Toekomst verpleeghuiszorg

De komende twintig jaar ligt er een grote maatschappelijke opgave om aan de vraag naar verpleeghuiszorg te kunnen voldoen. Deze toenemende behoefte samen met de krapte op de arbeidsmarkt (in de zorg, maar ook daarbuiten) en spanning op de (woning)bouwmarkt, maakt dat Nederland voor de (middel)lange termijn voor een forse opdracht staat. We zullen met andere vormen van zorg en wonen tegemoet moeten komen aan de behoefte van ouderen. 

Congres Toekomst verpleeghuiszorg

Het Waardigheid en trots-congres van 4 juli 2022 stond in het teken van de toekomst van de verpleeghuiszorg. Minister Conny Helder presenteerde haar beleidsplan ‘Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen’ (WOZO) met als kern ‘zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan’.

Ook in december 2021 organiseerde Waardigheid en trots een  congres met als thema: Toekomst verpleeghuiszorg. Inzetten op preventie om vitaliteit bij ouderen te vergroten, inzetten op reablement en het versterken van lokale gemeenschappen en netwerken om langer thuis wonen te ondersteunen zijn een aantal van de ingrediënten die op het congres voorbij kwamen.

Transformatieagenda ‘Ouder Worden 2040’

In de transformatieagenda ‘Ouder Worden 2040’ is een visie geformuleerd die de basis is voor 5 agendathema’s die zijn uitgewerkt in 20 concrete doelstellingen om de ouderenzorg in Nederland te transformeren. Via regionale doe-coalities wordt de transformatieagenda concreet vorm gegeven.

Maatschappelijke dialoog ouder worden 2020 – 2040

Om alle mogelijke opties voor het waarborgen van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg in de toekomst te kunnen afwegen werd eerst een maatschappelijke dialoog in gang gezet. Het resultaat was een ‘Dialoognota Ouder Worden 2020-2040’ (voorjaar 2021) met beleidsopties rondom drie kernvragen:

  • Wat kan ik zelf doen om mij voor te bereiden op het ouder worden?
  • Wie zorgt er voor mij en hoe als ik hulp, ondersteuning of zorg nodig heb?
  • Waar woon en leef ik en passen wonen en zorg bij elkaar?

Download de Dialoognota Ouder Worden 2020-2040 (pdf)

Capaciteitsontwikkeling verpleeg(huis)zorg

TNO schetste in het rapport ‘Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg’ van december 2019 een aantal trendontwikkelingen voor de toekomst van de verpleeg(huis)zorg. In het vervolgrapport ‘Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg fase II’ van juli 2020 worden onder andere de toekomstige vraag- en aanbodontwikkelingen van verpleeghuiszorg nader gekwantificeerd en wordt per regio de geleverde zorg in kaart gebracht en ook de nog onbenutte capaciteit. De zorgkantoren hebben daarop eind 2020 voor alle regio’s capaciteitsplannen opgesteld.

Afbeelding bij 'Betrokken partijen willen ondersteuning bij transitie scheiden van wonen en zorg'

Betrokken partijen willen ondersteuning bij transitie scheiden van wonen en zorg

Praktijk - 21 maart 2023 - Scheiden van woon en zorg is een cruciale bouwsteen in de toekomstbestendige zorg voor ouderen. AAG voerde voor het ministerie van VWS een onderzoek uit naar de effecten van het overheidsbeleid op het scheiden van wonen en zorg.
onderwerp: Volledig pakket thuis

Afbeelding bij 'Akkoord ‘Samen voor Wonen en Zorg’ Friesland basis voor ouderenzorg van de toekomst'

Akkoord ‘Samen voor Wonen en Zorg’ Friesland basis voor ouderenzorg van de toekomst

Praktijk - 21 februari 2023 - Betrokken partijen vanuit bestuur, zorg en wonen in Friesland zetten hun handtekening onder 'Samen voor Wonen en Zorg in Friesland’.
onderwerpen: Zorginkoop, Wonen

