Naar hoofdinhoud Naar footer

Meer werkplezier door prettig samenwerken

Gepubliceerd op: 26-09-2023

Laatst bijgewerkt op: 26-09-2023

Prettig samenwerken is een belangrijke voorspeller voor werkplezier en daarmee ook voor de kans op het behoud of juist het vertrek van medewerkers. Het is daarom logisch dat bedrijven proberen het werkplezier van hun medewerkers te verbeteren of vast te houden. Maar hoe doe je dat dan?

Ook bij Samen Verder en Zorgstroom gingen ze aan de slag met prettig samenwerken en het werkplezier. Binnen die zorgorganisaties kreeg het werkplezier van de medewerkers een grotere rol. Hetty Bakker van Samen Verder legt hieronder uit dat aan haar organisatie gebeurde:

Hoe Samen Verder leerde sturen op werkplezier

‘We begonnen in 2017 met de implementatie van deze innovatieve aanpak’, zegt Hetty Bakker, teamcoach voor drie wijkteams binnen Samen Verder. ‘Medewerkers moeten zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Daarom is een cultuur waarin erkenning en complimenten een integraal onderdeel zijn belangrijk.’ Om haar betrokkenheid bij de dagelijkse ervaringen van het team te tonen, staat de deur van Hetty daarom ook altijd open.

Minstens net zo belangrijk is een cultuur van open en respectvolle feedback. ‘We ontwikkelden een training waarin medewerkers leren hoe ze eerlijke, oprechte feedback kunnen geven. Zo ontstaat een sfeer van vertrouwen en respect en voelen mensen zich veilig om hun mening te geven.’

Hetty wijst ook op het belang van het vaststellen van gezamenlijke doelstellingen op teamniveau en voor individuele medewerkers. ‘Werken aan je persoonlijk leiderschap draagt bij aan je eigen groei en ontwikkeling en aan de effectiviteit van het hele team.’

Transparantie belangrijk voor open en eerlijke communicatie

Samen Verder moedigt teamleden aan om zelf verbeteringen in de organisatie voor te stellen. ‘Door open en eerlijk te zijn over onze strategieën en besluitvormingsprocessen, voelen alle teamleden zich betrokken en gewaardeerd.’

Ondanks de aanvankelijke weerstand tegen zelfsturende teams, heeft deze aanpak zijn vruchten afgeworpen. Hetty merkt op dat de aanvankelijke weerstand is overwonnen en vervangen door een erkenning van de voordelen van deze nieuwe manier van werken.

Dat blijkt ook uit de sterke daling van het verzuim en stijging van de tevredenheid onder medewerkers. ‘Zelfsturing en het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid hebben bijgedragen aan deze positieve ontwikkeling.’

Onderzoek op 500 locaties laat zien: samenwerken is prettig werken

Het verhaal van Hetty sluit naadloos aan bij eerder onderzoek van Waardigheid en trots naar werkplezier bij 500 zorglocaties in ons land. Ook andere onderzoeken wijzen in die richting, vertelt Hanneke Noordam, senior onderzoeker bij Vilans en betrokken bij het thema Goed werkgeverschap. ‘Een goede teamsamenwerking is de grootste voorspeller voor het behoud van medewerkers. Bovendien blijkt uit onderzoek dat het ziekteverzuim daalt als de samenwerking goed is.’

Hanneke verwijst verder naar de praatplaat Gelijkwaardige samenwerking die Vilans ontwikkelde. Deze kunnen teams gebruiken om samen in gesprek te gaan over het verbeteren van samenwerking en daarmee ook werkplezier te stimuleren.

Naast goede samenwerking kwamen uit het onderzoek andere belangrijke voorspellers van personeelsbehoud naar voren:

  • Gezamenlijke reflectie
  • Het leren van ervaringen
  • Een betrokken en ondersteunend bestuur en management

Zuurstof en bitterballen

Verbeteren van het werkplezier en de samenwerking, is ook wat Astrid Rutten doet bij de locatie van Zorgstroom in het Zeeuwse Veere. Eerst werkte zij drie jaar als strategisch adviseur voor de hele organisatie, om zich vervolgens op verzoek van het management als teamcoach op die ene locatie te richten. ‘Hier was sprake van veel verloop. Eigenlijk was de locatie een beetje verwaarloosd.’

Ze besloot om volgens het principe ‘zuurstof toevoegen en bitterballen’ te werk te gaan. ‘Je blijft op je handen zitten en laat teams zoveel mogelijk zelf bepalen, Maar je gaat wel het goede gesprek aan met mensen en organiseert bijeenkomsten over hoe zij werkgeluk zien. En daar serveer je dan bij wijze van spreken die bitterballen bij.’

Wat ze zelf heeft ervaren in gesprekken met teams is dat het vaak gaat om zingeving. ‘Daarom hebben mensen gekozen voor dit vak. Maar vervolgens lopen ze vast in systeemdingen, zoals registratie. Ze beseffen wel dat het allemaal moet, maar halen daar geen voldoening uit. Ze willen zorgen.’ Ook Astrid benadrukt hoe belangrijk het is om te werken aan je persoonlijke leiderschap en te kunnen reflecteren op jezelf. ‘Dan kun flexibeler meebewegen.’

Wat de vorderingen op de locatie in Veere betreft: ook hier nam de medewerkerstevredenheid toe. Astrid: ‘Wat ik hoor, is dat medewerkers zeggen: er wordt nu naar ons geluisterd.’

Dit verhaal is opgehaald tijdens het congres Waardigheid en trots voor de toekomst 2023.

Lees meer

Deel deze pagina via: