Corona-zorg: verpleeghuizen ontlasten ziekenhuizen

Op IC-afdelingen van de ziekenhuizen is het door de coronacrisis onverminderd druk. BrabantZorg heeft, om de druk op de ziekenhuizen te verminderen, patiënten overgenomen van ziekenhuis Bernhoven in Uden en het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Op aparte corona-afdelingen worden zij verzorgd door speciaal daarvoor getrainde medewerkers.

Hoewel het aantal patiënten op IC-afdelingen lijkt te stabiliseren, blijft de werkdruk in de ziekenhuizen hoog. De patiënten die van de IC afkomen omdat ze voldoende hersteld zijn en de mensen die wel besmet zijn en ziekenhuiszorg nodig hebben, maar geen IC-zorg, leveren ook extra werkdruk voor ziekenhuismedewerkers op. De corona-afdelingen van BrabantZorg verminderen de druk op deze medewerkers.

Noodopvang

Ziekenhuis Bernhoven in Uden staat midden in het hart van de corona-epidemie. Als eerste ziekenhuis in Nederland werd Bernhoven overspoeld met corona-patiënten. Direct naast het ziekenhuis staat het zorg- en revalidatiehotel Udens Duyn van BrabantZorg.

‘Normaal gesproken verzorgen we hier mensen die na een ziekenhuisopname nog niet naar huis kunnen’, vertelt Roger Otto, lid van de Raad van Bestuur van BrabantZorg. ‘Nu is het hele hotel ingericht voor de opvang van coronapatiënten. Bij ons is de situatie minder hectisch als in het ziekenhuis en kunnen we wat beter warmere zorg leveren. In het ziekenhuis is het nog steeds alle hens aan dek, bij ons is er wat meer tijd en aandacht voor de patiënten.’

Ruim 50 bedden zijn bestemd voor mensen met corona die herstellend zijn van deze ziekte, maar van wie ook een aantal komt te overlijden. Naast de plaatsen in Udens Duyn zijn er nog drie aparte corona-afdelingen gecreëerd, in Veghel (8 plaatsen), Oss (24) en Ammerzoden (23). Nu de eerste piek in het aantal patiënten wat lijkt te luwen, komen er ook meer patiënten die via de huisarts en thuiszorg verwezen zijn naar het zorg- en revalidatiehotel.

Draaiboek: grootschalige noodopvang rond corona

De groep ‘COVID-19 extra handen aan het bed’ heeft een draaiboek ontwikkeld voor organisaties en medewerkers in noodopvanglocaties rond corona. In het draaiboek lees je onder meer wat noodlocaties kunnen doen om zich goed voor te bereiden op de extra opvang van patiënten in het kader van het coronavirus. Het gaat hierbij om fase rood uit het draaiboek voor verpleeghuizen, waarbij extra inzet en capaciteit noodzakelijk is om aan de vraag te kunnen voldoen. 

Medewerkers van het herstelhotel

De herstellende ziekenhuispatiënten krijgen de zorg van speciaal daarvoor getrainde medewerkers. ‘De teams bestaan voor driekwart uit onze eigen medewerkers, en voor een kwart uit ingehuurde collega’s’, vertelt Roger Otto. ‘Daarnaast zijn er meerdere specialisten ouderengeneeskunde aanwezig en kwaliteitsverpleegkundigen. In principe komen de mensen bij ons om te herstellen en is hun behandeling afgerond. Maar we kunnen – omdat we in Uden direct naast het ziekenhuis staan – gemakkelijk een beroep doen op specifieke deskundigheid als dat nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van een longarts.’

Corona-afdeling

De corona-afdelingen in Veghel, Oss en Ammerzoden werken vanuit hetzelfde principe, al zijn die afdelingen ingebed binnen een verpleeghuis. De corona-besmette mensen worden binnen één afdeling geïsoleerd verpleegd. Het voordeel van een corona-afdeling is dat het verzorgend personeel zich één keer per dienst omkleedt en alleen werkzaam is op deze speciale corona-afdeling. Zo gebruiken de medewerkers de beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen zo optimaal mogelijk en vormen ze geen gevaar voor besmetting bij de andere bewoners.

Net als veel andere verpleeghuizen heeft ook BrabantZorg te maken met bewoners die besmet raken met het corona-virus. ‘Die blijven zoveel mogelijk gewoon op hun eigen locatie’, legt Roger Otto uit. ‘Die zijn het beste af in hun eigen, vertrouwde omgeving. Uiteraard in isolatie en als er sprake is van meerdere besmette bewoners op een afdeling, dan isoleren we de hele groep. We zien nu gelukkig een lichte daling van het aantal besmettingen.’

Herstelprogramma’s

Naarmate de crisis langer voortduurt wordt ook duidelijk wat de gevolgen zijn voor de mensen die herstellen van het virus. ‘Sommigen kunnen al na een week naar huis’, aldus Roger Otto. ‘Maar we zien een substantiële groep die langer bij ons blijft, soms wel drie weken. Bij veel mensen hakt de ziekte er heel stevig in en is een langdurige revalidatie en herstelprogramma nodig om ze weer goed op de been te krijgen. De klachten lopen uiteen van lichamelijk, zoals verlies van spiermassa en kracht, tot psychisch: geheugenverlies en concentratieproblemen. Ook in dat opzicht zal dit virus – ook als het eenmaal onder controle is – een hoop nazorg vergen.’

Bescherming vraagt permanente aandacht

Voor de medewerkers die deze groep cliënten verzorgt, ziet het werk er ineens heel anders uit. Hadden ze voorheen te maken met mensen die bijvoorbeeld revalideerden na een knie- of heupoperatie of een herseninfarct, nu komen er soms doodzieke mensen in hun zorg- en revalidatiehotel. Af en toe gebeurt het dat een patiënt alsnog overlijdt. ‘Het is zwaar werk’, beaamt Roger Otto. ‘Ook alle beschermingsmaatregelen maken het werk zwaar, net als de voortdurende zorg om voldoende beschermmiddelen. Tot nu toe lukt het steeds net om voldoende spullen te vinden, maar het is ook voor ons een grote zorg. We willen uiteraard voorkomen dat onze mensen besmet raken. Als ze klachten ontwikkelen met koorts, blijven ze uit voorzorg thuis. Het ziekteverzuim is nu opgelopen tot 11%. En ja, er zijn ook mensen bij die met het virus besmet zijn.’

De zorg leeft

‘Ik ben diep onder de indruk van de inzet van alle collega’s. Gelukkig vertaalt zich dat ook in veel waardering in de maatschappij. De toestroom van mensen die de zorg hebben verlaten en nu tijdelijk willen bijspringen betekent veel voor ons en voor onze cliënten. Het doet echt goed om te zien hoeveel betrokkenheid er is. De tijdelijke instroom van voormalige zorgverleners heeft bij ons een gezicht gekregen: zangeres Marga Bult werkt tijdens de corona-crisis op onze vestiging in Uden. Haar verhaal is voor veel mensen zo aansprekend. Daarnaast zijn er veel initiatieven waarmee de zorgmedewerkers en bewoners een hart onder de riem wordt gestoken. Laten we dat vasthouden, ook als de crisis achter de rug is.’

Door: Paul van Bodengraven

Meer weten

Geplaatst op: 16 april 2020
Laatst gewijzigd op: 5 januari 2023