Naar hoofdinhoud Naar footer

De Muzelaar verzet bergen na uitkomst scan

Wat is er hard gewerkt bij kleinschalige woonlocatie De Muzelaar in Alphen aan den Rijn. Nog geen jaar na de scan van Waardigheid en trots op locatie zijn er binnen de organisatie enorme stappen gemaakt. Is het wonen in de Muzelaar dan nu veel fijner voor de bewoners? Nee, eigenlijk niet en bestuurder Monique Muselaers legt uit waarom.

‘Het klinkt misschien gek, maar de bewoners hebben weinig tot niets meegekregen van die stappen die wij gezet hebben. En dat is positief. Wij waren al heel sterk in het verlenen van persoonsgerichte zorg. Maar achter de schermen kon het beter. En daar zijn heel grote stappen gemaakt. Dus waar de zorg voor onze bewoners gewoon door ging, hebben onze medewerkers een enorme verdieping ondergaan’, zegt Monique Muselaers trots.

'Onze moeder en wij hebben inderdaad weinig verandering gemerkt in de zorg bij De Muzelaar. En gelukkig maar, want mijn moeder – en wij dus ook – zijn hier heel gelukkig en blij met de zorg!’

Familie Spaans

In januari van dit jaar had De Muzelaar de scan van Waardigheid en trots op locatie afgerond en werd duidelijk dat zij een coach toegewezen zouden krijgen om de verbeterpunten aan te pakken. Die coach was Loes Wiegand. ‘Wat hebben wij het met haar getroffen. We werken hier anders dan in een grote organisatie. Loes voelde dat aan en er was direct een klik. Hierdoor hebben we echt bergen verzet.’

‘Samen met Loes is er heel gericht gekeken naar wat de verbeterpunten waren. Deze bleken dieper te gaan dan de scan in eerste instantie liet zien, maar dat hebben we gedurende het traject prima opgepakt. We moeten en willen voldoen aan wet- en regelgeving en met elkaar zoeken we de grenzen op. Het mag geen bureaucratisch geheel worden; het gaat immers om tijd en aandacht voor de bewoners. Welzijn blijft voorop staan. We zijn goed geworden in het bedenken van oplossingen binnen kleinschaligheid’, aldus Monique.

Elk dossier doorgelicht

Zo was het bijwerken van de dossiers van de bewoners een punt van aandacht. ‘We hebben met Loes en het team alle veertien dossiers volledig doorgelicht en elke bewonerssituatie is tijdens een uitgebreide bewonerbespreking besproken. Hierdoor zijn de dossiers gaan leven bij de medewerkers en hebben zij handvatten gekregen om deze in de toekomst helderder, sneller en zakelijker bij te houden.’

Medewerkster Angela Koole beaamt dat het voor het personeel een pittig jaar is geweest. ‘Het waren soms best lange sessies met Loes, maar ze heeft het echt op een leuke manier aangepakt. Daarnaast hebben we een hele hoop geleerd, dus het hele traject is ook een verrijking van je eigen kennis.’

‘Ook de organisatiestructuur en de organisatie-inrichting is aangepast en methodisch werken is bij De Muzelaar nu de basis. Het ECD is opnieuw ingericht en we zijn bezig de overlegstructuren en het kwaliteitsmanagementsysteem aan te passen. Er staan nog interactieve kennissessies op de planning om de thema’s binnen het kwaliteitskader uit te diepen. Kortom; er is heel veel gebeurd!’ Loes Wiegand            

Kwaliteit@

Naast het traject Waardigheid en trots op locatie heeft De Muzelaar zich ook aangemeld voor Kwaliteit@ Welzijn in de zorg. Kwaliteit@ is een concept waarbij gezocht wordt naar een passende manier om te werken aan kwaliteit met het kwaliteitskader als uitgangspunt. Doel van deze deelname is te gaan werken volgens de 10 klantbeloften die ervoor zorgen dat cliënten zich thuis voelen. Kwaliteit@ kan een mooie aanvulling zijn op Waardigheid en trots op locatie. Beide programma’s hebben als doel te werken volgens het kwaliteitskader. Vanuit Waardigheid en trots krijgt de organisatie – indien nodig – een coach toegewezen, bij Kwaliteit@ doet de organisatie meer zelf, maar wel met hulp van de andere leden.

‘Bij Kwaliteit@ krijgt een deelnemende organisatie ook een nulmeting aan de hand van een zelfevaluatie die gevolgd wordt door een audit. Daar rolt een rapport uit en daarin staat of de organisatie klaar is om te starten met het implementeren van de 10 klantbeloften. Vervolgens kan de organisatie na een jaar weer audit aanvragen om te kijken of dat goed gelukt is. Zie het als een keurmerk voor kleinschalige woonvoorzieningen, maar dan op een leuke manier!’, aldus Monique.

Reactie coach Loes Wiegand

‘Gedurende het traject werd duidelijk dat er meer werk aan de winkel was dan de scan in eerste instantie liet zien. Lichte ondersteuning werd opgeschaald naar een kwaliteitstraject. Dus het is zeker een intensief jaar geweest voor De Muzelaar, maar we zijn nu op de goede weg. Bij De Muzelaar wilden ze het zo graag anders doen en pure zorg verlenen, waarbij ze de kwaliteitseisen een beetje uit het oog waren verloren. Nu zijn we bezig om wel weer te voldoen aan die eisen, maar passend binnen de zorg die De Muzelaar graag wenst te verlenen. Tijdens het traject heb ik constant benadrukt hoe goed de medewerkers bezig zijn, waardoor ze zich veilig en gewaardeerd voelen. Dan staat men ook open voor advies. Het zijn inderdaad soms lange trajecten, maar de medewerkers zijn vanuit het bestuur van De Muzelaar 100% ondersteund, waardoor er ook een sterke wil is om die verandering samen aan te gaan!’

Meer weten

Deel deze pagina via: