Bestuurder, reflecteer!

Dit verhaal komt voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Dit verhaal is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’ – deel 3. Leiderschap en strategie.

In de hectiek van alledag schiet even rustig nadenken en kijken naar jezelf er vaak bij in. Uw agenda is volgepland en er is altijd wel iets waar u acuut op moet inspelen. Maar doet u dan wel recht aan uzelf en uw organisatie? Geeft u dan wel het goede voorbeeld?

Regelmatig stilstaan bij uw functioneren en reflecteren op uw eigen handelen levert u en de organisatie veel op. Als u daarin voorop gaat, zullen er zeker mensen volgen. Wij helpen u met een aantal kritische vragen op weg. Geef er eerlijk antwoord op en analyseer uzelf.

 1. Besturen:
  • Hebt u de visie beschreven en brengt u die daadwerkelijk in de praktijk?
  • Zijn de processen en structuren op orde? En passen die bij de visie?
  • Zijn de portefeuilles belegd?
  • Wie zijn belangrijke actoren?
  • Weet u hoe de verhoudingen in de organisatie zijn: wie zijn de informele leiders, welke medewerkers ondermijnen de zaak, wie is kritisch maar coöperatief, hoe is uw positie?
  • Is dat wat op papier staat congruent met de werkelijkheid?
  • Kent u de geschiedenis van de organisatie? Leert u daarvan en houdt u er rekening mee?
  • Hebt u een sparringpartner, binnen of buiten de organisatie?
  • Houdt er wel eens iemand u een spiegel voor?
 2. Stijl van leidinggeven:
  • Vangt u de belangrijke signalen op?
  • Denkt u regelmatig: “Ik heb plannen geschreven, projectleiders benoemd, managers aan zet gezet”? En denkt u dan dat het wel goed komt?
  • Durven uw medewerkers kritiek op u te leveren, met nieuwe ideeën te komen of nee te zeggen?
  • Kunt u iedereen erbij houden als het spannend wordt?
 3. Weten wat er speelt:
  • Weet u wat er speelt op de werkvloer?
  • Laat u zichzelf daar regelmatig zien?
  • Gunt u zichzelf de tijd om een probleem te ontwarren, het helemaal af te pellen? Of bent u meer van de snelle oplossingen?
  • Is u bekend hoe de ondersteunende diensten in de praktijk functioneren? Of ze echt ondersteunend zijn aan het primair proces?
 4. Plannen:
  • Hoeveel projecten en plannen zijn er waar de werkvloer iets mee moet?
  • Gaan de interventies goed of moet u iets anders doen? Hebt u daar zicht op?

Houd een dagboekje bij en kijk daar regelmatig in terug. Vertrouw er al uw twijfels, goede ideeën en tekortkomingen aan toe. Het is de eerste stap op weg naar verandering. Gun uzelf de tijd. Rome is ook niet op één dag gebouwd. Ga rustig maar gestaag, met kalme zelfverzekerdheid werken aan uw ideale situatie.

Zoom in en uit. Inzoomen om een duidelijk beeld te krijgen van uzelf en uw organisatie en uitzoomen om dat beeld in perspectief te plaatsen, om objectief ernaar te kunnen kijken en om de verhoudingen te kunnen zien.

Meer weten

Geplaatst op: 5 september 2017
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2023