Naar hoofdinhoud Naar footer

Landelijk Actieplan Zeggenschap: de roadmap naar meer zeggenschap

Gepubliceerd op: 24-08-2023

Zorgprofessionals willen graag meer zeggenschap over hun eigen werk. Wie kent de realiteit van de werkvloer immers het best? Tegelijkertijd beoordeelden zorgprofessionals in 2022 de kwaliteit van zeggenschap op organisatieniveau nog met een rapportcijfer 5. Een pasklare oplossing voor iedere zorgorganisatie bestaat niet en daarom blijkt het vergroten van zeggenschap in de praktijk nog knap lastig. Om organisaties te helpen in deze overgang ontwikkelde het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) een visie met roadmap.

Meer zeggenschap betekent meer werkplezier. En welke werkgever wil nou niet dat iedereen met plezier werkt? Tevreden medewerkers zijn niet alleen minder vaak ziek. Als je plezier hebt op je werk, ga je ook niet zo snel op zoek naar een andere baan. Werkplezier is dus een effectief middel om op deze gespannen arbeidsmarkt toch over voldoende personeel te beschikken. Dat werkplezier kan de werkgever niet in zijn eentje voor elkaar krijgen. Het is een doorlopend proces waarin bestuurders, staf- en beleidsmedewerkers, leidinggevenden, zorgprofessionals en collega’s aan hun toekomst werken.

Actieplan zeggenschap: doorloop deze 5 stappen voor meer zeggenschap in je organisatie

Het LAZ biedt zorgprofessionals, jeugdzorgwerkers, sociaal werkers, leidinggevenden en bestuurders met een visie en roadmap concrete handvatten om de zeggenschap te versterken.  De roadmap bestaat uit 5 stappen en 14 interventies. De vijf stappen zijn:

  • Stap 1: Breng de huidige en gewenste situatie in de organisatie in beeld.
  • Stap 2: Stel prioriteiten en doelen voor het komende jaar (of komende jaren).
  • Stap 3: Maak een keuze uit de interventies (indien nodig aanvullen met maatwerkinterventies) en leg deze vast in een concreet verbeterplan.
  • Stap 4: GA AAN DE SLAG!
  • Stap 5: Koester wat goed gaat en zorg voor blijvende verandering: evalueer en borg de successen.

In vijf stappen naar meer zeggenschap voor medewerkers. In de infographic (pdf) zie je alle stappen en interventies.

Webinar: Van zeggenschap naar gehoord worden

Tijdens de SPOT ON-week van maandag 25 tot vrijdag 29 september 2023 staat het thema ‘Goed werkgeverschap – medewerker en werkgever samen aan het roer’ centraal.

Op 25 september besteden wij aandacht aan zeggenschap tijden het webinar Van zeggenschap naar gehoord worden. Kirsten Janssen-Beentjes van het Landelijk Actieplan Zeggenschap (LAZ) geeft een toelichting op de Visie en Roadmap die het LAZ ontwikkelde om organisaties concrete handvatten te geven om zeggenschap te versterken.

Ook laat Wilhelmien Hak van Santé Partners zien hoe zij de professionals in de organisatie directe invloed gaven op de werkzaamheden.

Lees meer:

Deel deze pagina via: