Toekomst verpleeghuiszorg

De komende twintig jaar ligt er een grote maatschappelijke opgave om aan de vraag naar verpleeghuiszorg te kunnen voldoen. Op korte termijn werken de zorgkantoren aan een capaciteitsverhoging van minimaal 25.000 extra plekken in 2025 (in verschillende leveringsvormen). Aanvullend hierop worden in het gemeentelijk domein woon-zorgvisies gemaakt.

Deze toenemende behoefte samen met de krapte op de arbeidsmarkt (in de zorg, maar ook daarbuiten) en spanning op de (woning)bouwmarkt, maakt dat Nederland voor de (middel)lange termijn voor een forse opdracht staat. Minister Hugo de Jonge: ‘Het ligt echter voor de hand dat met andere vormen van zorg en wonen tegemoet gekomen kan worden aan de behoefte van ouderen, dan alleen via de nu gebruikelijke verpleeghuislocaties.’

Capaciteitsontwikkeling verpleeg(huis)zorg

TNO schetst in het rapport ‘Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg’ van december 2019 een aantal trendontwikkelingen voor de toekomst van de verpleeg(huis)zorg. In het vervolgrapport ‘Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg fase II’ van juli 2020 worden onder andere de toekomstige vraag- en aanbodontwikkelingen van verpleeghuiszorg nader gekwantificeerd en wordt per regio de geleverde zorg in kaart gebracht en ook de nog onbenutte capaciteit.

De Jonge: ‘Gelukkig is er reeds veel denkkracht aan het werk gezet om ook voor de langere termijn beleidsopties in beeld te brengen. Samen met de maatregelen die ik al voor de kortere termijn heb genomen, moet het ons lukken om de verpleeg(huis)zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar, organiseerbaar en van goede kwaliteit te houden voor de mensen die daarop zijn aangewezen.’

Afbeelding bij 'Ouderenzorg 8.0 in de praktijk: Hub woont weer thuis'

Ouderenzorg 8.0 in de praktijk: Hub woont weer thuis

Praktijk - 23 juli 2021 - Hub Reubzaet (73) had een ZZP5-indicatie. Met de juiste ondersteuning van Cicero voor hem en zijn vrouw woont hij na 6 maanden weer thuis: de praktijk van ouderenzorg 8.0.
onderwerpen: Dementie, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Reablement maakt langer zelfstandig thuis wonen mogelijk'

Reablement maakt langer zelfstandig thuis wonen mogelijk

Praktijk - 22 juli 2021 - ‘Reablement’ draagt bij aan zo lang en zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen, laat een pilot-onderzoek zien van zorgorganisatie Mijzo. Bestuurder Annet Boekelman: ‘Reablement kan de zorg en het leven van ouderen fundamenteel veranderen.’

Afbeelding bij 'Regionale samenwerking Utrecht leidt tot visie toekomstbestendige ouderenzorg'

Regionale samenwerking Utrecht leidt tot visie toekomstbestendige ouderenzorg

Praktijk - 20 juli 2021 - Ouderenzorgorganisaties in Utrecht en het zorgkantoor hebben een visie ontwikkeld voor toekomstbestendige ouderenzorg in de regio.
onderwerp: Samenwerking

Afbeelding bij 'Ouderenzorg 8.0 bij Cicero Zorggroep: 30% cliënten na opname weer thuis'

Ouderenzorg 8.0 bij Cicero Zorggroep: 30% cliënten na opname weer thuis

Praktijk - 15 juli 2021 - Cicero Zorggroep werkt aan Ouderenzorg 8.0 waarbij ouderen die in het verpleeghuis worden opgenomen en hun mantelzorgers een kort, intensief en multidisciplinair interventieprogramma doorlopen waarna gemiddeld 30% van de cliënten weer naar huis toe kan.
onderwerp: Mantelzorg

Afbeelding bij 'GOP als antwoord op tekort aan GZ-psychologen in ouderenzorg'

GOP als antwoord op tekort aan GZ-psychologen in ouderenzorg

Verslagen - 15 juni 2021 - Het aantal opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen is veel te klein om in de behoefte te voorzien. Lees over de online bijeenkomst hierover en bekijk de video’s.
onderwerp: Opleiden

Afbeelding bij 'Brede coalitie ‘De Zorgzame Buurt’ maakt ouderenzorg in Stede Broec klaar voor 2030'

Brede coalitie ‘De Zorgzame Buurt’ maakt ouderenzorg in Stede Broec klaar voor 2030

Praktijk - 7 juni 2021 - In Stede Broec werken organisaties en gemeente samen aan een visie op de toekomst van de ouderenzorg onder de naam ‘De Zorgzame Buurt’.
onderwerpen: Vastgoed, Samenwerking

Afbeelding bij 'Domeinoverstijgend samenwerken: het kan en het werkt!'

Domeinoverstijgend samenwerken: het kan en het werkt!

Praktijk - 19 mei 2021 - Samenwerken tussen verschillende domeinen in de zorg: hoe leidt dit tot goede zorg voor kwetsbare ouderen? In drie experimenten is dit onderzocht. De sleutel: een lokale arrangeur.
onderwerp: Domeinoverstijgend samenwerken

Afbeelding bij 'Sociale Benadering Dementie Humanitas: passende ondersteuning die aansluit bij  leefwereld'

Sociale Benadering Dementie Humanitas: passende ondersteuning die aansluit bij leefwereld

Praktijk - 6 april 2021 - Stichting Humanitas Rotterdam experimenteert in samenwerking met het zorgkantoor en de gemeente sinds eind 2020 met de Sociale Benadering Dementie (SBD).
onderwerpen: Dementie, Samenwerking

Afbeelding bij 'Domeinoverstijgend samenwerken Ede: klant meehelpen om regie te voeren'

Domeinoverstijgend samenwerken Ede: klant meehelpen om regie te voeren

Praktijk - 6 april 2021 - Opella: ‘Domeinoverstijgend samenwerken, zonder de belemmering van financieringsschotten, is in Ede onze reguliere werkwijze geworden’.
onderwerpen: Cultuurverandering, Domeinoverstijgend samenwerken, Opleiden, Samenwerking, Zorginkoop, Eigen regie

Afbeelding bij 'Hollandscheveld: burgerkracht benutten om zorg duurzaam in te richten'

Hollandscheveld: burgerkracht benutten om zorg duurzaam in te richten

Praktijk - 15 maart 2021 - In Hollandscheveld wordt dankzij domeinoverstijgende samenwerking de inzet van informele zorg beter benut.
onderwerpen: Domeinoverstijgend samenwerken, Samenwerking, Vrijwilligers, Zorginkoop

Ik wil werken aan:

Gebruik van hulpbronnen (1)
Afbeelding bij 'Kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken'

Kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken

Praktijk - 10 mei 2021 - Zorgen dat kwetsbare ouderen langer het leven kunnen leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het doel van domeinoverstijgend samenwerken. Bekijk deze kennisproducten over domeinoverstijgend samenwerken.
onderwerpen: Domeinoverstijgend samenwerken, Samenwerking