Praktijk

Meer aandacht voor signaleren en bestrijden jeuk bij verpleeghuisbewoners kan bijdragen aan hoger welbevinden

De helft van de verpleeghuisbewoners heeft last van jeuk. Meer aandacht voor het signaleren en behandelen van jeuk bij verpleeghuisbewoners kan bijdragen aan een hoger welbevinden.

lees meer

Midden IJsel zet in op praktijkleerroute, technologie en regioverpleegkundigen

Een nieuwe praktijkleerroute, regioverpleegkundigen, meer technologie en een regioscan. Met die plannen gaan dertien zorgaanbieders in Midden IJssel samen aan de slag.

lees meer

Florence en de wereld na het verscherpt toezicht

Florence stond onder intensief vervolgtoezicht van de inspectie. Directeur Jonkers: 'Zelfsturing was een belangrijke factor waardoor Florence in een vrije val was geraakt. Door zelfsturing in te ruilen voor een meer klassieke aansturing kwam er rust, structuur en aandacht.'

lees meer

Multidisciplinair werken en leren in de geriatrische revalidatiezorg

‘Je denkt van te voren toch dat het een beetje saai is, met al die oude mensen.’ Lotte, Jamie-Lee en Anke liepen alle drie stage bij verpleeghuis De Wever en zijn daar nu in dienst.

lees meer

Dames The-blik: ‘Aan tafel’ naar eigen smaak

De Dames THe bespreken de eetgewoonten van de bewoners in een verpleeghuis. 'Niks geen gedwongen gezamenlijkheid als bewoners daar geen behoefte aan hebben.'

lees meer

Lydia van Broekhoven: ‘Een goede leider tilt met scholing team naar hoger plan’

Lees hoe hoe Lydia van Broekhoven (Schutse Zorg Tholen) leiderschap in de praktijk brengt: 'Als praktijkopleider heb ik geleerd veel vrijheid te geven'

lees meer

Warmte en welzijn blijven voorop bij De Muzelaar

Waardigheid en Trots op locatie biedt De Muzelaar ondersteuning om een verbeterslag te maken. 'Het wordt een jaar van organiseren en uitvoeren waar wij, samen met medewerkers en familie, erg naar uitkijken.'

lees meer

Technologie bij tanteLouise: nooit meer voor een gesloten deur

TanteLouise heeft een nieuwe locatie in gebruik genomen waarin leefcirkels met bijbehorende GPS-polsbandjes en andere technologie niet meer weg te denken zijn.

lees meer

Context-gebonden invulling landelijke norm personeelssamenstelling bij Anholtskamp (Carintreggeland)

Bij Anholtskamp bepalen de teams zelf welke medewerker(s) er op elke groep aanwezig zijn en dit is afgestemd op de vragen van de bewoners. Lees hoe bij Anholtskamp context-gebonden invulling gegeven wordt aan de landelijke normen personeelssamenstelling van het Kwaliteitskader.

lees meer

Context-gebonden invulling landelijke norm personeelssamenstelling bij Markenhof (Atlant)

Bij Markenhof werken medewerkers ‘met de handen op de rug’. Dat betekent dat medewerkers echt ondersteunend zijn, ze bieden structuur zodat cliënten zichzelf verzorgen. Lees hoe bij Markenhof context-gebonden invulling gegeven wordt aan de landelijke normen personeelssamenstelling van het Kwaliteitskader.

lees meer