E-learning: probleemgedrag bij dementie

Afweer en agressie tijdens zorgmomenten, beweegdrang, ontremming op het gebied van eten of seksualiteit, het omkeren van het dag- en nachtritme of juist apathisch gedrag waarbij mensen zich terugtrekken en er zeer moeilijk contact te leggen is. Het zijn enkele voorbeelden van probleemgedrag bij dementie. Om probleemgedrag bij een bewoner te stoppen, is het eerst nodig om te achterhalen waar het probleemgedrag vandaan komt. 

In de basismodule ‘Kijken naar probleemgedrag bij mensen met dementie’ van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) leer je hoe je probleemgedrag bij dementie beter kunt begrijpen door breed, meervoudig en specifiek te kijken.

Kijken naar probleemgedrag bij dementie

Volg de e-learning ‘Kijken naar probleemgedrag bij dementie’

De e-learning duurt ongeveer 15 minuten en gaat in op wat probleemgedrag is, hoe te kijken naar probleemgedrag en wat deze kijk betekent voor de aanpak van het probleemgedrag. Het CCE gaat in op drie manieren van kijken naar probleemgedrag:

  • Breed kijken: kijken naar de wisselwerking tussen de cliënt en zijn omgeving.
  • Meervoudig kijken: kijken naar de belevingen, belangen en de normen en waarden van de cliënt en zijn sociale omgeving.
  • Specifiek kijken: kijken naar de specifieke cliënt in een bepaalde context.

e-learning pobleemgedrag bij dementie

Aan de hand van een casus worden de verschillende manieren van kijken concreet gemaakt. Verder wordt uitgelegd hoe je  binnen het team duidelijke afspraken maakt over de benadering van de bewoner en  met wie je daarbij allemaal samenwerkt. Volg de e-learning ‘Kijken naar probleemgedrag bij dementie’ op de website van het CCE. 

Omring: zorgprogramma onbegrepen gedrag

‘Je gaat niet ineens heel anders werken, je gaat anders kijken.’ Aan het woord is Ruth van der Esch van BartN Trainingen, projectleider bij zorgorganisatie Omring. Deze Noord-Hollandse zorginstelling ging aan de slag met misschien wel een van de moeilijkste thema’s in de verpleeghuiszorg: onbegrepen gedrag. Dat had zo’n zichtbaar resultaat op locatie Hollewal op Texel, dat het Zorgprogramma Onbegrepen Gedrag medio 2020 op alle locaties van Omring moet zijn ingevoerd. Lees het interview met Omring.

Meer weten

Geplaatst op: 17 september 2019
Laatst gewijzigd op: 4 april 2022