Kwaliteitsverbetering verpleeghuiszorg

Praktijk

Hugo de Jonge: ‘Waardevol om te zien hoe de sector verantwoording aflegt’

Minister Hugo de Jonge (VWS) nam op 23 april het eerste exemplaar in ontvangst van de publicatie Resultaten uit het verpleeghuis van brancheorganisatie ActiZ.

lees meer

De basis op orde – iedereen draagt zijn steentje bij

De basis op orde is een breed begrip, maar betekent toch vooral veilige zorg en welbevinden voor cliënten. Om dat voor elkaar te krijgen is niet alleen het team aan zet, maar de hele organisatie – er moet sprake zijn van een duurzame verandering.

lees meer

YouTube voor ouderen van ZorgSpectrum

Dagelijks wordt over de hele wereld meer dan een miljard uur aan YouTube-filmpjes gekeken. Dus waarom ook niet als je ouder bent en in een woonzorgcentrum woont?

lees meer

Zorgleefplan van Evean zet welzijn voorop

Evean heeft het zorgleefplan stevig onder de loep genomen. Het resulteerde in een sterk verminderde administratielast én een ander gesprek met de bewoner en zijn familie. EVV’er Brigitte Ciminera: ‘We bouwen nu een heel andere relatie op met de bewoner en zijn familie.’

lees meer

Wittenbergzorg betrekt mantelzorgers actief bij zorg

Volgens Wittenbergzorg dient het zorgleefplan om de cliënt beter te leren kennen en vergroot het de betrokkenheid van mantelzorgers en familie. EVV’ers namen de intakeprocedure onder de loep. Het resulteerde in folders voor mantelzorgers. Kwaliteitsfunctionaris Den Besten: 'Ik had het zelf niet beter kunnen doen.'

lees meer

Wie wordt de ‘Zorgvernieuwer 2019’?

Om de toepassing van technologie een handje te helpen lanceerde het ministerie van VWS in januari de Challenge verpleeghuizen van de toekomst. 9 deelnemers werden geselecteerd. Op 11 april 2018 presenteerden zij hun plannen.

lees meer

Make more of life: een innovatieve arbeidsmarktcampagne

"In de zorg hebben we veel goede mensen nodig en snel. De overheid komt daarom met een Actieplan Werken in de Zorg. De opgedane ervaringen uit de afgelopen jaren leren mij dat er innovatie in de wervingscampagnes nodig is."

lees meer

Ina Kerkdijk (directeur woonzorg): ‘ZorgAccent zet sterk in op kennisdeling’

Het Woonzorgcongres van ZorgAccent is bedoeld voor alle medewerkers van de organisatie én voor geïnteresseerden van andere organisaties. Kennisdeling is immers de basis voor continue verbetering van de zorgkwaliteit, betoogt directeur Ina Kerkdijk

lees meer

Dames THe-blik: ‘In the end’

Voorlopig de laatste blog van Dames THe over de laatste levensfase. 'We zijn 20 THe blikken verder. Van één onderwerp zijn we steeds verre gebleven: afscheid nemen'

lees meer

Sarah Blom (ouderenpsycholoog): ‘Meneer Kniezeer (86) betast zijn verplegend personeel’

"Meneer Kniezeer was binnen korte tijd verworden tot een ‘mythe’ op afdeling Zeldenlust. Verzorgenden brachten elkaar voortdurend op de hoogte van zijn onhebbelijkheden en ongepaste gedrag. Binnen twee weken kende vrijwel niemand Kniezeer nog, alleen het negatieve beeld dat rondom hem is gecreëerd."

lees meer