Naar hoofdinhoud Naar footer

Handreiking: 5 stappen voor het intakegesprek van VPT in de wijk

Gepubliceerd op: 21-09-2023

Biedt jouw zorgorganisatie langdurende zorg thuis via VPT in de wijk aan? Dan is deze handreiking voor het intakegesprek een handig hulpmiddel. In het intakegesprek breng je de startsituatie in kaart. Deze handreiking helpt je om dat in 5 stappen te doen en daarbij niets te vergeten.

Gebruik de handreiking voor het afnemen van een intakegesprek bij een cliënt voor wie een Wlz-indicatie is afgegeven en die thuis wil en kan (blijven) wonen en daar zorg en ondersteuning ontvangt. In het intakegesprek onderzoek je de zorgbehoefte van de cliënt en maakt een inschatting van de benodigde zorg en ondersteuning. Je geeft de eerste informatie en maakt een planning voor de eerste zorgmomenten.

Volledig pakket thuis

Een steeds groter deel van de verpleegzorg wordt aangeboden in de thuissituatie, via verschillende leveringsvormen. Een veel voorkomende leveringsvorm is volledig pakket thuis (VPT).

Download handreiking 5 stappen voor intakegesprek VPT

  • Download de handreiking ‘5 stappen voor intakegesprek vpt in de wijk’ onderaan deze pagina.

VPT in de wijk – intakegesprek in 5 stappen

De handreiking voor het intakegesprek bestaat uit een stappenplan. In dit stappenplan onderscheiden we een voorbereiding (stap 0) en 5 stappen. Lees hieronder alvast een een korte toelichting per stap.

Voorbereiding op het intakegesprek

In de handreiking geven we allereerst tips bij een goede voorbereiding op het intakegesprek. Bijvoorbeeld dat je de intake kunt opknippen in meerdere gesprekken en wie je bij het intakegesprek moet uitnodigen.

Aandachtspunten voor een goed gesprek

Een goed gesprek draagt bij aan onderling begrip, samen ontdekken en samen ontwikkelen. Zo bouw je vertrouwen op. De volgende tips helpen daarbij:

  • Zorg vooral voor een open gesprek. Dat betekent dat ieder perspectief er mag zijn. Belangrijke uitgangspunten zijn: interesse, inlevingsvermogen, luisteren en respect voor elkaars inbreng. Wees nieuwsgierig en laat je niet leiden door aannames.
  • Ondersteun het gesprek waar nodig met tekeningen of symbolen. Houd het simpel en begrijpelijk.
  • Check tussendoor of de cliënt en naaste alles nog begrijpen en of het gesprek niet te lang duurt.
  • Ga na of iedereen zich prettig bij het gesprek voelt. Is dit niet het geval? Denk dan na over wat dan de mogelijke vervolgstappen zijn. Je kunt bijvoorbeeld aan iemand in jouw organisatie vragen om te ondersteunen bij een vervolggesprek.

Stap 1. Behoefte in kaart brengen

In stap 1 breng je in kaart wie de mens is achter de aanvraag. Wat kan de cliënt nog zelf, wie zit er in het sociale netwerk van de cliënt en wat kunnen zij doen?

In de handreiking vind je vragen die je als leidraad bij deze stap kunt gebruiken.

Stap 2. Verwachtingen bespreken

In stap 2 breng je in kaart wat de verwachtingen zijn rondom de geboden zorg en ondersteuning thuis. Wat kun je als zorgverlener, cliënt en naaste van elkaar verwachten? Hoe vindt afstemming plaats en wie heeft welke verantwoordelijkheden?

In de handreiking vind je vragen die je als leidraad bij deze stap kunt gebruiken.

Stap 3. Zorg en ondersteuning op maat

In stap 3 bespreek je de mogelijkheden rondom de zorg en ondersteuning vanuit het VPT-team. Denk aan dagbesteding, schoonmaak of inzet van technologie. Dit stem je ook af op eventuele andere disciplines die al bij de cliënt betrokken zijn.

In de handreiking vind je vragen die je als leidraad bij deze stap kunt gebruiken.

Zorg- en ondersteuningsplan

Beschrijf de afspraken in het zorg- en ondersteuningsplan. Het voordeel is dat je collega’s hierdoor ook goed op de hoogte zijn. Het intakegesprek is het begin van een doorlopend proces van afstemmen en bijstellen. Het zorg- en ondersteuningsplan helpt jullie hierbij.

Stap 4. Financiële zaken

In stap 4 ga je in op de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de cliënt die geldt bij Wlz-zorg.

In de handreiking vind je vragen die je als leidraad bij deze stap kunt gebruiken.

Stap 5. Procedure na intakegesprek

In stap 5 bespreek je de vervolgstappen, ga je in op de evaluatie van het zorg- en ondersteuningsplan en evalueer je het intakegesprek.

In de handreiking vind je vragen die je als leidraad bij deze stap kunt gebruiken.

Zelf aan de slag met het intakegesprek

Aan de slag met het intakegesprek? Download de Handreiking ‘5 stappen voor intakegesprek vpt in de wijk’ onderaan deze pagina.

Meer weten

Wil je meer weten over de verschillende leveringsvormen van langdurende zorg thuis?

Downloads

Deel deze pagina via: