Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoe dichten we de zorgkloof?

Gepubliceerd op: 05-01-2024

De zorgkloof, daarover wordt veel gesproken en bericht. De samenhang in alle versnipperde informatie hierover is soms lastig te vinden. We zien een aantal ontwikkelingen: personeelstekorten, vergrijzing, verzwaring van de zorgvraag en beschikbare fysieke capaciteit. Hoe komen deze ontwikkelingen samen? Hoe onhoudbaar is ons zorgsysteem nou eigenlijk en op welke termijn speelt dat? Wij hebben de belangrijkste informatie overzichtelijk bij elkaar gezet.

Met strategisch toekomstdenken helpen we vanuit Waardigheid en trots voor de toekomst partijen in de zorg om op een andere manier te kijken en ook om anders te doen. Door als het ware met een lens vanuit de toekomst naar het heden te kijken, kom je tot andere oplossingen dan wanneer je vanuit het heden blijft redeneren. Deze infographic schetst de situatie in 2040 als we op de bestaande voet verder gaan en geen rekening houden met toekomstige ontwikkelingen. Gebruik deze infographic om het gesprek aan te gaan, om inzicht te krijgen in de toekomstige problematiek of om te zorgen voor bewustwording.

Download een grotere afbeelding van de zorgkloof onderaan de pagina.

Wat kunnen we verwachten? De cijfers

Personeel

Als we dezelfde kwaliteit van zorg willen waarborgen in 2040 met de huidige manier van werken, hebben we 700.000 VVT-medewerkers nodig, zo staat te lezen in de Transformatieagenda Ouder worden 2040. Momenteel hebben we er 350.000, waarvan 30% binnen afzienbare tijd met pensioen gaat. Het huidige imago van de zorg helpt ook niet mee bij het aantrekken van nieuwe aanwas.

Mantelzorg

Veel hoop is gevestigd op de inzet van mantelzorgers. Die zijn nu echter al voor een deel overbelast. Ook neemt het aantal beschikbare mantelzorgers af met 60%. Waar we nu op elke 4 ouderen 1 mantelzorger tot onze beschikking hebben, zal deze verhouding achteruitgaan naar 1 op de 10. Ervan uitgaande dat mantelzorgers in Nederland, burgers zijn tussen de 50 en 65 jaar.

Wlz-indicaties

Dit betekent dat 1 op de 4 mensen in Nederland straks in de zorg moet werken. Terwijl 50% van de totale bevolking ouder is dan de pensioenleeftijd en dus niet werkt. En dan hebben we het nog niet eens over het feit dat het aantal Wlz-indicaties met 50% gaat stijgen door de babyboom. De zorgvraag wordt ook nog eens complexer, onder andere doordat het aantal mensen met dementie verdubbelt. Van de mensen met een Wlz-indicatie staat momenteel al 10% op de wachtlijst.

Verpleeghuisplekken

Als we op de huidige voet door willen dan moet het aantal verpleeghuisplekken flink toenemen. Nu zijn er 120.000 verpleeghuisplekken in Nederland, dat moet dan stijgen met 65%, dat zijn per jaar 50 extra locaties met ieder 70 plekken.

Technologie

De politiek stimuleert om het aantal verpleeghuisplekken te stabiliseren en mensen thuis oud te laten worden. Technologie zou dan een uitkomst moeten zijn. Dat is nu nog vooral in de experimenteerfase, we zien nog niet dat het significant arbeidskrachten overneemt.

Anders kijken

Al met al is de zorgkloof een behoorlijk onhoudbare situatie. Terecht wordt er flink ingezet op verpleegzorg thuis, ondersteunen van de zelfstandigheid en de inzet van technologie. Maar wat ons betreft is dat niet genoeg, en vraagt het overbruggen van de zorgkloof anders kijken.

Downloads

Deel deze pagina via: