Naar hoofdinhoud Naar footer

Arbeidsmarkt: samen anders werkenZeggenschap

Meer zeggenschap betekent meer werkplezier. En welke werkgever wil nou niet dat iedereen met plezier werkt? Tevreden medewerkers zijn niet alleen minder vaak ziek. Als je plezier hebt op je werk, ga je ook niet zo snel op zoek naar een andere baan. Werkplezier is dus een effectief middel om op deze gespannen arbeidsmarkt toch over voldoende personeel te beschikken.

Dat werkplezier kan de werkgever niet in zijn eentje voor elkaar krijgen. Het is een doorlopend proces waarin bestuurders, staf- en beleidsmedewerkers, leidinggevenden, zorgprofessionals en collega’s aan hun toekomst werken.

Zeggenschap vergroten blijkt lastig

Zorgprofessionals willen graag meer zeggenschap over hun eigen werk. Wie kent de realiteit van de werkvloer immers het best? Tegelijkertijd beoordeelden zorgprofessionals in 2022 de kwaliteit van zeggenschap op organisatieniveau nog met een rapportcijfer 5. Een pasklare oplossing voor iedere zorgorganisatie bestaat niet en daarom blijkt het vergroten van zeggenschap in de praktijk nog knap lastig.

7 tips om zeggenschap te bevorderen

Bestuurders en beleidsmedewerkers willen op hun beurt graag weten wat er nodig en passend is in de dagelijkse zorgpraktijk. Inspraak en zeggenschap hebben echter pas zin als we ook willen luisteren. Maar dat lijkt eenvoudiger dan het is. Hoe doe je dat: goed luisteren en hoe vertaal je wat je hoort naar goed beleid en bestuur? Je eigen leiderschap speelt daarin een belangrijke rol en het versterken van eigenaarschap is cruciaal. Wat helpt medewerkers bij het pakken van hun eigenaarschap? Dat vroegen we aan medewerkers bij vijf Waardigheid en trots-trajecten. Zij gaven 7 tips aan het hoger management en bestuur:

  1. Luister écht en actief naar medewerkers. Maak regelmatig letterlijk contact.
  2. Geef consequent terugkoppeling. Als dit onvoldoende gebeurt, zal een medewerker minder geneigd zijn zich uit te spreken, want het lijkt dan nergens toe te leiden.
  3. Zet volop in op competentieontwikkeling. Medewerkers kunnen pas effectief en vol vertrouwen eigenschap uitoefenen als zij daarvoor met de juiste competenties zijn toegerust.
  4. Zet jezelf in als instrument bij competentieontwikkeling. Wees je ervan bewust als leidinggevende dat je dagelijks in al je contactmomenten ‘on the job’ medewerkers kunt trainen in het eigenaarschap.
  5. Doe bewust een stap terug. Geef als leidinggevende je eindverantwoordelijkheid anders vorm.
  6. Creëer duidelijke kaders waarbinnen medewerkers het eigenaarschap kunnen nemen. Hiermee weten medewerkers waarover zij wel en niet zelf kunnen beslissen.
  7. Vergeet bepaalde groepen niet wanneer je eigenaarschap versterkt. Als leidinggevende is het de kunst om juist de mensen te betrekken en te stimuleren die wat minder makkelijk van zich laten horen.

Agenda van Zeggenschap

Er zijn geen agenda-items gevonden