakantiekracht voor Amstelring; wel zo handig, want ik ken iedereen al en ben al ingewerkt!’

Sluitend verpleeghuis bewoonbaar houden met studenten

‘Ik wilde het laatste jaar van mijn studie heel graag in Amsterdam wonen en stuitte op een advertentie van Connect Generations. Ik besloot mij direct aan te melden, want het leek me een heel fijne manier om op mijzelf te wonen. Inmiddels woon ik hier nu zo’n acht maanden en ik heb het ontzettend naar mijn zin. De Drie Hoven gaat sluiten en er komen geen nieuwe bewoners meer bij. Het wordt dus steeds stiller hier, maar doordat er nu studenten bij mogen, blijft er wel leven in de brouwerij voor de cliënten die hier nog wel wonen’, legt zij uit.

Inmiddels wonen er zo’n 23 studenten in De Drie Hoven. ‘We doen veel leuke dingen samen. Zo hebben we een keertje een concert georganiseerd met alle studenten die een instrument bespeelden. Het werd steeds groter en uiteindelijk werd het een soort musical. Alle bewoners keken ontzettend uit naar de opvoering, maar mijn buurvrouw was inmiddels zo slecht dat ze er niet meer bij kon zijn. Toen zijn we na afloop bij haar op de kamer haar verzoeknummer nog komen spelen. Daar was ze zo door ontroerd…’ vertelt Sanne met weemoed. Haar buurvrouw is inmiddels overleden.

Tijd doorbrengen met bewoners

De studenten hebben ook verschillende clubjes in het leven geroepen, zoals de gymclub, de handwerkclub en de schilderclub. Daarnaast gaan de jonge mensen regelmatig op pad met de bewoners, halen ze een boodschapje voor ze of drinken ze gewoon gezellig samen koffie of thee.

‘Het is ook niet zo dat de studenten banen “afpikken”. Ze spelen echt een ondersteunende rol voor de zorgprofessional, zodat de bewoners zich minder eenzaam voelen en de verpleegkundigen tijd hebben voor hun echte werk’, vult Gitta aan.

Oprichtster Connect Generations Gitta en student Sanne samen

Oprichtster Gitta en woonstudent Sanne

Best even wennen voor de bewoners

Madieke de Wit is projectmanager vanuit Amstelring voor onder meer deze samenwerking. ‘Het was echt wel even wennen voor onze bewoners; dat ze ineens zulke jonge buren kregen en sommigen stelden zich ook best wat afwachtend op. Maar we zijn nu ruim anderhalf jaar verder. Nu weten ze niet beter en vinden ze het juist heel gezellig dat de jongeren er zijn.’

‘Wij hebben best geïnvesteerd in deze nieuwe manier van samenwonen. Zo hebben we een welkomstdocument opgesteld waarin precies staat wat we van de studenten verwachten. Maar we organiseren ook een intervisie met de geestelijke verzorging om studenten te helpen over die drempel heen te stappen om contact te maken met bewoners. Ook hebben we een maatjesproject geïntroduceerd. Zo voorkom je dat één bewoner alle aandacht krijgt en de ander niets, weten de studenten voor wie zij verantwoordelijk zijn en ontstaat er echt een band’, verduidelijkt Madieke. ‘Deze samenwerking gaat niet vanzelf, als organisatie moet je wel het een en ander begeleiden en introduceren bij medewerkers en bewoners. Maar de begeleiding vanuit Connect Generations maakt dat een stuk eenvoudiger.’

Kortom: Connect Generations werkt! Bewoners voelen zich minder eenzaam, de werkdruk bij de zorgprofessional gaat omlaag en de student heeft goedkoop woonruimte. Maar, zoals bij elk project, vergt ook dit project inzet van alle partijen.

Elk verpleeghuis kan zich aanmelden bij Connect Generations. De enige voorwaarde is dat er woonruimte moet zijn voor één of meerdere studenten en voldoende ‘vrijwilligerswerk’. Gitta Klopper verwacht snel minimaal vierhonderd studenten aan een woonruimte in een verpleeghuis te hebben geholpen.

Bekijk de video over Connect Generations

Door Nienke Oort

Meer weten:

Geplaatst op: 19 augustus 2019
Laatst gewijzigd op: 13 januari 2023