Afbeelding bij 'Zorgcentrum ’t Slot legt nieuw toekomstbestendig technologisch fundament'

Zorgcentrum ’t Slot legt nieuw toekomstbestendig technologisch fundament

Praktijk - 30 januari 2023 - ‘Niets’, stelt Johan Schouten zonder aarzeling. ‘Als het goed is merken medewerkers helemaal niets van een goed fundament dat onder alle technologische toepassingen ligt.’
onderwerp: Technologie

Afbeelding bij 'Minder voedselverspilling in het verpleeghuis door deze handige tips'

Minder voedselverspilling in het verpleeghuis door deze handige tips

Praktijk - 9 januari 2023 - In de zorg belandt zo’n 40 procent van het ingekochte eten in de vuilnisbak. Coloriet doet mee aan een project om voedselverspilling tegen te gaan.
onderwerp: Duurzaamheid

Afbeelding bij 'VPT in de wijk – Wat zijn succesfactoren voor verpleegzorg thuis?'

VPT in de wijk – Wat zijn succesfactoren voor verpleegzorg thuis?

Praktijk - 3 januari 2023 - Vilans heeft bij acht aanbieders van Volledig Pakket Thuis (VPT) in de wijk kennis verzameld over hun aanpak en gekeken naar succesfactoren.
onderwerp: Volledig pakket thuis

Afbeelding bij 'WoonZorgwijzer Plus helpt bij opgave wonen en zorg ouderen'

WoonZorgwijzer Plus helpt bij opgave wonen en zorg ouderen

Praktijk - 13 december 2022 - VVT alliantie Waardenland wil met het instrument WoonZorgwijzer Plus lokale vraagstukken in beeld brengen. ‘Hiermee bieden we inzicht in de zorg- en woonbehoefte van de toekomst.’

Afbeelding bij 'Zorg- en welzijnsorganisaties in Capelle en Krimpen tekenen voor domeinoverstijgende samenwerking'

Zorg- en welzijnsorganisaties in Capelle en Krimpen tekenen voor domeinoverstijgende samenwerking

Praktijk - 6 december 2022 - Op 23 november is een convenant voor domeinoverstijgende samenwerking ondertekend door 13 zorg- en welzijnsorganisaties.
onderwerp: Domeinoverstijgend samenwerken

Afbeelding bij 'Energie besparen in het verpleeghuis? Zo doe je dat!'

Energie besparen in het verpleeghuis? Zo doe je dat!

Praktijk - 25 november 2022 - Deze winter organiseert ZuidOostZorg een eigen energiestrijd, waaraan alle locaties meedoen. Bestuurder Simone Meertens en welzijnscoördinator Japke Jongsma geven alvast wat tips.
onderwerp: Duurzaamheid

Afbeelding bij 'Land van Horne en VIVA! Zorggroep: méér informele zorg vraagt om méér samenwerken'

Land van Horne en VIVA! Zorggroep: méér informele zorg vraagt om méér samenwerken

Praktijk - 21 november 2022 - Land van Horne en ViVa! Zorggroep werken aan het verbeteren van de samenwerking met informele zorgverleners. Lees over hun aanpak.
onderwerpen: Familieparticipatie, Vrijwilligers, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Anders roosteren: plannen in plaats van puzzelen'

Anders roosteren: plannen in plaats van puzzelen

Praktijk - 14 november 2022 - Zeven Noord- en Midden-Limburgse zorgorganisaties gingen samen aan de slag met 'Gezond roosteren en plannen'. Lees over de aanpak en tips.

Ik wil werken aan:

Duurzame medische zorg (1)
Afbeelding bij 'Novicare wil met Vitaal Thuis verpleeghuiszorg thuis bieden'

Novicare wil met Vitaal Thuis verpleeghuiszorg thuis bieden

Praktijk - 18 januari 2016 - Zorgaanbieder Novicare ontwikkelde het Vitaal Thuis concept voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie, waarmee verpleeghuisopname tot een minimum kan worden beperkt.
onderwerp: Volledig pakket thuis