Naar hoofdinhoud Naar footer

Inkoop van innovatie en e-health in de langdurige zorg

Hoe kunnen zorginkopers van zorgkantoren technologische innovatie bij zorgaanbieders stimuleren? Op welke manier kunnen zij het onderwerp meenemen in de dialooggesprekken, zorgaanbieders met elkaar verbinden en de samenwerking tussen zorgkantoren op een hoger plan brengen? Dit was het thema van een masterclass ‘inkoop van innovatie en e-health in de langdurige zorg’ op 16 mei 2019 in Utrecht.

Directeur-generaal langdurige zorg Kees van der Burg sprak de deelnemers toe in een videoboodschap: ‘Het implementeren van technologische vernieuwing in de langdurige zorg vraagt visie, de wil om anders te werken en voldoende financiering.’ VWS faciliteert met bijeenkomsten en subsidies. Zorginkopers kunnen bijdragen door in de dialoog met zorgaanbieders innovatie nadrukkelijk ter sprake te brengen.

Waldemar Hogerwaard van de Zorginnovatiewinkel testte de kennis met een korte quiz van tien vragen. Zo kwamen de deelnemers bijvoorbeeld te weten dat er jaarlijks zo’n 75.000 nieuwe gezondheidsapps op de markt komen. Zie daar maar eens de beste uit de halen. Zorgverzekeraars zijn het meest succesvol in het verspreiden van apps die goed gebruikt worden.

Laat cliënten meedenken over innovatie

Directeur Jorrit Ebbe van Academy Het Dorp en ervaringsdeskundige Anne Hendriks vertelden hoe de toekomstige gebruikers meedenken over zinnige innovatie bij de vernieuwing van Het Dorp. In de woningen van Het Dorp wordt steeds meer gebruik gemaakt van moderne domotica die ook op de consumentenmarkt verkrijgbaar is. Dat is goedkoper dan aanschaf via gespecialiseerde kanalen, maar dit geeft problemen bij de vergoeding.

Nascholing over innovatie

De Technologie & Zorg Academie (TZA) uit Twente zet zich in om de kennis over zorgtechnologie bij professionals en cliënten te vergroten. De TZA is een coöperatieve vereniging. De leden zijn gemeenten, zorgaanbieders, opleiders en verzekeraars. De TZA verzorgt onder meer nascholing voor professionals. TZA-leden bieden leveranciers gelegenheid om innovatieve zorgtechnologie te testen. Zo heeft de Academie een ‘Appartement van de Toekomst’ in het pand van het ROC van Twente in Enschede. Hier zijn de laatste snufjes te zien op het gebied van zorgtechnologie.

Zorgkantoor stimuleert innovatie

In zijn missie om goede zorg voor de toekomst te stimuleren, moet het zorgkantoor innovatie stimuleren, betoogde Marjon van den Hurk, beleidsadviseur bij Zilveren Kruis. Dat is ook belangrijk om de kwaliteit van leven van verzekerden te verbeteren. Er is grote druk op de langdurige zorg, en innovatie kan helpen die druk te verlichten.

Het zorgkantoor moet het gesprek aangaan met zorgaanbieders en weten waar die mee bezig zijn. “Ze doen vaak al meer dan wij weten. En wij hebben vaak niet de kennis om te beoordelen of een product goed of slecht is.” Het zorgkantoor kan zorgaanbieders met elkaar in contact brengen en inspirerende voorbeelden delen, zodat aanbieders doelmatiger innovaties kunnen oppakken en implementeren.

Pitches zorgaanbieders

Jeroen Kleinjan van Carintreggeland vroeg de steun van de zorgkantoren om koplopers in de zorg extra te stimuleren. Robert Slaghuis van Lunet Zorg vroeg aandacht voor ‘shared savings’. En Corrie de Koning, programmamanager Netwerk Dementie Zaanstreek Waterland, vroeg om ‘scharrelruimte’: de mogelijkheid om technologieën uit te proberen en te zoeken naar de beste oplossing voor cliënten.

Nadenken over technologische innovatie

In de groepsdiscussies kwam onder meer naar voren dat zorgorganisatie vaak geen visie hebben op technologische innovatie. “Ze fietsen met hulp van de Rotary een wondertafel naar binnen”, merkte een deelnemer op. Dat is mooi voor de bewoners, maar veel organisaties denken minder na over de vraag hoe ze technologie kunnen inzetten om arbeid te vervangen.

Aanbevelingen voor zorginkopers

Aanbevelingen uit de discussiegroepen waren onder meer:

  1. Maak de zorgvisie van de zorgaanbieder en hoe innovatie daarin past onderdeel van de dialoog met bestuurder, cliëntenraad en medewerkers van de zorgaanbieder
  2. Differentieer tussen aanbieders. De een is verder en meer ontvankelijk dan de ander. Daar moet je rekening mee houden in de benadering.
  3. Meet de resultaten van innovatie en deel die resultaten. Deel kennis en good practices. Tussen zorgkantoor en zorgaanbieders, maar ook met bijvoorbeeld universiteiten en kennisplatforms. Zodat zorginkopers en zorgaanbieders weten welke producten er op de markt zijn en welke innovaties in ontwikkeling zijn.
  4. Verschillende sectoren in de zorg zouden ook bij elkaar in de keuken moeten kijken, zoals de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg. Zij kunnen veel van elkaar leren.

Ondersteuning

In de dialoog tussen zorginkopers en zorgaanbieders moet het thema innovatie een prominente plek krijgen. Zorginkopers kunnen met elkaar bespreken hoe zij zorgaanbieders het meest efficiënt kunnen stimuleren om na te denken over innovatie. Rick Hagelstein merkte namens het ministerie van VWS op dat zorgaanbieders nog de nodige knelpunten ervaren, zoals gebrek aan kennis en tijd en hoe je innovatie kunt borgen in de organisatie. Binnen het programma Thuis in het Verpleeghuis zijn acties uitgezet om zorgaanbieders hierbij te ondersteunen.

Waardigheid en trots op locatie biedt verpleeghuislocaties inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat. Dit kan ook ondersteuning zijn op het gebied van innovatie en de inzet van technologie. Lees meer over Waardigheid en trots op locatie.

Waardigheid en trots in de regio ondersteunt regio’s  met instellingsoverstijgende vraagstukken gelieerd aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Er is een team van 5 adviseurs actief in heel Nederland. Samen bedienen de adviseurs 31 regio’s, gekoppeld aan de 31 zorgkantoren. Arbeidsmarkt, anders werken en organiseren en de inzet van technologie zijn voorbeelden van instellingsoverstijgende vraagstukken waar regionaal oplossingen voor gezocht worden. Lees meer over Waardigheid en trots in de regio.

Meer weten

Deel deze pagina via: