Naar hoofdinhoud Naar footer

Innovatiebeleid Sevagram: minder ad hoc-projecten en een toename in de kwaliteit

Zorgtechnologie wordt op steeds grotere schaal ingezet om in te kunnen spelen op ontwikkelingen als dubbele vergrijzing, meer vraag naar zorg en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Toch vinden veel zorgorganisaties het lastig om structureel te innoveren, en blijft het in de praktijk vaak bij kleine pilots met bijvoorbeeld eHealth-interventies. Hoe kom je tot een gedragen koers op innovatie? Tim van de Geijn, programmamanager Innovatie, vertelt hoe zorgorganisatie Sevagram dit heeft aangepakt.

Hoewel Sevagram nu een stevige ambitie op innovatie heeft, was dit niet altijd zo. Ook hier bleef het lange tijd bij kleinschalige pilots. ‘Zo’n zes jaar geleden zijn we bij Sevagram gestart met laagdrempelige, incrementele innovaties,’ vertelt Van de Geijn. ‘Denk aan de uitrol van het slaapkussen Qwiek.snooze. De uitdagingen in de zorg werden echter steeds complexer. De organisatie vond het tijd om naast die innovaties ook na te denken over radicale veranderingen. Daarom zijn we drie jaar geleden gestart met het bouwen aan een visie en strategie op innovatie.’

Toolkit: ‘Hoe kom je tot een gedragen koers op innovatie?’

Wil jij zelf aan de slag met het ontwikkelen van innovatiebeleid? Bekijk dan het stappenplan ‘Hoe kom je tot een gedragen koers op innovatie’.

  • Download het stappenplan ‘Hoe kom je tot een gedragen koers op innovatie’ (zie downloads)

Visie ontwikkelen

‘Het begon met het stellen van de juiste vragen,’ vervolgt Van de Geijn. ‘Hoe ziet de ouderenzorg eruit in 2030? Hoe kunnen we leren van de mogelijke toekomst en daar een visie op ontwikkelen, en hoe kunnen we die visie vervolgens realiseren? Echt de stip op de horizon.’ Om deze grote vragen te beantwoorden liet Sevagram ook mensen van buiten de organisatie meedenken. ‘We wilden zoveel mogelijk verschillende inzichten,’ legt Van de Geijn uit. ‘Vanuit de vergezichten over de toekomst hebben wij proberen te leren over vandaag.  Vervolgens zijn wij gaan bouwen aan onze visie, die heeft geleid tot de strategie die we nu hebben.’

Koersvast door innovatiebeleid

Van de Geijn heeft het nadrukkelijk over innovatie, en niet over zorgtechnologie. ‘Ik wil voorkomen dat technologie als doel gezien wordt. Dat is het niet. Het is een middel, zoals innovatie overigens ook een middel is om merkbaar betere zorg te leveren.’

‘Kijk,’ vervolgt Van de Geijn, ‘Sevagram heeft óók beleid op zorgtechnologie, maar dat geeft heel concreet antwoord op de eisen vanuit het toetsingskader IGJ-Ehealth. Terwijl het innovatiebeleid waar wij het over hebben veel meer beschrijvend is op macroniveau. Dat is het verschil. Zonder een innovatiebeleid was het moeilijk om in een tijd van constante verandering koersvast te blijven. Innovatie is namelijk geen project maar een proces en dat kost tijd.’

Minder ad hoc en meer kwaliteit

Volgens Van de Geijn heeft het innovatiebeleid geholpen om een goede afstemming tussen reguliere bedrijfsvoering en innovatie te realiseren en daarbij een gebalanceerd innovatieportfolio te creëren op basis van de beschikbare middelen. ‘Zonder innovatiebeleid voer je projecten uit vanuit enthousiasme, dat  leidde tot veel ad hoc-projecten en een gebrek aan transparantie. Nu kunnen we beter beoordelen of een voorstel past binnen onze strategie. Dat heeft geleid tot een afname van ad hoc-projecten en een toename in de kwaliteit van de projecten die ertoe doen.’

Meer weten:

Downloads

Deel deze pagina via: