Nieuwe versie handreiking bezoek en sociaal contact verpleeghuizen bij corona

Alle verpleeghuizen in Nederland hebben met de gevolgen van corona te maken. Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen moesten in mei 2020 hun deuren sluiten voor bezoek. De gevolgen voor alle betrokkenen waren groot. Inmiddels zijn we in een andere fase terecht gekomen en er zijn nieuwe inzichten opgedaan. Dit heeft effect op de afwegingen omtrent bezoek en sociaal contact op individueel niveau in overleg met bewoners, familie en naasten. Daarom hebben de veldpartijen ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl besloten om een beperkt aantal aanpassingen te doen aan de bestaande handreiking.

Maatwerk

Het uitgangspunt van de handreiking blijft de lokale afwegingen en het maatwerk per locatie, afgestemd met de ontwikkelingen van zowel vaccinaties als besmettingen (op de locatie en in de regio). Dit roept steeds meer vragen op over de individuele rechten van cliënten en de verhouding van de handreiking tot de Wet zorg en dwang. Daarnaast vraagt deze fase om aandacht en passende hulp voor complexe rouwprocessen of traumatische ervaringen van bewoners, hun naasten en professionals. De handreiking is daarom op deze punten aangevuld.

De doelstelling van de handreiking is om handvatten te bieden voor zorgorganisaties bij het opstellen van een plan voor bezoek en sociale contacten in het verpleeghuis ten tijde van corona. De handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor maatwerk op elke zorglocatie, waarbij een goede balans tussen veiligheid en welbevinden op basis van professioneel inzicht het uitgangspunt is.

Update 2-6-2021:
De vaccinatiegraad stijgt verder en de druk door coronainfecties daalt in de gehele bevolking. Daardoor zijn in de hele samenleving weer meer versoepelingen mogelijk. Zorgorganisaties geven zelf vorm en inhoud aan deze versoepelingen en stemmen die af op de lokale situatie. Lees verder.

Update 7-4-2021:
Het OMT geeft aan dat bij de huidige infectiedruk de stringentere maatregelen voor bewoners van verpleeghuizen kunnen worden losgelaten. Hiermee worden de maatregelen die voor deze bewoners gelden in lijn gebracht met de maatregelen voor de rest van de samenleving. Lees verder

Update 8-3-2021:
Per 8 maart is er een versoepeling van de bezoekregeling mogelijk, dankzij dalende besmettingscijfers in verpleeghuizen als gevolg van de vaccinatiestrategie. Zijn bewoners gevaccineerd, dan is er ruimte voor twee bezoekers per dag en dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn. Lees verder.

Update 9-2-2021:
In verband met de snelle verspreiding van de Engelse variant van het coronavirus is er een aanvullend advies gekomen op de handreiking bezoek en sociaal contact. Dit advies beschrijft een bezoekersregeling van 2-3 vaste personen per bewoner per week (de bezoek-bubble), waarvan 1 persoon per dag op bezoek komt bij de bewoner. Lees verder.

Uitgangspunten aanpak over bezoek en sociaal contact

In de handreiking zijn de volgende uitgangspunten uitgewerkt om te komen tot een aanpak over bezoek en sociaal contact in het verpleeghuis bij corona:

 • Balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid voor zowel de bewoner, naasten,
  vrijwilliger als de (zorg)professional (uitgangspunt kwaliteitskader verpleeghuiszorg)
 • Geen landelijke bezoekbeperking maar maatwerk per afdeling
 • Het plan heeft betrekking op de drie verschillende situaties:
  • Waakzaam
  • Zorgelijk
  • Ernstig
 • Het plan houdt ten minste rekening met de volgende vier groepen:
  • Bewoners
  • Naasten
  • (Zorg)professionals
  • Vrijwilligers
 • Bezoek en sociaal contact zijn essentieel
 • Zorgvuldige besluitvorming
 • Duidelijke communicatie

Voor wie is deze handreiking?

Deze handreiking is een hulpmiddel voor bestuurders/managers, cliëntenraden, ondernemingsraden/VAR/PAR en de regiebehandelaren van een zorgorganisatie. De handreiking kan als hulpmiddel worden gebruikt. Het advies is om aan de slag te gaan met deze handreiking en een plan te vormen, ook wanneer er geen besmettingen zijn op een afdeling/locatie.

Vanwege de coronapandemie waren verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg vanaf 20 maart 2020 gesloten voor bezoek ter bescherming van de kwetsbare bewoners en zorgprofessionals. Deze beschermingsmaatregel had een enorme impact op bewoners, naasten en zorgprofessionals. Vanaf 11 mei 2020 is een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling gestart op 26 locaties. Vanaf 25 mei 2020 is deze bezoekregeling verder versoepeld.

Bron: Actiz.nl

Meer weten

Geplaatst op: 17 september 2020
Laatst gewijzigd op: 10 januari 2022