Annemieke Blokker (Valkenhof): ‘Het werk is daadwerkelijk veranderd’

Toen Annemieke Blokker in 2009 startte als directeur bij Valkenhof in Valkenswaard stond de organisatie er financieel slecht voor. Nu is Valkenhof kerngezond en wordt er voortdurend gewerkt aan het verbeteren van het welzijn van de bewoners. In een bijlage bij de Volkskrant over  samenwerken in de zorg werd Blokker hierover geïnterviewd.

Uw zorgorganisatie komt van ver. Waar is vooral op ingezet afgelopen jaren?

‘Het verhogen van de tevredenheid van cliënten, vooral door het werkproces efficiënter in te richten. Overheadkosten en werkdruk zijn verlaagd, het ziekte-verzuim is teruggedrongen naar 4 procent (gemiddeld in de sector is 6). En we hebben zorgcoördinatoren welzijn benoemd. Dat alles heeft ervoor gezorgd dat personeel meer tijd heeft voor onze bewoners.’

Personeel regelt meer zelf. Hoe ziet dat eruit?

‘Mensen roosteren zelf met een app. Samen zijn ze verantwoordelijk voor de bezetting. Tevoren was er angst of er met feestdagen geen gedoe zou zijn, maar het loopt prima. Als iets stuk is, kan personeel dat zelf vervangen en bestellen, daar zit geen controle meer op. Functioneringsgesprekken houden we alleen als een manager of medewerker dat nodig vindt. Door dergelijke maatregelen kan de professional doen waarvoor hij komt: warme zorg leveren.’

U bent aangesloten bij het programma Waardigheid en trots. Wat houdt dat in?

‘De ouderenzorg is op een lelijke manier in beeld gekomen. Er gebeurden dingen die niet goed te praten zijn, maar er zijn óók veel mooie initiatieven. Die moeten we laten zien om van elkaar te leren. We wilden graag zo’n best practice zijn.’

Door inzet van domotica, minder vrijheidsbeperkende maatregelen en de inzet van welzijnscoördinatoren werkt uw zorgorganisatie aan vernieuwing. Waar staat u in dat proces?

‘Aan vrijheidsbeperkende maatregelen doen we niet meer. Daarover zijn we met familie diepgaand in gesprek gegaan. Soms is het nodig dat iemand beschermd wordt, bijvoorbeeld door desnoods een helm op te zetten. Soms valt iemand vaker en nemen we blauwe plekken voor lief maar vinden we dat met elkaar minder erg dan de onrust die vastbinden veroorzaakt. Verder is geïnvesteerd in bekabeling, alles is digitaal. Volgende stap is dat we ’s nachts digitaal gaan uitluisteren. Mensen hoeven niet meer wakker te worden van de nachtronde, en als iemand uit bed valt, wordt dat direct gehoord. Dat is prettiger voor de bewoners en als het ’s nachts personeel uitspaart, kunnen we die op andere momenten inzetten.’

Zinvolle dag

Veel werk in een verpleeghuis is zorggerelateerd: wassen, incontinentiemateriaal vervangen, medicatie toedienen, helpen met eten. Verpleging en verzorgenden zijn gewend vanuit die blik te werken. Valkenhof heeft zorgcoördinatoren welzijn aangesteld die het team helpen anders te werken. ‘Doe de gordijnen open, zet een muziekje aan en lees de krant voor als de dag begint’, vertelt zorgcoördinator welzijn Marleen van Opstal. Ook de huishoudelijke dienst leert zo te kijken. ‘Als iemand onrustig door de gang zwerft, laat de medewerker van de huishoudelijke zorg de bewoner nu de kar duwen of wordt hij meegenomen om brood te halen.’

‘Waarom moet iedereen om tien uur uit bed als je mensen vervolgens niets aanbiedt? Nu is er meer aandacht voor hen en voor de sfeer: er staan bloemen op tafel, er wordt een muziekje aangezet en er zijn activiteiten waar men aan mee kan doen. Of iemand wordt lekker gemasseerd. Het werk is daadwerkelijk veranderd en de mensen hebben een meer zinvoller en evenwichtiger dag.’

Bron: Pulse Media Group, Samenwerken in de zorg, mei 2016

Meer weten

Geplaatst op: 12 mei 2016
Laatst gewijzigd op: 20 juni 2016