Naar hoofdinhoud Naar footer

Met Waardigheid en trots voor de toekomst sneller werken aan veranderopgave verpleegzorg

De transitie naar toekomstbestendige verpleegzorg moeten we in behapbare brokken opknippen en telkens voortbouwen op successen die we geboekt hebben. Als we daarbij organiseren dat we van elkaars aanpak leren, kunnen we in deze transitie ook versneld stappen zetten. Zo stellen Anneke Augustinus (directeur Vilans en verantwoordelijk voor Waardigheid en trots voor de toekomst) en Mirella Minkman (voorzitter raad van bestuur Vilans) in een video-interview. Ook Anno Pomp, coördinator strategie langdurige zorg bij het ministerie van VWS, blikt met een goed gevoel terug én vooruit: ‘In 2023 hebben we Waardigheid en trots omgevormd, zodat het WOZO-programma ermee kan worden ondersteund. Dat nu al 88 zorgaanbieders zich hebben aangemeld, geeft wel aan dat de sector de slag naar de toekomst wil maken.’

Hoe ontwikkelen we een visie op een gelijkwaardige samenwerking met informele  zorgverleners? Hoe regel je de opstart, en vervolgens de ontwikkeling en groei, van een VPT-team in de wijk? Het zijn voorbeelden van vragen waarop het programma Waardigheid en trots voor de toekomst, zorgaanbieders helpt om met kennisdeling, samen leren en ondersteuning een antwoord te vinden.

In het beleidsprogramma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) van de rijksoverheid, staat de transitie beschreven die nodig is om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. De uitgangspunten zijn: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Het programma Waardigheid en trots voor de toekomst ondersteunt zorgaanbieders in de langdurige zorg bij het vormgeven van deze transitie. 

Transitie verpleegzorg in behapbare brokken knippen

Anneke Augustinus, als directeur bij kenniscentrum Vilans verantwoordelijk voor de uitvoering van Waardigheid en trots voor de toekomst: ‘We moeten ons met elkaar realiseren dat de zorg anders moet en ook anders kan. Maar we zullen de enorme veranderagenda wel in kleine en behapbare porties moeten knippen, zodat we deze een voor een kunnen oppakken.’

Door samenwerking versnellen in de veranderopgave

Ook Mirella Minkman, voorzitter van de raad van bestuur van Vilans benoemt de noodzaak om de transitie samen vorm te geven. ‘Er zijn nieuwe aanpakken nodig voor de ouderenzorg. Zo’n aanpak kun je als zorgorganisatie zelf ontwikkelen, maar je kunt natuurlijk ook leren van elkaar. Dan kun je versnellen en gebruik maken van de nieuwste inzichten en ook jouw eigen aanpak weer verder brengen en delen binnen de sector. Zo werken we sneller samen aan de opgave waar we voor staan!’

Bekijk het video-interview over Waardigheid en trots:

YouTube video thumbnail

Waardigheid en trots voor de toekomst: opbrengsten 2023

Het programma Waardigheid en trots voor de toekomst is begin 2023 van start gegaan. Er worden vragen opgehaald waarop het programma antwoorden biedt via tools en praktijkvoorbeelden in kennisdossiers op deze website.  Er zijn webinars, dialoogsessie en een leergang opgezet, die ook komend jaar voortgezet en uitgebreid zullen worden. Het jaarlijkse congres met zo’n 1300 bezoekers bracht kennis en inspiratie met sessies als ‘het team van de toekomst’ en ‘technologie: de basis op orde’. Er wordt ondersteuning geboden aan 16 lerende netwerken en er zijn al 88 zorgorganisaties – met een veelvoud aan locaties – waar een ondersteuningstraject in gang is gezet.

Anno Pomp, als coördinator strategie langdurige zorg bij het ministerie van VWS, betrokken bij de inrichting en uitvoering van Waardigheid en trots voor de toekomst is tevreden met de voortgang. Anno: ‘In 2023 is Waardigheid en trots op locatie afgerond met een eindrapportage. Het lezen hiervan maakt wel trots, als je ziet welke enorme stappen zijn gezet door al die zorgaanbieders en de mensen die daar werken. En dat in de moeilijke Coronaperiode. Tegelijkertijd is in het afgelopen jaar Waardigheid en trots voor de toekomst gestart om het WOZO-programma te ondersteunen. Dat 88 zorgaanbieders zich nu al hebben aangemeld, geeft wel aan dat de sector de slag naar de toekomst wil maken.’

‘Waardigheid en trots voorziet in een behoefte’

Anno vervolgt: ‘Waardigheid en trots heeft inmiddels heel wat varianten gekend en een vaste plaats in de langdurige zorg opgebouwd als een betrouwbare partner voor zorgaanbieders die zich willen verbeteren. Met Waardigheid en trots voor de toekomst kunnen we ook weer maatwerk leveren dat aansluit bij wat nodig is om toekomstbestendig te worden. Ik denk dat we met Waardigheid en trots daarom echt voorzien in een behoefte.’

  • Lees meer over de opbrengsten van 1 jaar Waardigheid en trots voor de toekomst in de voortgangsrapportage van november 2023 (pdf, zie downloads)

Zorggroep Charim deed mee aan het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie én heeft zich aangemeld voor Waardigheid en trots voor de toekomst. Judith Poulus, voorzitter raad van bestuur Charim: ‘Ik zou iedereen aanraden om deel te nemen aan Waardigheid en trots, omdat het echt kan helpen om een verandering vaart te geven. En dat is nodig in deze tijd.’ Ontdek wat Waardigheid en trots Charim gebracht heeft.

Meer weten

Downloads

Deel deze pagina via: