Naar hoofdinhoud Naar footer

Arbeidsmarkt: samen anders werkenStrategisch personeelsbeleid

Door het verloop van medewerkers in de zorg staat de stabiliteit van teams onder druk en is het zoeken naar de beste manier van capaciteitsmanagement een uitdaging voor veel zorgorganisaties. Dit nodigt organisaties uit om op een andere, meer strategische manier met personeelsbeleid om te gaan. Bij dit onderwerp ‘Strategisch personeelsbeleid’ verkennen we wat realistisch en haalbaar is.

Voor het behoud van medewerkers is het belangrijk dat alle medewerkers aantrekkelijke functies vervullen, passend bij hun ervaring, opleiding en bij wat ze persoonlijk drijft. Hoe draagt een toekomstgerichte personeelsplanning bij aan stabiliteit in teams en daarmee aan behoud van medewerkers? Hoe zorg je voor een goede match tussen beleid en praktijk?

Strategisch personeelsbeleid maak je samen

Veel organisaties maken gebruik van allerlei strategische tools voor personeelsbeleid. Want het is handig als je inzicht hebt in de capaciteitsplanning, in de functieniveaus van je teams en in het aantal uur dat je kunt inzetten, gebaseerd op de zorgzwaarte van de cliënten. Maar welke waarde hebben deze statische gegevens nou echt? De gegevens ‘op papier’ geven soms een ander beeld dan wat medewerkers ervaren. Een team dat perfect lijkt ingericht met voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers, kan toch moeizaam draaien waardoor zware werkdruk ervaren wordt. En andersom kunnen teams die minder gekwalificeerde medewerkers hebben toch goed presteren en functioneren in een fijne werkomgeving.

Strategisch personeelsbeleid is alleen zinvol en helpend als de gegevens de werkelijke praktijk laten zien. Dan kun je daarover met elkaar het gesprek aangaan. Met als resultaat: betrokken medewerkers en stabiliteit in teams – de basis voor continuïteit van de zorg.

Formatie, teams en organisatie in balans

De handreiking ‘Strategische personeelsplanning als middel voor continuïteit’ geeft inzicht in drie onderwerpen die van belang zijn bij strategisch personeelsbeleid:

  1. Formatie in balans. Dit gaat over het beschikbare budget voor fte’s, dat is de bezetting in relatie tot het aantal cliënten en hun zorgzwaarte. Wat is de benodigde fte en wat is de aanwezige fte?
  2. Teams in balans. Denk hierbij aan de mate van inzetbaarheid, zoals leeftijdsopbouw, ziekteverzuim, kwaliteiten van de medewerkers, ontwikkeling, werkplezier en samenwerking.
  3. Organisatie in balans. De inbedding in de organisatie kan helpend of frustrerend zijn voor de invulling van goed strategisch personeelsbeleid. Denk bij dit onderwerp bijvoorbeeld aan visie, leiderschap en beleid, maar ook aan ICT-systemen, inrichting van de organisatie en werkomstandigheden.