Deeltijdverblijf in de Wlz: wat zijn de ervaringen en plannen van jouw zorgorganisatie?

Geplaatst op: 21 februari 2022
Laatst gewijzigd op: 21 februari 2022

Sinds 1 januari 2020 is deeltijdverblijf in de Wlz mogelijk. Deeltijdverblijf is een combinatie van thuis wonen en in een Wlz-instelling wonen. Deeltijdverblijf maakt het mogelijk om langer thuis te blijven wonen of te wennen aan verblijf in een instelling. Heeft jouw zorgorganisatie ervaring of juist plannen op het gebied van deeltijdverblijf? Het ministerie van VWS is momenteel bezig met een beknopte beleidsevaluatie en heeft een korte – anoniem in te vullen – vragenlijst opgesteld over de eerste ervaringen en plannen van zorgaanbieders op het gebied van deeltijdverblijf in de Wlz. Help je mee?

Beleidsevaluatie deeltijdverblijf

Het ministerie van VWS is erg benieuwd naar de ervaringen van zorgaanbieders als het bijvoorbeeld gaat om de meerwaarde van deeltijdverblijf voor cliënten, mogelijke knelpunten rondom de behandeling, hulpmiddelen, vervoer, het administratieve proces en de exploiteerbaarheid en eventuele toekomstplannen rondom het aanbieden van deeltijdverblijf. Het ministerie van VWS wil de ervaringen inventariseren met behulp van een korte vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst zal maximaal 10 minuten tijd kosten. De antwoorden worden meegenomen in de ontwikkeling van toekomstig beleid op dit gebied.

Wat is deeltijdverblijf in de Wlz?

Bij deeltijdverblijf in de Wlz wordt het thuis wonen en het wonen in een instelling afgewisseld volgens van tevoren vastgestelde tijdsperioden. Bijvoorbeeld week op/ week af, maar ook is het mogelijk om een aantal dagen per week in een instelling te wonen en een aantal dagen per week thuis te wonen. Bij deeltijdverblijf geldt dat per 14 dagen een cliënt 7, 8 of 9 dagen in een instelling woont. Daarmee onderscheidt deeltijdverblijf zich van bijvoorbeeld logeeropvang, waarbij de cliënt tot 3 dagen per week in een instelling verblijft. Of bijvoorbeeld ‘verblijf met gebruik van weekendverlof’ waarbij de cliënt 5 dagen of meer per week in een instelling woont. Bij deeltijdverblijf is een combinatie van verschillende leveringsvormen mogelijk.

Meer weten