Naar hoofdinhoud Naar footer

Aandacht als sleutel tot het tegengaan van verzuim en verloop

De zorgsector onder druk. Met de nodige gevolgen voor cliënten, medewerkers en zorgorganisaties. De sleutel tot het tegengaan van verzuim en verloop blijkt ‘aandacht’ te zijn, aldus het rapport dat Zorgbelang Inclusief vandaag publiceerde in het kader van het project ´Verzuim Innovatieve Aanpak´. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het veelomvattender te zijn dan ‘gewoon even vragen hoe het gaat’.

Terugdringen van verzuim en voorkomen van uitval zijn essentieel voor een toekomstbestendige zorg. Daar bovenop is het belangrijk om ook voldoende nieuwe medewerkers aan te trekken die ook in de zorg blijven werken. Daarom is in 2018 het project Verzuim Innovatieve Aanpak van start gegaan.  

Belangrijke factoren in hoogte van verzuim

Uit het praktijkonderzoek, dat Zorgbelang Inclusief uitvoerde bij negen zorgorganisaties, blijken de meest voorkomende oorzaken van verzuim te maken te hebben met het gedrag, de houding en communicatie van medewerkers en leidinggevenden. Ook de manier van plannen en roosteren is van invloed op verzuim. Het risico op uitvallen van zorgmedewerkers is groot als ze zich niet gezien en gehoord voelen, de werkdruk hoog is, er structurele roosterproblemen zijn, een verstoorde werk-privébalans en de communicatie met leidinggevenden niet optimaal is.    

Stel aandacht centraal  

Aandacht voor medewerker centraal stellen blijkt de sleutel tot het voorkomen van grijs verzuim (tot op bepaalde hoogte beïnvloedbaar verzuim). In het project is gekozen voor relationeel werken, een manier van werken die naar voren is gekomen door heel goed te kijken naar wat gewaardeerde zorg- en hulpverleners doen en waarbij present zijn voor de cliënt centraal staat.  

Zorgprofessionals die goede zorg verlenen, verdiepen zich vanuit oprechte interesse in wie de cliënt is en waar zijn of haar leven over gaat en wat er nu nodig is. Deze manier van werken kan goed verbreed worden naar medewerkers, omdat zij net zo belangrijk zijn als cliënten. Relationeel werken in de zorg is niet nieuw, het inzetten als preventief middel tegen verzuim is dat wél. Een win-winsituatie, want goede zorg voor medewerkers is een belangrijke basis voor goede zorg voor cliënten. 

Fluitend naar je werk? Geef collega’s en bewoners oprechte aandacht!

Een medewerker die gezien en gehoord wordt en ruimte krijgt om iets te betekenen voor de bewoners, gaat fluitend naar het werk en houdt het langer vol. ‘Heb aandacht voor aandacht’, adviseren Vilans-adviseurs Diana Kole en Jeroen Schumacher daarom. Maar hoe zorg je dat er in jouw organisatie ook in de dagelijkse praktijk genoeg ‘aandachtsmomenten’ zijn? Lees de tips!


Relationeel werken in de praktijk 

Door structureel oog te hebben voor de medewerker en alle taken en verantwoordelijkheden die iemand heeft, kun je beter inspelen op persoonlijke situaties en tijdig actie ondernemen bij dreigend verzuim. Het uitgangspunt is het gezond en duurzaam aan het werk houden van mensen.  

Relationeel werken biedt ook kaders voor de organisatie, waarbij een veilige omgeving, lerende houding, vertrouwen, eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen essentiële voorwaarden zijn. Het vraagt inbedding in alle lagen van de organisatie. Maar het is het waard.  

“Het werkt niet alleen preventief voor verzuim, maar heeft ook een positieve invloed op het voorkomen van uitstroom bij zorgorganisaties én op het verlenen van goede zorg”, aldus Jolien Kohlmann-Bins, Raad van bestuur van ouderenzorgorganisatie Het Maanderzand en bestuurlijk kartrekker van het project.  

Over het project Verzuim Innovatieve aanpak

Aan dit project, onder leiding van Het Maanderzand en Zorgbelang Inclusief, werkten 13 zorgorganisaties uit de regio Arnhem en Gelderse Vallei mee. Het project maakte onderdeel uit van het actieprogramma ‘Waard om voor te Werken’ van WZW en kreeg vanuit het zorgkantoor Menzis als doelstelling mee een innovatieve benadering van verzuim te ontwikkelen. Het project liep van 2019-2023. 

Lees meer:

Deel deze pagina via: