Toekomst verpleeghuiszorg

De komende twintig jaar ligt er een grote maatschappelijke opgave om aan de vraag naar verpleeghuiszorg te kunnen voldoen. Deze toenemende behoefte samen met de krapte op de arbeidsmarkt (in de zorg, maar ook daarbuiten) en spanning op de (woning)bouwmarkt, maakt dat Nederland voor de (middel)lange termijn voor een forse opdracht staat. We zullen met andere vormen van zorg en wonen tegemoet moeten komen aan de behoefte van ouderen. 

Congres Toekomst verpleeghuiszorg

Het Waardigheid en trots-congres van 4 juli 2022 stond in het teken van de toekomst van de verpleeghuiszorg. Minister Conny Helder presenteerde haar beleidsplan ‘Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen’ (WOZO) met als kern ‘zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’.

Ook in december 2021 organiseerde Waardigheid en trots een  congres met als thema: Toekomst verpleeghuiszorg. Inzetten op preventie om vitaliteit bij ouderen te vergroten, inzetten op reablement en het versterken van lokale gemeenschappen en netwerken om langer thuis wonen te ondersteunen zijn een aantal van de ingrediënten die op het congres voorbij kwamen.

Transformatieagenda ‘Ouder Worden 2040’

In de transformatieagenda ‘Ouder Worden 2040’ is een visie geformuleerd die de basis is voor 5 agendathema’s die zijn uitgewerkt in 20 concrete doelstellingen om de ouderenzorg in Nederland te transformeren. Via regionale doe-coalities wordt de transformatieagenda concreet vorm gegeven.

Maatschappelijke dialoog ouder worden 2020 – 2040

Om alle mogelijke opties voor het waarborgen van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg in de toekomst te kunnen afwegen werd eerst een maatschappelijke dialoog in gang gezet. Het resultaat was een ‘Dialoognota Ouder Worden 2020-2040’ (voorjaar 2021) met beleidsopties rondom drie kernvragen:

  • Wat kan ik zelf doen om mij voor te bereiden op het ouder worden?
  • Wie zorgt er voor mij en hoe als ik hulp, ondersteuning of zorg nodig heb?
  • Waar woon en leef ik en passen wonen en zorg bij elkaar?

Download de Dialoognota Ouder Worden 2020-2040 (pdf)

Capaciteitsontwikkeling verpleeg(huis)zorg

TNO schetste in het rapport ‘Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg’ van december 2019 een aantal trendontwikkelingen voor de toekomst van de verpleeg(huis)zorg. In het vervolgrapport ‘Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg fase II’ van juli 2020 worden onder andere de toekomstige vraag- en aanbodontwikkelingen van verpleeghuiszorg nader gekwantificeerd en wordt per regio de geleverde zorg in kaart gebracht en ook de nog onbenutte capaciteit. De zorgkantoren hebben daarop eind 2020 voor alle regio’s capaciteitsplannen opgesteld.

Afbeelding bij 'Zorg- en welzijnsorganisaties in Capelle en Krimpen tekenen voor domeinoverstijgende samenwerking'

Zorg- en welzijnsorganisaties in Capelle en Krimpen tekenen voor domeinoverstijgende samenwerking

Praktijk - 6 december 2022 - Op 23 november is een convenant voor domeinoverstijgende samenwerking ondertekend door 13 zorg- en welzijnsorganisaties.
onderwerp: Domeinoverstijgend samenwerken

Afbeelding bij 'Energie besparen in het verpleeghuis? Zo doe je dat!'

Energie besparen in het verpleeghuis? Zo doe je dat!

Praktijk - 25 november 2022 - Deze winter organiseert ZuidOostZorg een eigen energiestrijd, waaraan alle locaties meedoen. Bestuurder Simone Meertens en welzijnscoördinator Japke Jongsma geven alvast wat tips.
onderwerp: Duurzaamheid

Afbeelding bij 'Land van Horne en VIVA! Zorggroep: méér informele zorg vraagt om méér samenwerken'

Land van Horne en VIVA! Zorggroep: méér informele zorg vraagt om méér samenwerken

Praktijk - 21 november 2022 - Land van Horne en ViVa! Zorggroep werken aan het verbeteren van de samenwerking met informele zorgverleners. Lees over hun aanpak.
onderwerpen: Familieparticipatie, Vrijwilligers, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Anders roosteren: plannen in plaats van puzzelen'

Anders roosteren: plannen in plaats van puzzelen

Praktijk - 14 november 2022 - Zeven Noord- en Midden-Limburgse zorgorganisaties gingen samen aan de slag met 'Gezond roosteren en plannen'. Lees over de aanpak en tips.

Afbeelding bij 'Zo bouw je een groen verpleeghuis'

Zo bouw je een groen verpleeghuis

Praktijk - 25 oktober 2022 - Een duurzaam verpleeghuis bouwen, hoe doe je dat? Bij Omring weten ze daar alles van. Hun groene verpleeghuis komt op Texel. Lees de 7 tips!
onderwerp: Duurzaamheid

Afbeelding bij 'Kennisdossier: duurzaamheid in de zorg'

Kennisdossier: duurzaamheid in de zorg

Tools - 6 september 2022 - Hoe kan jij of jouw zorginstelling bijdragen aan een meer duurzame zorg? In dit overzicht vind je verschillende tools, inspiratie en praktijkvoorbeelden.
onderwerp: Duurzaamheid

Afbeelding bij 'Sociale innovatie hoeft niet duurder te zijn'

Sociale innovatie hoeft niet duurder te zijn

Praktijk - 30 augustus 2022 - Zorgorganisatie ZorgSpectrum zocht alternatieven voor de traditionele verpleeghuiszorg en zag sociale innovatie aanslaan. Daarbij zijn talenten en voorkeuren van zorgmedewerkers belangrijker dan diploma of functieniveau.

Afbeelding bij 'Publicatie duurzame ouderenzorg: voorbeelden voor vergroening'

Publicatie duurzame ouderenzorg: voorbeelden voor vergroening

Tools - 23 augustus 2022 - De publicatie van ActiZ ‘Een duurzame toekomst is een gezonde toekomst’ laat 21 duurzame initiatieven in de ouderenzorg zien.
onderwerp: Duurzaamheid

Afbeelding bij 'Naoberschap in Vledder: wonen, zorg en ondersteuning voor ouderen vanuit burgerinitiatief'

Naoberschap in Vledder: wonen, zorg en ondersteuning voor ouderen vanuit burgerinitiatief

Praktijk - 2 augustus 2022 - NNCZ levert zorg in ‘De Borgstee’: een door inwoners gefinancierde woon-zorgvoorziening. Zo ziet toekomstbestendige ouderenzorg eruit in Drenthe.
onderwerpen: Kleinschalig wonen, Wonen

Afbeelding bij 'Community Care Dongen: anders werken en echt naar cliënt én netwerk kijken'

Community Care Dongen: anders werken en echt naar cliënt én netwerk kijken

Praktijk - 25 juli 2022 - Maria-Oord over de voordelen van Community Care Dongen: kostenbesparing, betere samenwerking en een grotere inzet van het informele netwerk.
onderwerpen: Domeinoverstijgend samenwerken, Zorginkoop

Geen onderdelen gevonden.