Naar hoofdinhoud Naar footer

Intensieve zorg leveren bij mensen thuis? Het toverwoord is samenwerken

Zorg leveren is samenwerken: of je die nu intramuraal levert of bij iemand thuis. Maar wanneer de zorg steeds meer bij cliënten thuis gaat plaatsvinden, komt die samenwerking er wel anders uit te zien. De afstanden en complexiteit van de zorg nemen toe, terwijl de beschikbaarheid van zorgprofessionals niet zal toenemen. De rapportage ‘Samenwerken aan woonzorgconcepten’ is deel 3 van de rapportageserie ‘Het huwelijk van wonen, zorg en welzijn’ van adviesorganisatie AAG. Zij beschrijven hierin hoe je zo’n samenwerking op een effectieve manier kunt inrichten.

De drie voordelen van samenwerken in VPT

‘Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder’ staat er in het rapport. Samenwerken met andere partijen kan spannend zijn, als je dat als organisatie niet gewend bent. Toch heeft goed samenwerken belangrijke voordelen. AAG zet er drie op een rij:

 1. Organisaties kunnen middelen bundelen, expertise delen en best practices uitwisselen.
  Dit leidt tot betere zorg, geoptimaliseerde behandelplannen, minder fouten en een naadloze coördinatie.
 2. Efficiëntere inzet van middelen.
  Denk aan het samen inkopen van apparatuur en delen van personeel: zo kun je als organisatie hoogwaardige zorg blijven bieden zonder dat de kosten omhoog schieten.
 3. Samenwerken bevordert kennisdeling en innovatie.
  Onderzoek en ontwikkelen van nieuwe behandelmethodes helpen bij het vinden van een nieuwe aanpak van complexe zorgvragen.

Over de rapportageserie ‘Het huwelijk van wonen, zorg en welzijn’

Adviesorganisatie AAG voerde voor het ministerie van VWS al eerder een onderzoek uit naar de effecten van het overheidsbeleid op het scheiden van wonen en zorg. Dit resultaat heeft AAG opgetekend in vijf whitepapers waarvan ‘Samenwerken aan woonzorgconcepten’ deel 3 is.

Instrumenten om samenwerking in de zorg te bevorderen

Ben je nog niet zo gewend om met andere partijen samen te werken? Dan kan het moeilijk zijn om die samenwerking goed te organiseren. In de rapportage heeft AAG een aantal instrumenten die je als organisatie helpen om die samenwerking op poten te zetten.

 • Een samenwerkingsverdrag of een overeenkomst: leg zaken als doelstellingen, verdeling van verantwoordelijkheden, financiële afspraken en beëindigingsclausules vast. Die laatste wordt vaak over het hoofd gezien, waardoor overeenkomsten (ongewild en onbekend) langer doorlopen dan nodig is.
 • Netwerken en platforms: je kunt als zorgprofessional en organisatie hier je kennis en ervaringen uitwisselen.
 • Gezamenlijke projecten: zet samen met andere partijen nieuwe projecten op.

Welke vormen van samenwerking werken verschilt per organisatie. Vaak zelfs per samenwerkingsverband.

Samenhang in beleid toekomstige woonomgeving ouderen

Er zijn voor wonen en zorg 3 soorten beleid van belang:  

 • Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is er om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Het IZA gaat over de structuur, het vastleggen van samenwerkingsafspraken en de verbinding met de zorgpartijen.
 • Het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) heeft als doel om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen, met passende ondersteuning en zorg.
 • Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) streeft er naar om de bestaanszekerheid te herstellen, kansengelijkheid te vergroten en gezond leven makkelijker te maken. Het GALA zorgt voor een lokale vertaling van landelijke afspraken en heeft vooral effect op het gemeentelijke beleid dat over gezondheid en preventie gaat.

Succesvolle samenwerking is geen garantie

Hoe goed je je samenwerking ook organiseert en ondanks de beste intenties van alle betrokkenen: het kan altijd gebeuren dat je toch niet de gestelde doelen bereikt. Wat de oorzaak ook mag zijn. Ook een mislukte samenwerking moet je goed afronden. Dus denk op tijd aan een exit en geef alle betrokken partijen de mogelijkheid in een open en constructieve manier feedback te geven. Het zijn misschien leerpunten waar je mee verder kunt.

Meer weten?

Deel deze pagina via: