Naar hoofdinhoud Naar footer

Eigenaarschap versterken: hoe doe je dat als hoger management of bestuurder?

Gepubliceerd op: 01-11-2022

Als hoger management en bestuur regel je randvoorwaarden voor een goed presterende organisatie. Je eigen leiderschap speelt daarin een belangrijke rol. Eigenaarschap versterken bleek daarbij cruciaal. Bij een casestudy bij vijf Waardigheid en trots-trajecten, zijn medewerkers bevraagd over wat hen helpt bij het pakken van hun eigenaarschap. In deze publicatie vind je daarom tips van medewerkers voor hoger management en bestuur.

In de blog ‘Wel geluisterd maar niet gehoord. Zeggenschap vraagt om leiderschap‘, werd al aangegeven hoe belangrijk leiderschap is bij het stimuleren van zeggenschap van medewerkers. Maar hoe doe je dat? In deze publicatie bieden we praktische tips.

Tips van zorgmedewerkers voor leiderschap

De tips die in deze publicatie staan zijn van de zorgmedewerkers van organisaties waarbij er een verbetering van de prestatie heeft plaatsgevonden. Tijdens de casestudy over zijn er werksessies, verdiepende interviews en gezamenlijke reflectiesessies geweest om de tips te formuleren.

De 7 tips om eigenaarschap te versterken in het kort

1. Luister écht en actief naar medewerkers

Actief luisteren gaat verder dan roepen: mijn deur staat altijd open. Om echt te luisteren moet je regelmatig letterlijk contact maken. Zoek dus de fysieke nabijheid op!

2. Geef consequent terugkoppeling

Wanneer medewerkers meedenken en zich uitspreken, hebben zij ook behoefte aan terugkoppeling wat hiermee gedaan is. 

3. Zet volop in op competentie ontwikkeling

Medewerkers kunnen pas effectief en vol vertrouwen eigenschap uitoefenen als zij daarvoor met de juiste competenties zijn toegerust. Dan gaat het om inhoudelijke kennis zodat zij zich zekerder voelen om
zich uit te spreken, maar juist ook over persoonlijke ontwikkeling.

4. Zet jezelf in als instrument bij competentieontwikkeling

Wees je bewust als leidinggevende dat je dagelijks in al je contactmomenten ‘on the job’ medewerkers kunt trainen in het eigenaarschap. Stel je hierbij dus op als mentor en coach en vertoon hierbij passend gedrag.

5. Doe bewust een stap terug

Als je wilt dat medewerkers meer eigenaarschap gaan nemen, zal je als leidinggevende je eindverantwoordelijkheid anders vorm moeten geven. In plaats van te denken in wat niet kan of mag, helpt het om medewerkers juist mogelijkheden te geven, bijvoorbeeld door bepaalde verantwoordelijkheden in de teams te beleggen en als locatiemanager meer op afstand aanwezig te zijn. 

6. Creëer duidelijke kaders waarbinnen het eigenaarschap genomen kan worden

Medewerkers van de vijf cases gaven aan dat zij om eigenaarschap te nemen wel duidelijke kaders nodig hebben, zodat zij weten welke besluiten wel en niet zelf genomen kunnen worden. Hoe ver gaat de
handelingsruimte? Wanneer moet je wel in overleg met je leidinggevende?

7. Vergeet bepaalde groepen niet wanneer je eigenaarschap versterkt

Niet elke medewerker zal zich even makkelijk uitspreken in de organisatie. Als leidinggevende is het de kunst om juist de mensen die misschien wat minder makkelijk van zich laten horen, te betrekken en te stimuleren.

Meer weten

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 06-01-2023

Deel deze pagina via:

Soort

Stappenplan

Taal

Nederlands