AxionContinu: ‘Durf vooruit te lopen op maatregelen’

Na hard getroffen te zijn in de eerste golf, lukt het de Utrechtse zorginstelling AxionContinu om het coronavirus op dit moment grotendeels buiten de deur te houden. Vooral door heel fors in te zetten op preventie. Bestuurder Martin den Hartog in een pleidooi aan collega-organisaties: ‘Schroom niet en durf vooruit te lopen op landelijke maatregelen.’

Tijdens de eerste golf bleef één van de 21 locaties van AxionContinu coronavrij en werden vooral de woonvoorzieningen in de Lekstreek hard geraakt. Daarnaast ving de zorgorganisatie in de revalidatiekliniek ontslagen ziekenhuispatiënten met corona uit de regio op. Ook daar stierven mensen. Achter de kille statistieken van elk van deze 107 overleden mensen zit een verhaal. Bestuurder Martin den Hartog praat er thuis ook met zijn tienerdochter over: ‘Uiteindelijk zijn het meer dan honderd opa’s en oma’s van heel veel jongeren.’

Ook al werd AxionContinu net als elke zorginstelling overvallen door het virus, al vrij snel hadden ze belangrijke zaken op orde: ‘Vanaf Pasen, dus medio april, zijn we al gaan testen. En aan mondkapjes hebben we nooit een tekort gehad omdat we die zelfs bij de verffabriek elders in het land gingen halen.’ Half juli waren alle locaties virusvrij. Nu de besmettingen landelijk weer toenemen, liggen er twee mensen uit het ziekenhuis met corona op de cohortafdeling in de revalidatiekliniek van AxionContinu.

Geleerde lessen verpleeghuis AxionContinu

De Utrechtse organisatie doet er alles aan om de tweede golf, in ieder geval zo lang mogelijk, buiten de deur te houden. Wat werkt daarbij goed?

Coachen op hygiënemaatregelen

AxionContinu zet zwaar in op het naleven van de hygiënemaatregelen. Op de locaties zijn meteen coaches ingezet om mensen te instrueren in het gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen, het handen wassen en bewaren van voldoende afstand. Zag een coach na een uitbraak dat de maatregel niet goed werd toegepast, dan kreeg de medewerker direct het goede voorbeeld. Daarnaast krijgen personeel en bezoek een ontsmettingsdoekje mee om contactpunten, zoals deurkrukken en lichtknoppen, te ontsmetten.

Vooruitlopen met testen

Den Hartog en zijn collega-bestuurder hebben vanaf het begin laten zien dat ze durven vooruit te lopen op landelijk beleid. Al sinds half april test AxionContinu bij verdenking zelf het personeel en cliënten. In die maand had de organisatie een teststraat ingericht met eigen daartoe opgeleide medewerkers. Binnen 24 tot 48 uur heeft een medewerker of bewoner duidelijkheid. Ook het preventief testen is al ingevoerd in de week dat de minister dit eind september als maatregel instelde. De GGD volgt dit met meer dan gewone belangstelling.

Al vroeg met mondkapjes

Diezelfde doortastendheid laat AxionContinu zien in het preventief dragen van mondkapjes. Al sinds de eerste signalen van toename begin september dragen bezoekers en een groot deel van de medewerkers een mondkapje. “Wij zijn voorstander van preventief dragen, ook al snappen we het dilemma. Voor mensen met dementie kan iemand met een mondkapje een akelig gezicht zijn.”

Bezoek komt in shifts

De bovenstaande maatregelen zijn ook bedoeld om niet meer op slot te hoeven gaan voor familie en vrienden van bewoners. Ook aan hen wordt gevraagd om het virus weg te houden. Dus uiteraard niet op bezoek komen als ze zelf verkouden zijn en niet meer dan twee personen tegelijkertijd. ‘Dat gaat best goed; we horen geen klachten meer over het bezoeken.’

‘Bestuurders moeten meer op de voorgrond treden en vertellen wat de impact is op onze bewoners en medewerkers’

Dialoog met medewerker en bewoner

Naast de hygiënemaatregelen kregen medewerkers en cliëntenraden meer invloed op het beleid. Dat vergroot het draagvlak voor het beleid. ‘Naast continue evaluatie zijn we als bestuurders en management veel meer met hen in gesprek. Daar zitten veel ideeën en creativiteit, die bijdragen om het welzijn van bewoners intact te laten. Van het elkaar veilig ontmoeten in het restaurant, tot aan de hometrainer op het balkon zetten of de cavia naar de bewoner toebrengen.’

Met veel respect praat de bestuurder over zijn medewerkers. Nu de tweede golf opwelt weet hij dat zij enerzijds goed voorbereid en op routine omgaan met het virus. Anderzijds vraagt hij erkenning voor de angst en het rouwproces waar velen nog inzitten: ‘Voor hen is het vreselijk om geen afscheid te hebben kunnen nemen van iemand die ze jaren hebben mogen verzorgen.’

Tegelijkertijd vindt Den Hartog het belangrijk om te benoemen wat de crisis óók heeft opgeleverd: ‘Veel voor elkaar over hebben, saamhorigheid, ervaring met beeldbellen en veel creatieve ideeën. De kunst is om dat te behouden.’

Door Anja Klein

Meer weten

Geplaatst op: 7 oktober 2020
Laatst gewijzigd op: 5 januari 2023