Naar hoofdinhoud Naar footer

Stappenplan: ‘Hoe kom je tot een gedragen koers op innovatie?’

Gepubliceerd op: 18-10-2023

Innoveren is belangrijk om in te kunnen spelen op ontwikkelingen als dubbele vergrijzing, meer vraag naar zorg en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Voor zorgorganisaties brengt dit vragen met zich mee. Hoe zorg je dat zorgtechnologie geen doel op zich wordt bijvoorbeeld? Of dat het niet blijft bij steeds nieuwe pilots, maar dat je als organisatie ook echt de stap naar structurele inzet maakt? Het stappenplan ‘Hoe kom je tot een gedragen koers op innovatie?’ helpt hierbij.

Voor het maken van een innovatiebeleid heb je een stip op de horizon nodig en een goed afgewogen beeld waar je naar toe wilt met elkaar en waar je wel en niet aan werkt. Dit vat je in een visie en strategie of koers. Maar hoe kom je hiertoe en hoe zorg je dat er ook naar gehandeld wordt?

Ervaringen van zorgorganisaties

Om hier inzichten over op te doen, hebben we interviews afgenomen met betrokkenen van vier zorgorganisaties. Dit document dient ter inspiratie hoe je zo’n koers kan ontwikkelen en ernaar gaat werken. Het hieronder beschreven stappenplan hebben we gebaseerd op de praktijkverhalen van de vier geïnterviewde organisaties en is bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers en projectleiders van zorgorganisaties.

Waarom kiezen voor een innovatiekoers?

Wij raden aan om een innovatiekoers op te stellen in plaats van een koers op technologie omdat technologie geen doel op zich zou moeten zijn en je ook wil vernieuwen door sociale innovatie.

Interviews met zorgorganisaties

Lees de interviews van organisaties die aan de slag zijn gegaan met het ontwikkelen van hun innovatiebeleid:

Zelf aan de slag?

Wil je  aan de slag met een koers op innovatie? Download dan het Stappenplan gedragen koers op innovatie (onderaan deze pagina) om in 8 stappen te werken aan een gedragen koers. Wil je  ondersteuning op maat met een coach? Vraag dan maatwerkondersteuning aan.

Meer weten:

Downloads

Deel deze pagina via: