Toekomst verpleeghuiszorg

De komende twintig jaar ligt er een grote maatschappelijke opgave om aan de vraag naar verpleeghuiszorg te kunnen voldoen. Deze toenemende behoefte samen met de krapte op de arbeidsmarkt (in de zorg, maar ook daarbuiten) en spanning op de (woning)bouwmarkt, maakt dat Nederland voor de (middel)lange termijn voor een forse opdracht staat. We zullen met andere vormen van zorg en wonen tegemoet moeten komen aan de behoefte van ouderen. 

Capaciteitsontwikkeling verpleeg(huis)zorg

TNO schetste in het rapport ‘Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg’ van december 2019 een aantal trendontwikkelingen voor de toekomst van de verpleeg(huis)zorg. In het vervolgrapport ‘Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg fase II’ van juli 2020 worden onder andere de toekomstige vraag- en aanbodontwikkelingen van verpleeghuiszorg nader gekwantificeerd en wordt per regio de geleverde zorg in kaart gebracht en ook de nog onbenutte capaciteit. De zorgkantoren hebben daarop eind 2020 voor alle regio’s capaciteitsplannen opgesteld.

Maatschappelijke dialoog ouder worden 2020 – 2040

Om alle mogelijke opties voor het waarborgen van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg in de toekomst te kunnen afwegen is daarnaast een maatschappelijke dialoog in gang gezet. De conceptversie van de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 werd begin 2021 gepubliceerd. Het vormde de input voor een brede veldraadpleging.

Congres Toekomst verpleeghuiszorg

In december 2021 organiseerde Waardigheid en trots een  congres met als thema: Toekomst verpleeghuiszorg. Inzetten op preventie om vitaliteit bij ouderen te vergroten, inzetten op reablement en het versterken van lokale gemeenschappen en netwerken om langer thuis wonen te ondersteunen zijn een aantal van de ingrediënten die op het congres voorbij kwamen.

Afbeelding bij 'Naoberschap in Vledder: wonen, zorg en ondersteuning voor ouderen vanuit burgerinitiatief'

Naoberschap in Vledder: wonen, zorg en ondersteuning voor ouderen vanuit burgerinitiatief

Praktijk - 2 augustus 2022 - NNCZ levert zorg in ‘De Borgstee’: een door inwoners gefinancierde woon-zorgvoorziening. Zo ziet toekomstbestendige ouderenzorg eruit in Drenthe.
onderwerpen: Kleinschalig wonen, Wonen

Afbeelding bij 'Community Care Dongen: anders werken en echt naar cliënt én netwerk kijken'

Community Care Dongen: anders werken en echt naar cliënt én netwerk kijken

Praktijk - 25 juli 2022 - Maria-Oord over de voordelen van Community Care Dongen: kostenbesparing, betere samenwerking en een grotere inzet van het informele netwerk.
onderwerpen: Domeinoverstijgend samenwerken, Samenwerking, Zorginkoop

Afbeelding bij 'Verpleeghuiszorg thuis in zelfstandige woongemeenschap'

Verpleeghuiszorg thuis in zelfstandige woongemeenschap

Praktijk - 25 juli 2022 - In Zonnetij wonen mensen met en zonder zorgvraag door elkaar. Het is een woongemeenschap waar je zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen. Een mooie samenwerking van gemeente, woningcorporatie en zorgorganisatie.
onderwerp: Wonen

Afbeelding bij 'Reablement: help bewoner zichzelf te helpen'

Reablement: help bewoner zichzelf te helpen

Praktijk - 19 juli 2022 - Cliënten helpen zichzelf te helpen, dat is reablement. Zowel thuis als in het verpleeghuis. Medewerkers van de MeanderGroep volgden een scholingsprogramma en lieten bewoners meer zelf doen. Onderzoek naar de methode laat goede resultaten zien.

Afbeelding bij 'Kader Passende Zorg: Hoe maken we de zorg mensgericht, houdbaar en duurzaam?'

Kader Passende Zorg: Hoe maken we de zorg mensgericht, houdbaar en duurzaam?

Praktijk - 18 juli 2022 - Jan Kremer geeft namens het Zorginstituut Nederland een toelichting op het Kader Passende Zorg dat in juli 2022 gepubliceerd is.

Afbeelding bij '25.000 verpleegzorgplaatsen erbij? ‘Laten we het avontuur aangaan!’'

25.000 verpleegzorgplaatsen erbij? ‘Laten we het avontuur aangaan!’

Praktijk - 18 juli 2022 - Vivian Broex (ZorgSpectrum) en Hans Adriani (Taskforce Wonen en Zorg) bespreken de mogelijkheden voor combinaties van wonen en zorg buiten het verpleeghuis.
onderwerpen: Kleinschalig wonen, Wonen

Afbeelding bij 'Omdenksessie: Welk arbeidsmarkttekort?'

Omdenksessie: Welk arbeidsmarkttekort?

Praktijk - 11 juli 2022 - Welk arbeidsmarkttekort? Omdenken is de kunst: met een andere blik kijken naar het arbeidsmarktvraagstuk, bijvoorbeeld vanuit de toekomst.

Afbeelding bij 'Verandering in de ouderenzorg – Waardigheid en trots congres 2022'

Verandering in de ouderenzorg – Waardigheid en trots congres 2022

Verslagen - 5 juli 2022 - Verandering in de ouderenzorg was hét thema van het Waardigheid en trots-congres op 4 juli 2022. Bekijk de terugblik met opnames van de talkshow over de toekomst van de ouderenzorg, Tommie Niessen en vele anderen!

Afbeelding bij 'Regiopartners aangehaakt bij zorgpaden aanpak Ouderenzorg 8.0'

Regiopartners aangehaakt bij zorgpaden aanpak Ouderenzorg 8.0

Praktijk - 20 juni 2022 - Cicero Zorggroep heeft 2 zorgpaden ontwikkeld in de aanpak Ouderenzorg 8.0 en stemt deze onder andere af met huisartsen en de  Limburgse collega-zorgorganisaties.
onderwerpen: Samenwerking, Mantelzorg

Afbeelding bij '‘Wedde dat ’t lukt’ – Dorpsondersteuner ontlast verpleegzorg'

‘Wedde dat ’t lukt’ – Dorpsondersteuner ontlast verpleegzorg

Praktijk - 14 juni 2022 - Door de dorpsondersteuner kunnen mensen langer zelfstandig in hun dorp blijven wonen. Dat komt vooral doordat we een netwerk hebben gebouwd om mensen die zelf zo’n netwerk niet hebben.
onderwerp: Vrijwilligers

Geen onderdelen gevonden.