Kleinschalige zorgaanbieders en hun coronavragen

Het coronavirus heeft een grote impact op de verpleeghuizen en treft uiteraard ook de kleine zorgorganisaties. Als kleinschalige zorgaanbieder heb je soms net wat andere vragen dan de grote organisaties. De omstandigheden zijn anders, je positie in de zorgsector ligt anders en de manier van werken verschilt ook. Daarom zetten we een aantal specifieke vragen over corona voor kleine zorgorganisaties op een rij.

Linda de Haan, directeur van De Oude Pastorie, kleinschalige woonzorgvoorziening voor mensen met geheugenproblemen en dementie: ‘We houden ons aan de maatregelen, maar we zijn eigenlijk meer een gezin met 26 familieleden. Het is heel lastig om anderhalve meter afstand te houden, zeker wanneer we mensen verzorgen. Onze bewoners begrijpen door hun dementie ook niet altijd goed waarom het gewenst is om afstand van elkaar te houden. Omdat je een mini-samenleving met elkaar bent, gaat het normale leven zoveel mogelijk door.’

Klein maar flexibel

Kleinschalige zorgaanbieders hebben bijvoorbeeld minder personeel dan grote organisaties en de lijntjes zijn korter. Dit biedt voordelen omdat je dan flexibeler en wendbaarder bent. Daardoor kun je vaak sneller anticiperen op nieuwe omstandigheden, zoals nu bijvoorbeeld bij de coronacrisis. Anderzijds is het soms zoeken naar de benodigde kennis en het vertalen van richtlijnen naar je specifieke omstandigheden.

‘Ondanks dat wij een kleine aanbieder zijn, zijn we aangesloten op het Regionaal Crisisteam Zorg. Dat is hier in de regio erg goed geregeld, met korte communicatielijnen.’

Welke vragen leven er?

Onze bewoners huren hier een appartement en krijgen zorg via Volledig Pakket Thuis. Vallen wij dan onder de (bezoek)regels van het verpleeghuis?
Als er sprake is van geclusterd wonen en 24-uurs zorg, dan is het antwoord ‘ja’. Jouw zorglocatie valt onder de regels van de verpleeghuiszorg. Dat betekent momenteel dat je jouw organisatie moet sluiten voor bezoek conform de richtlijn van VWS en Actiz. Slechts enkele vaste vrijwilligers mogen worden toelaten indien noodzakelijk. Werk zoveel mogelijk met vaste zorgverleners die ook buiten het werk weinig contact hebben. Daarbij gelden de algemene maatregelen van het RIVM ook voor deze bewoners: regelmatig handen wassen en indien mogelijk 1,5 meter afstand houden.

Wat moet ik doen als een bewoner corona besmet is of we hem of haar daarvan verdenken?  
Isoleren om verdere besmetting te voorkomen is de eerste optie. Maar als dat niet kan, omdat de woning dat niet toelaat, dan moet vaak het hele huis als een cohort worden beschouwd en wordt er in beschermende kleding gewerkt. Lees meer over de eisen waar een kamer voor corona-patiënten aan moet voldoen. In sommige gevallen is het verstandig een besmette bewoner over te plaatsen naar een corona hotel of afdeling in de buurt. Overleg dit altijd met de specialist ouderengeneeskunde, de huisarts en de GGD in de regio.

Hoe komen wij aan beschermende kleding en mondmaskers?
De persoonlijke beschermingsmiddelen worden in elke regio verdeeld door het ROAZ, dit zijn regionale netwerken voor acute zorg. Meld je aan via de contactpersoon in de regio.

Gaan de testen alleen naar de grote organisaties of kunnen wij er ook gebruik van maken?
Ook kleine zorgorganisaties kunnen hun medewerkers -en bij klachten ook de bewoners- op corona laten testen. Dat gaat via de GGD in uw regio conform de richtlijnen van het RIVM. Een specialist ouderengeneeskunde of huisarts bepaalt of een test noodzakelijk is. Daar waar een zorgaanbieder met een bedrijfsarts samenwerkt, kan deze ook de doorverwijzing regelen voor het testen van een zorgmedewerker.

We werken met weinig mensen en hebben soms behoefte onze aanpak of vragen  te bespreken en te toetsen bij anderen, waar kan ik terecht?
In deze periode is het soms prettig meer gebruik te maken van je bestaande netwerk en met hen deze onzekerheden uit te wisselen. Je kan denken aan het leernetwerk of mogelijk andere bestaande netwerken, zoals een netwerk dementie waarin je mogelijk al participeert. Daarnaast zijn er organisaties als BVKZ, SPOT en Kenniz die specifiek voor kleine zorgorganisaties  kennis over corona delen.

Linda de Haan: ‘Het bezoekverbod is ingewikkeld. Je volgt de richtlijnen, maar in je hart voel je iets anders. Wij gaan heel erg voor welzijn, willen het laatste stukje van het leven voor onze bewoners zo mooi mogelijk maken. De familie reageert gelukkig met veel begrip op de maatregel en komt zo nu en dan een praatje over de heg maken met hun naaste. Dat is mooi om te zien, maar ook emotioneel. ‘

Wees verstandig en probeer te voorkomen dat er corona besmetting plaats vindt, ook als je organisatie in een regio zit waar corona nog weinig voorkomt. Met name in kleine zorgorganisaties leven bewoners dicht bij elkaar, dan kan besmetting snel uitbreiden. Wil je weten hoe je je kunt voorbereiden, lees dan het draaiboek verpleeghuizen voor de hoofdlijnen.

Meer weten

Geplaatst op: 29 april 2020
Laatst gewijzigd op: 29 april 2020