Naar hoofdinhoud Naar footer

Verpleeghuizen verbeteren kwaliteit van zorg

Gepubliceerd op: 30-10-2023

Demissionair minister Conny Helder (VWS) nam op 30 oktober tijdens een bijeenkomst bij Zorggroep Charim de eindrapportage ‘Waardigheid en trots op locatie 2018 – 2023’ in ontvangst. Verpleeghuisorganisaties hebben met ondersteuning van dit programma de afgelopen vijf jaar de kwaliteit van zorg significant verbeterd.

Het programma ‘Waardigheid en trots op locatie’ was onderdeel van het bredere programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’, waarmee het ministerie van VWS beoogde de beweging naar verdere verbetering van de verpleeghuiszorg in gang te zetten. VWS wilde hiermee zorgen voor voldoende tijd, aandacht en goede zorg voor bewoners.

Grote kwaliteitsverbetering

Met het programma 'Waardigheid en trots op locatie’, dat door kennisorganisatie Vilans is uitgevoerd, zijn ongeveer 30.000 verpleeghuisbewoners bereikt. Dit is bijna 25 procent van het totaal aantal verpleeghuisbewoners in Nederland. Ruim 500 zorglocaties kregen maatwerkondersteuning, met betrokkenheid van meer dan 50.000 zorgmedewerkers. Uit de eindrapportage komt naar voren dat op alle acht thema’s van het kwaliteitskader gemiddeld een significante verbetering behaald is door de deelnemers. Op de thema’s ‘leren en verbeteren’ en ‘veiligheid’ nam de kwaliteit het meest toe. 

Ook het werkplezier is ondanks de personeelskrapte toegenomen

Anneke Augustinus, directeur

Anneke Augustinus, directeur Vilans, verantwoordelijk voor Waardigheid en trots: 'Wij zijn trots op de resultaten. Niet alleen de kwaliteit is verbeterd, ook het werkplezier is ondanks de personeelskrapte toegenomen. Het geeft een mooi perspectief naar de toekomst dat ook het leer- en verandervermogen is toegenomen.'

Bestuursvoorzitter Judith Poulus van zorgorganisatie Charim herkent dat: ‘Met behulp van het programma Waardigheid en trots op locatie is een veranderaanpak ontstaan, die nu onze werkwijze is geworden. In het vervolg hierop wil Charim aan de slag met informele zorg, teamsamenstelling en zorgtechnologie. Onderwerpen die naadloos aansluiten bij het nieuwe programma Waardigheid en trots voor de toekomst.’

Waardigheid en trots voor de toekomst

Er komt veel op verpleegzorg af. Vergrijzing, toename van complexere zorgvragen en het groeiend personeelstekort vragen om een andere organisatie van zorg en ondersteuning. Het vervolgprogramma Waardigheid en trots voor de toekomst helpt professionals, organisaties en netwerken bij deze grote maatschappelijke opgaven, door bewezen innovaties versneld te verspreiden en het leren en veranderen te versnellen op thema’s als informele zorg, technologie, langdurende zorg thuis,  Dit doen we door kennis, tools en goede voorbeelden te delen. Samen leren tussen organisaties te stimuleren en door organisaties met maatwerk te ondersteunen.

YouTube video thumbnail

Deel deze pagina via: