Nieuwe handreiking bezoek en sociaal contact verpleeghuizen bij corona

In de eerste helft van 2020 hebben alle verpleeghuizen in Nederland met de gevolgen van corona te maken gekregen. Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen moesten hun deuren sluiten voor bezoek. De gevolgen voor alle betrokkenen waren groot. Inmiddels zitten we in een volgende fase, waarin een volgende crisissituatie zich kan voordoen. Daarom hebben de veldpartijen ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl een nieuwe handreiking geschreven. Deze handreiking richt zich niet enkel op het bezoek, maar kijkt naar de bredere context van sociale contacten. Lokaal maatwerk staat hierbij centraal. De nieuwe handreiking bezoek en sociaal contact vervangt de eerdere handreiking bezoekbeleid.

Handreiking bezoek én sociaal contact

De focus in deze nieuwe handreiking ligt in op de bredere context van sociale contacten, terwijl in de eerdere handreiking vooral het toelaten van bezoek centraal stond. De doelstelling van de nieuwe handreiking is om handvatten te bieden voor zorgorganisaties bij het opstellen van een plan voor bezoek en sociale contacten in het verpleeghuis ten tijde van corona. De handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor maatwerk op elke zorglocatie, waarbij een goede balans tussen veiligheid en welbevinden op basis van professioneel inzicht het uitgangspunt is.

Uitgangspunten aanpak over bezoek en sociaal contact

In de handreiking zijn de volgende uitgangspunten uitgewerkt om te komen tot een aanpak over bezoek en sociaal contact in het verpleeghuis bij corona:

 • Balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid voor zowel de bewoner, naasten,
  vrijwilliger als de (zorg)professional (uitgangspunt kwaliteitskader verpleeghuiszorg)
 • Geen landelijke bezoekbeperking maar maatwerk per afdeling
 • Het plan heeft betrekking op de drie verschillende situaties:
  • Waakzaam
  • Zorgelijk
  • Ernstig
 • Het plan houdt ten minste rekening met de volgende vier groepen:
  • Bewoners
  • Naasten
  • (Zorg)professionals
  • Vrijwilligers
 • Bezoek en sociaal contact zijn essentieel
 • Zorgvuldige besluitvorming
 • Duidelijke communicatie

Voor wie is deze handreiking?

Deze handreiking is een hulpmiddel voor bestuurders/managers, cliëntenraden, ondernemingsraden/VAR/PAR en de regiebehandelaren van een zorgorganisatie. Veel organisaties zijn zich door de actualiteiten van de afgelopen weken al aan het voorbereiden op een mogelijke volgende uitbraak. De handreiking kan hierbij als hulpmiddel worden gebruikt. Het advies is om nu al aan de slag te gaan met deze handreiking en een plan te vormen, ook wanneer er geen besmettingen zijn op een afdeling/locatie.

Vanwege de coronapandemie waren verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg vanaf 20 maart gesloten voor bezoek ter bescherming van de kwetsbare bewoners en zorgprofessionals. Deze beschermingsmaatregel had een enorme impact op bewoners, naasten en zorgprofessionals. Vanaf 11 mei is een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling gestart op 26 locaties. Vanaf 25 mei is deze bezoekregeling verder versoepeld.

Corona-ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie

Corona-ondersteuning

Hulp nodig bij het opstellen en implementeren van een plan van aanpak rondom de nieuwe handreiking bezoek en sociaal contact voor jouw organisatie of locatie?  Schakel een deskundige coach in via Waardigheid en trots op locatie. Kijk voor meer informatie op Waardigheidentrots.nl/corona-ondersteuning

Bron: Actiz.nl

Meer weten

Geplaatst op: 17 september 2020
Laatst gewijzigd op: 18 januari 2021