De OntregelBlik – minder regeldruk voor betere zorg en werkplezier

Registraties zijn bedoeld om zorg te verbeteren en werkplezier te vergroten. Toch is de praktijk vaak totaal anders en ervaren zorgmedewerkers juist regeldruk. De OntregelBlik helpt je om regeldruk aan te pakken. Zodat zorg beter wordt en jij meer plezier hebt in je werk. Ga samen aan de slag met de OntregelBlik in jouw organisatie!

Met deze effectieve aanpak kun je samen met collega’s de regeldruk in jouw organisatie verminderen, maar ook voorkomen. In de OntregelBlik vind je praktische werkvormen, handvatten, tips en ervaringsverhalen, verdeeld over zeven onderwerpen.

Hoe werk je met de OntregelBlik?

Je gaat eerst met elkaar na waar je staat met ontregelen. Dat bepaal je door te kijken welk onderwerp past bij je situatie. Misschien moet je nog een start maken met ontregelen en heb je nog geen helder beeld van het voordeel dat je kunt behalen. Het kan ook zijn dat je al verder bent en zoekt naar concrete oplossingen. Wat die oplossingen zijn? Denk aan het opruimen of aanpassen van registraties, ook registraties die je jezelf hebt opgelegd. Of met een kritische blik nagaan wat nou echt bijdraagt aan goede zorg.

Deel de OntregelBlik in jouw organisatie

De OntregelBlik is bedoeld voor ‘ontregelaars’, vaak zijn dat beleidsadviseurs en kwaliteitsmedewerkers binnen zorgorganisaties. Je gaat intern aan de slag en stelt het juiste team samen om met een passende werkvorm te ontregelen.

Over de OntregelBlik

OntregelBlik logo

De OntregelBlik is ontwikkeld binnen het programma ‘[Ont]Regel de Langdurige Zorg’. Vilans werkt in opdracht van het ministerie van VWS en sociale partners, samen aan minder regeldruk, meer tijd voor zorg en meer werkplezier.

De OntregelBlik is samen met en voor het veld ontwikkeld. De online aanpak is laagdrempelig, flexibel en overzichtelijk. De inhoud wordt continu geactualiseerd en doorontwikkeld.

Meer weten

Geplaatst op: 21 maart 2022
Laatst gewijzigd op: 21 maart 2022