Nieuwe versie handreiking bezoek en sociaal contact verpleeghuizen bij corona

Vorig jaar hebben alle verpleeghuizen in Nederland met de gevolgen van corona te maken gekregen. Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen moesten hun deuren sluiten voor bezoek. De gevolgen voor alle betrokkenen waren groot. Inmiddels zijn we een jaar later (april 2021) in een andere fase terecht gekomen: vaccinaties worden volop gezet en er zijn nieuwe inzichten opgedaan. Dit heeft effect op de afwegingen omtrent bezoek en sociaal contact op individueel niveau in overleg met bewoners, familie en naasten. Daarom hebben de veldpartijen ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl besloten om een beperkt aantal aanpassingen te doen aan de bestaande handreiking.

Maatwerk

Het uitgangspunt van de handreiking blijft de lokale afwegingen en het maatwerk per locatie, afgestemd met de ontwikkelingen van zowel vaccinaties als besmettingen (op de locatie en in de regio). Momenteel bereiden we ons enerzijds voor op opnieuw vastlopende zorg door de oplopende besmettingen. En anderzijds zien we versoepelingen in de bezoekregeling van verpleeghuizen. Dit roept steeds meer vragen op over de individuele rechten van cliënten en de verhouding van de handreiking tot de Wet zorg en dwang. In maart zijn hier Kamervragen over gesteld. Er volgt nog een nadere duiding vanuit het ministerie van VWS. Deze informatie wordt via de website Dwang in de zorg van VWS gedeeld. Daarnaast vraagt deze fase om aandacht en passende hulp voor complexe rouwprocessen of traumatische ervaringen van bewoners, hun naasten en professionals. De handreiking is daarom op deze punten aangevuld.

De doelstelling van de handreiking is om handvatten te bieden voor zorgorganisaties bij het opstellen van een plan voor bezoek en sociale contacten in het verpleeghuis ten tijde van corona. De handreiking is bedoeld als hulpmiddel voor maatwerk op elke zorglocatie, waarbij een goede balans tussen veiligheid en welbevinden op basis van professioneel inzicht het uitgangspunt is.

Update 2-6-2021:
De vaccinatiegraad stijgt verder en de druk door coronainfecties daalt in de gehele bevolking. Daardoor zijn in de hele samenleving weer meer versoepelingen mogelijk. Zorgorganisaties geven zelf vorm en inhoud aan deze versoepelingen en stemmen die af op de lokale situatie. Lees verder.

Update 7-4-2021:
Het OMT geeft aan dat bij de huidige infectiedruk de stringentere maatregelen voor bewoners van verpleeghuizen kunnen worden losgelaten. Hiermee worden de maatregelen die voor deze bewoners gelden in lijn gebracht met de maatregelen voor de rest van de samenleving. Lees verder

Update 8-3-2021:
Per 8 maart is er een versoepeling van de bezoekregeling mogelijk, dankzij dalende besmettingscijfers in verpleeghuizen als gevolg van de vaccinatiestrategie. Zijn bewoners gevaccineerd, dan is er ruimte voor twee bezoekers per dag en dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn. Lees verder.

Update 9-2-2021:
In verband met de snelle verspreiding van de Engelse variant van het coronavirus is er een aanvullend advies gekomen op de handreiking bezoek en sociaal contact. Dit advies beschrijft een bezoekersregeling van 2-3 vaste personen per bewoner per week (de bezoek-bubble), waarvan 1 persoon per dag op bezoek komt bij de bewoner. Lees verder.

Uitgangspunten aanpak over bezoek en sociaal contact

In de handreiking zijn de volgende uitgangspunten uitgewerkt om te komen tot een aanpak over bezoek en sociaal contact in het verpleeghuis bij corona:

 • Balans tussen kwaliteit van leven en veiligheid voor zowel de bewoner, naasten,
  vrijwilliger als de (zorg)professional (uitgangspunt kwaliteitskader verpleeghuiszorg)
 • Geen landelijke bezoekbeperking maar maatwerk per afdeling
 • Het plan heeft betrekking op de drie verschillende situaties:
  • Waakzaam
  • Zorgelijk
  • Ernstig
 • Het plan houdt ten minste rekening met de volgende vier groepen:
  • Bewoners
  • Naasten
  • (Zorg)professionals
  • Vrijwilligers
 • Bezoek en sociaal contact zijn essentieel
 • Zorgvuldige besluitvorming
 • Duidelijke communicatie

Voor wie is deze handreiking?

Deze handreiking is een hulpmiddel voor bestuurders/managers, cliëntenraden, ondernemingsraden/VAR/PAR en de regiebehandelaren van een zorgorganisatie. Veel organisaties zijn zich door de actualiteiten van de afgelopen weken al aan het voorbereiden op een mogelijke volgende uitbraak. De handreiking kan hierbij als hulpmiddel worden gebruikt. Het advies is om nu al aan de slag te gaan met deze handreiking en een plan te vormen, ook wanneer er geen besmettingen zijn op een afdeling/locatie.

Vanwege de coronapandemie waren verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg vanaf 20 maart 2020 gesloten voor bezoek ter bescherming van de kwetsbare bewoners en zorgprofessionals. Deze beschermingsmaatregel had een enorme impact op bewoners, naasten en zorgprofessionals. Vanaf 11 mei 2020 is een gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van de bezoekregeling gestart op 26 locaties. Vanaf 25 mei 2020 is deze bezoekregeling verder versoepeld.

Corona-ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie

Corona-ondersteuning

Hulp nodig bij het opstellen en implementeren van een plan van aanpak rondom de nieuwe handreiking bezoek en sociaal contact voor jouw organisatie of locatie?  Schakel een deskundige coach in via Waardigheid en trots op locatie. Kijk voor meer informatie op Waardigheidentrots.nl/corona-ondersteuning

Bron: Actiz.nl

Meer weten

Geplaatst op: 17 september 2020
Laatst gewijzigd op: 9 juni 2021