Naar hoofdinhoud Naar footer

Netwerken verpleeghuiszorg: inspiratie opdoen met elkaar

Leren, verbeteren, innoveren: elke zorgorganisatie doet het. Maar wie kijkt wel eens buiten de deur? Dat kan heel verfrissend zijn. Bijvoorbeeld in een netwerk. Door kennis en ervaring uit te wisselen helpen medewerkers van verpleeghuizen elkaar om de beste zorg aan bewoners te bieden. Netwerkmanagers Marieke Stork en Diana Kole van Waardigheid en trots ondersteunen deze netwerken.

‘Met elkaar weet je gewoon meer.’ Netwerkmanagers Marieke Stork en Diana Kole ondersteunen thematische netwerken en verschillende lerende netwerken zoals beschreven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hun doel is de beweging van ‘voor’ naar ‘door’ binnen de verpleeghuissector te vergroten. Netwerken zijn daarvoor een middel bij uitstek. Marieke en Diana beantwoorden praktische vragen.

YouTube video thumbnail

Waarom een netwerk vormen?

‘Omdat medewerkers heel veel kunnen leren van elkaar. Onze persoonlijke drive is ‘met elkaar weet je meer’. Je doet inspiratie op, je ontmoet gelijkgestemden. Het is verfrissend om buiten de deur te kijken. Bovendien zegt het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat alle verpleeghuizen aan een lerend netwerk moeten deelnemen. Met als doel van elkaar te leren.’

Hoe vorm je een netwerk?

‘Dat kan op allerlei manieren. Netwerken ontstaan vanuit de themabijeenkomsten die wij organiseren. Aan het eind van een bijeenkomst inventariseren we of er belangstelling is om met het thema verder te gaan in een kleine groep. Bijvoorbeeld: het netwerk uitwisseling zelforganisatie is voortgekomen uit een themabijeenkomst. Drie organisaties wilden verder met dit thema aan de slag. Voor de uitbreiding van het netwerk namen zij zelf het initiatief. Toen ze de eerste keer bijeenkwamen, namen ze allemaal een organisatie uit hun eigen netwerk mee.’

De lerende netwerken die het kwaliteitskader voorschrijft, krijgen meestal formeel vorm. Dan sluiten organisaties een convenant. Of neem contact op met ons. We hebben zelf een groot netwerk en dat zetten we graag in. We verbinden organisaties die met dezelfde dingen bezig zijn. Laatst kregen we bijvoorbeeld een vraag van een kleine zorgorganisatie uit Groningen die in contact wil komen met andere kleine zorgorganisaties. Zelf lukte het de organisatie niet om de juiste netwerkpartners te vinden. Dan gaan wij zoeken.

Wat voor soort netwerken ondersteunen jullie?

‘We ondersteunen netwerken op functie, thematische en bestuurlijke netwerken: een netwerk uitwisseling zelforganisatie, een netwerk directe cliëntparticipatie, netwerken met kwaliteitsverpleegkundigen, en netwerken informele zorg. Daarnaast ondersteunen we tijdelijk een aantal bestuurlijke lerende netwerken volgens het kwaliteitskader. Waarbij we overigens graag willen benadrukken dat elk netwerk ‘lerend’ is. Thematische netwerken zijn ook lerende netwerken.. Het verschil zit vaak in de formele vastlegging. De thematische netwerken die wij ondersteunen hebben geen formele status met een convenant.’

Hoe ondersteunen jullie de netwerken precies?

‘We sluiten aan bij wat de netwerken willen en nodig hebben. We verbinden, we denken mee, geven tips, sturen voorbeelden en hebben veel werkvormen paraat. We kunnen helpen om een netwerk op te zetten. Maar kunnen ook bij de bijeenkomsten zijn. Bijvoorbeeld als procesbegeleider. Wij stroomlijnen de bijeenkomst, zodat de deelnemers met concrete afspraken de deur uitgaan. We krijgen terug dat ze dat heel prettig vinden, omdat ze zich dan geheel op de inhoud kunnen richten. Er is eigenlijk maar één afspraak die we altijd maken. Namelijk dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor het netwerk. Het is niet óns netwerk, maar het netwerk is van de groep. Deelnemers mogen komen halen, maar komen ook brengen. Dat gaat eigenlijk altijd vanzelf.

Hoe vaak komt een netwerk bijeen?

‘Ook dat verschilt per netwerk. Het netwerk kwaliteitsverpleegkundigen komt zes keer per jaar bij elkaar. Ze zijn meer een werkgroep die samen producten ontwikkelt. Het netwerk uitwisseling zelforganisatie komt drie keer per jaar bijeen en is meer een intervisiegroep. Het netwerk van cliëntenraadsleden organiseert drie thema bijeenkomsten per jaar. Zo kiest elk netwerk een eigen vorm die past.’

Blijven jullie altijd betrokken bij een netwerk?

‘Nee hoor, als wij niet meer nodig zijn, trekken we ons terug. Er zijn natuurlijk ook netwerken die het vanaf het begin zonder onze ondersteuning doen, dan leggen wij alleen de verbinding tussen deelnemers. En bij het bestuurlijk netwerk sluiten we tijdelijk aan. Dat kan ook. Zij waren op zoek naar de meerwaarde van het netwerk, toen hebben wij een interventie gedaan. Vervolgens kunnen we betrokken blijven of het netwerk gaat zelf weer verder. We doen wat nodig is. Je kunt met ons alle kanten op.’

4 tips van netwerkmanagers Marieke en Diana

  • Begin gewoon klein. Met 3 organisaties vorm je al een netwerk.
  • Zorg dat er een ‘klik’ is in de groep. Een open sfeer en een gedeeld vraagstuk zijn belangrijk. Deze zorgen voor verbinding.
  • Een netwerk moet ook gezellig zijn, je moet er graag naartoe gaan. Een beetje lol en complimenten geven horen erbij.
  • Als het op een gegeven moment klaar is, mag het netwerk ook ophouden te bestaan. Dan is het gewoon tijd voor iets anders. Of het netwerk kan in een andere vorm verdergaan.

Meer weten

Deel deze pagina via: