Naar hoofdinhoud Naar footer

Scheiden van wonen en zorg: een blik op de toekomst door AAG

Gepubliceerd op: 22-01-2024

De ouderenzorg zit in een transitie die nodig is om ook in de toekomst ouderen goede zorg te kunnen bieden. Dubbele vergrijzing is een uitdaging, huisvesting is dat ook en daar komen dan vaak ook nog financiële vraagstukken bovenop. Adviesorganisatie AAG laat in haar whitepaper Blik op de toekomst, AAG-ers aan het woord over hun eigen vakgebied. Welke kansen en hindernissen zien zij?

De experts van AAG bekijken het thema Wonen, zorg en welzijn elk vanuit hun eigen expertise. Ze kijken daarbij naar wat er gebeurde in 2023, welke veranderingen zij zien voor 2024 en de vraag: 'wat staat ons te doen voor 2042?'

Thema's

De onderwerpen die aan bod komen in deze afsluitende whitepaper zijn:

  • Zorginkoop
  • Finance
  • Vastgoed
  • Duurzaamheid
  • Integrale serviceorganisatie
  • Facilitaire dienstverlening
  • Cultuurverandering
  • HR
  • Capaciteit en planning

Onconventionele keuzes

De zorg staat voor een aantal uitdagingen. De situatie op de arbeidsmarkt en kosteninflatie maken het niet eenvoudiger om voor al die uitdagingen een oplossing te vinden. AAG ziet een goed huwelijk tussen wonen, zorg en welzijn als de sleutel tot een succesvolle transitie. 

Dat betekent ook dat je de oplossing niet alleen binnen de eigen organisatie vindt, maar dat zorgaanbieders, gemeenten, corporaties en marktpartijen goed zullen moeten samenwerken. Dat alles vraagt om keuzes maken en vertrouwen. Een brede visie op je eigen zorg en dienstverlening, de maatschappelijke ontwikkeling en de wijze waarop je in de toekomst de zorg en ondersteuning wil en kan vormgeven.

Brandmanager Antoinette van Alpgen van AAG over deze publicatie: 'In deze uitgave delen wij inzichten over het scheiden van wonen en zorg en hoe jij jezelf opnieuw kunt uitvinden in deze tijd van transities. Wij hopen dat jij de tijd vindt om dit te lezen en jezelf te scherpen. Ook nodigen we je uit om dit met collega’s van andere zorgorganisaties.'

Lees het rapport

Download het rapport Blik op de toekomst, AAG-ers aan het woord

Over de rapportageserie ‘Het huwelijk van wonen, zorg en welzijn’

Adviesorganisatie AAG voerde voor het ministerie van VWS al eerder een onderzoek uit naar de effecten van het overheidsbeleid op het scheiden van wonen en zorg. Dit resultaat heeft AAG opgetekend in vijf whitepapers waarvan Blik op de toekomst, AAG-ers aan het woord' het vijfde en laatste deel is. 

Lees meer

Deel deze pagina via: