Inspiratie voor verandering – overzicht

Wilt u een verbetering tot stand brengen in uw organisatie? Bent u op zoek naar een inspirerende aanpak om verandering op gang te brengen? Iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren, zijn eigen insteek, zijn eigen aanpak. De een wat losser, de ander meer gestructureerd. De een houdt meer van verhalen, de ander van checklists en methodieken. Verhalen helpen, maar leiden niet automatisch tot verandering; instrumenten ook niet. Maar ze kunnen samen wel een belangrijke aanzet geven.

Inspiratie voor verandering

De coaches van Waardigheid en trots helpen verpleeghuizen met hun kwaliteitsvraagstuk en doen dit vanuit hun eigen expertise en in nauw overleg met de verpleeghuizen. Daar komt een grote verscheidenheid in aanpak uit voort die beschreven is in mooie praktijkverhalen en bruikbare instrumenten. Deze zijn gebundeld in de publicatie ‘Inspiratie voor verandering’. Deze publicatie is bestemd voor bestuurders, managers en beleids- en kwaliteitsmedewerkers.

Download de publicatie: Inspiratie voor verandering

De publicatie bevat de volgende verhalen en instrumenten, gerubriceerd naar 7 thema’s:

  1. Verandering op gang brengen

  2. Visie

  3. Leiderschap en strategie

  4. Persoonsgerichte zorg

  5. Basis op orde

  6. Teamontwikkeling en cultuur

  7. Leren