Roelien van der Glas (ZuidOostZorg): ‘HBO-verpleegkundige, zie je wel hoe geweldig je bent?’

Roelien van der Glas is Gerontologie & Geriatrie verpleegkundige (VGG) bij ZuidOostZorg, locatie Neibertilla te Drachten. Daarnaast is ze lid van de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR). Voor de campagne Daar zit meer achter schreef ze een blog over de toegevoegde waarde van de HBO-verpleegkundige.

‘De ouderenzorg kan als een saaie expertise gezien worden. Jammer! Voor mijn gevoel is er niks zo mooi en bijzonder als de ouderenzorg. Er is zoveel mogelijk. En als HBO-verpleegkundige heb je in de ouderenzorg een toekomst. Je moet het alleen wel zien en erkennen.

Vaak hoor je ‘de buitenstaander’ zeggen: “Ik heb echt respect voor jullie als zorgmedewerker”. Maar hebben wij dit respect ook zelf nog in ons vak? De HBO-verpleegkundige is bevoorrecht om dit beroep te mogen uitoefenen en zorg te verlenen aan de kwetsbare cliënt, hoe fantastisch is dat? Een lach op iemands gezicht, het bieden van een veilig gevoel, gewoon ‘er voor de cliënt zijn’.

Het is gewoon je werk, denk je misschien, maar zien wij als HBO-verpleegkundige zelf wel wat voor geweldige dingen we eigenlijk doen? Als de ouderenzorg nu door de maatschappij wordt bekeken als ‘oninteressant’, hoe ziet onze maatschappij dan de cliënt en hun normen en waarden? En ons vak?

Coach en coördinator

Als HBO-verpleegkundige heb je een helikopterview en een coachende en coördinerende taak. Je zoekt de verdieping, denkt in mogelijkheden in plaats van problemen en wanneer je de zorg op een afstandje bekijkt, zie je waarvoor je het doet en zie je de mens achter de mens. Dat is onder andere: aandacht, privacy, en een kwetsbare cliënt die een heel leven achter de rug heeft: ooit kind is geweest, vader of moeder is geworden, hard heeft gewerkt en zich heeft ontwikkeld tot de persoon die hij/zij nu is.

Als HBO-verpleegkundige kun je het verschil maken door de ogen en de oren te zijn voor de ouderen, met aandacht voor welzijn en door het toepassen en implementeren van nieuwe inzichten voor wat betreft protocollen, standaarden en zorgtechnologie om op deze manier de kwaliteit van de zorgverlening aan ouderen te bevorderen.

Met de tijd mee

Daarnaast gaat de ouderenzorg met de tijd mee door onder andere de inzet van technologie en de inzet van verschillende experts op verpleegkundig gebied. Neem bijvoorbeeld de inzet van de HBO- VGG (gerontologie & geriatrieverpleegkundige). Deze nieuwe verpleegkundige functie is er onder andere op gericht om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg, deskundige zorgverlening bij complexe zorgsituaties en de HBO-VGG heeft een adviserende rol voor zowel de zorgverlener als de organisatie.

De organisatie ZuidOostZorg heeft de functie van HBO-VGG geïmplementeerd (verpleegkundige geriatrie & gerontologie). Deze nieuwe functie binnen de ouderenzorg is gericht op o.a. het coachen van zorgmedewerkers, ondersteunend in complexe zorgvragen, het bevorderen van het eigenaarschap van zorgmedewerkers en als deskundige complexe regels /protocollen te vertalen naar het team en voor het team. Een heel mooie en waardevolle expertise.

De ouderenzorg. Wat een bijzonder en mooi vak is dat toch. Het gaat erom dat we dit meer laten zien. Pak die kans. We zijn goed in ons vak. Toon dat ook. Maak zichtbaar waar wij HBO-V’ers goed in zijn: zorgen voor de cliënt met aandacht voor welzijn en de cliënt als mens. Iets waar onze maatschappij vaker en meer van mag horen!’

Meer weten

  • Bekijk deze en andere blogposts op de website van Daar zit meer achter
  • ZuidOostZorg werkt aan een verbeterplan binnen Waardigheid en trots, ruimte voor verpleeghuizen. Daarmee wil de organisatie bereiken dat aandacht, service en zorg aansluiten bij wat de cliënt wil, kan en nodig heeft. De zorg en behandeling wordt zo efficiënt en effectief ingezet. Niet alleen vanuit kosten, maar vanuit cliëntperspectief.

Geplaatst op: 28 juni 2016
Laatst gewijzigd op: 5 september 2022