Praktijk

Dit is wat iemand met dementie meemaakt…

in deze blog deelt Baps de Vries, wijkverpleegkundige van Omring, haar ervaring met de simulatiecabine Into D’mentia. 'Het was een heel bijzondere belevenis om vanuit het perspectief van degene met dementie naar de ziekte én verzorging te kijken.'

lees meer

Samen actief zoeken naar de beste zorg: De mantelzorger

Tineke Jansen heeft het verblijf van haar man Rob in De Vlechting als bijzonder waardevol ervaren. Waar Rob het respect en de liefdevolle ondersteuning kreeg die hij verdiende, had het personeel ook oog voor haar situatie.

lees meer

Samen actief zoeken naar de beste zorg: de bewoner

Het kostte Hans Hermsen de nodige tijd om te wennen aan het wonen in De Vlechting. Dankzij de hulp van zijn vrouw Loes en de ondersteuning van het zorgteam vindt hij steeds beter zijn weg.

lees meer

Samen actief zoeken naar de beste zorg

De casemanager, specialist ouderengeneeskunde, verzorgende 3IG en aanvullende disciplines zoals de psycholoog en fysiotherapeut, zijn samen verantwoordelijk voor het bieden van passende zorg aan cliënten van alle (beschermde) woonvoorzieningen van ZZG zorggroep.

lees meer

De Escape Room van Omring leert zorgprofessionals anders kijken

Het leren kennen van de cliënt moet weer routine worden in de dagelijkse zorg, vinden ze bij Omring. Met de door de organisatie ontwikkelde Escape Room Persoonsgerichte Zorg kunnen zorgprofessionals spelenderwijs leren weer hun gevoel en intuïtie te gebruiken bij hun contact met cliënten.

lees meer

Dames THe-blik: ‘Met een gerust hart wachten

'Zorgorganisaties gaan nog te passief om met cliënten en hun naasten die belangstelling tonen voor een locatie of op de wachtlijst staan. Ons advies: maak en houd een warm contact.' Bekijkde tips van de Dames THe voor warm contact.

lees meer

Zorg zelf beleven bij sTimul: Ervaringsleren houdt studenten én medewerkers spiegel voor

In het zorg-ethisch Lab sTimul worden studenten en zorgmedewerkers via ervaringsleren uitgedaagd om zich actief af te vragen wat goede zorg is. En om die ervaring vervolgens mee te nemen naar de werksituatie.

lees meer

De do’s en don’ts van het kwaliteitsplan

De verpleeghuizen zijn volop bezig met het schrijven van de kwaliteitsplannen op grond waarvan de zorgkantoren de gesprekken gaan voeren. Bregje Schouten, beleidsadviseur V&V bij het zorgkantoor van Zilveren Kruis neemt ons mee in de do's en don'ts van het kwaliteitsplan.

lees meer

Ervaringsles Bartiméus: Oudere met een visuele of auditieve beperking

Bartiméus heeft binnen ‘Ruimte voor Verpleeghuizen’ een ervaringsles ontwikkeld. Tijdens deze les ervaren professionals aan den lijve hoe het leven als oudere met een visuele en auditieve beperking is. Theorie en praktijk komen samen.

lees meer

Archipel vraagt medewerker als ambassadeur bij zoektocht naar nieuwe collega’s

Archipel is er in geslaagd om met een langlopende campagne in beeld te komen bij nieuwe collega’s en wist zo het aantal vacatures te stabiliseren. Een kijkje in de keuken.

lees meer