Naar hoofdinhoud Naar footer

Elkaar willen begrijpen en nieuwsgierigheid: de basis voor echte zeggenschap

Zeggenschap óver jouw zeggenschap: hoe vaak heb jij daar mee te maken? Er komt een vorm van zeggenschap waardoor je invloed op je eigen werk goed geregeld lijkt, maar toch voel je je als professional niet gehoord. En dat is zonde, want er zijn veel aanpakken en organisatievormen mogelijk die goed werken. Als er in de basis maar een oprechte nieuwsgierigheid is elkaar echt te willen begrijpen.

Sinds 1 juli 2023 is de Wet Zeggenschap in de Zorg een feit, een toevoeging aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz). Deze wet bepaalt dat een zorgorganisatie zorgprofessionals de kans moet geven invloed uit te oefenen op het beleid, wanneer dat van belang is voor het verlenen van goede zorg . Van de bestuurskamer tot op de werkvloer moet de inspraak aantoonbaar zijn. Hoe dat te organiseren? Dat bepaal je samen.

Ben je op zoek naar een geschikte manier om dit in jouw organisatie te doen? Of ben je betrokken bij een VAR, PAR, VVAR of OR en wil je weten hoe je de inspraak en zeggenschap kunt verbeteren?

Santé Partners verhoogt professionele zeggenschap: medewerkers aan het roer

Zorgorganisatie Santé Partners zette al een grote stap om haar professionals meer zeggenschap te bieden over de eigen werkzaamheden. De Verzorgend en Verpleegkundige Adviesraad (VVAR) en Professionele Adviesraad (PAR) maakten plaats voor de Professionele Raad.

De Professionele Raad:

  • Staat qua positie in de organisatie gelijk aan het directieteam
  • Heeft een eigen autonome rol met eigen taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Valt rechtstreek onder het bestuur
  • Bevat vakgroepen die de belangrijkste inhoudelijke disciplines vertegenwoordigen

Benieuwd hoe Santé Partners deze aanpassing in de organisatie vorm gaf? Lees het artikel dat we eerder publiceerden.

Zeggenschap vraagt luisterschap

‘Door goed te luisteren weet je pas echt wat er nodig is. Daar zijn ze scherp op bij ZorgAccent. Dat de inspraak en zeggenschap ook zonder VAR kan’, zegt Aline Poolen, bestuurder van ZorgAccent. ‘Wij vragen elke medewerker die het leuk vindt om ergens over mee te denken. We willen aansluiten bij de motivatie van mensen en laten zien dat er ook iets met hun inbreng gebeurt.’

Ook Ruth Maas bestuurder van Zorgcentra de Betuwe vindt het belangrijk om heel goed te luisteren. Dat vraagt volgens haar een bepaalde grondhouding, een relatie van gelijkwaardigheid is daarin cruciaal: ‘het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen in je bijzijn.’  Ook zij hebben geen aparte VAR, maar maken wel onderscheid tussen informeel en formeel overleg en besluitvorming.

Meer weten

Deel deze pagina via: