Praktijk

Schakelring: Slimme temperatuurmeter voor de koelkast en bril voor nachtdienstmedewerkers

Frans Korf (Schakelring) demonstreert in deze video een slimme temperatuurmeter voor de koelkast, een lepel waarmee mensen met de ziekte van Parkinson ondanks hun tremor goed kunnen eten en een bril die medewerkers in de nachtdienst helpt alert te blijven.

lees meer

Dames THe-blik: ‘De wereld is een schouwtoneel’

'Decorbouwers zijn goed in het scheppen van werelden, dicht bij de werkelijkheid. Zij kunnen dus ook van pas komen bij het scheppen van werelden die overeenkomen met de persoonlijke werkelijkheid van mensen met dementie.'[

lees meer

Zorggroep Tangenborgh: Belevenistafel, CRDL, Slimme optische sensor, GPS

Saskia Timmermans, beleidsmedewerker bij Zorggroep Tangenborgh, demonstreert in deze video welke technologische innovaties Zorggroep Tangenborgh inzet in de dagelijkse zorg. Aan bod komen: de Belevenistafel, de CRDL, de slimme optische sensor en de GPS.

lees meer

ZuidOostZorg en technologie: Qwiek.Up, robotdieren en robotrollator Lea

In deze videoserie vertellen ZuidOostZorg, Zorggroep Tangenborgh, Schakelring, Zorggroep Solis en Topaz met welke technologische innovaties zij werken en wat de voor- en nadelen zijn voor bewoners en zorgmedewerkers. Bekijk nu deel 1: ZuidOostZorg.

lees meer

Compilatiefilm congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’

Op maandag 2 juli waren bijna 2000 mensen aanwezig op het Congres ‘Thuis in het Verpleeghuis, Waardigheid en trots op elke locatie’ in Den Haag. Herbeleef het congres en bekijk de compilatiefilm!

lees meer

Karlijn Kwint (Vilans): ‘We willen de kloof tussen wetenschap en praktijk dichten’

In het programma Kennisinfrastructuur langdurige zorg werkt Vilans samen met ZonMw om onderzoek en praktijk in de langdurige zorg dichter bij elkaar te brengen.

lees meer

Patyna leidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op voor de zorg

Vacatures te over, maar geen gegadigden. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Met Op Stap activeert zorgorganisatie Patyna mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de zorg.

lees meer

Actieonderzoek bij Woonzorg Flevoland: Betere zorg door goed toegeruste, zelfbewuste professionals

Trots bij zorgprofessionals, hoe kun je dat als organisatie versterken? Bij Woonzorg Flevoland doen ze dat door het bewonersbespreking te combineren met persoonlijke en teamontwikkeling. Vilans deed onderzoek naar de werkzame ingrediënten van deze aanpak.

lees meer

Aandacht voor diversiteit bij zorgorganisatie Kennemerhart

Jan Willem Oostewaal, algemeen geestelijk verzorger bij Kennemerhart, zou graag zien dat er meer aandacht is voor de LHBT-doelgroep (lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender) binnen de verpleeghuizen. En meer nog vindt hij het van belang dat er aandacht is voor algehele diversiteit in de zorg. Hierin vindt hij bijval van Rineke Mesman, regenboogambassadeur van de gemeente Haarlem, met wie hij nauw samenwerkt.

lees meer

Zeventien mbo-leerlingen runnen zorgafdeling bij ’t Heerepoortje

Bij logement 't Heerepoortje bij woonzorgcentrum De Koperhorst in Amersfoort runnen zeventien mbo-2-leerlingen van de tweejarige mbo-opleiding Helpende zorg en welzijn van MBO Amersfoort de zorgafdeling.

lees meer