Toekomst verpleeghuiszorg

De komende twintig jaar ligt er een grote maatschappelijke opgave om aan de vraag naar verpleeghuiszorg te kunnen voldoen. Op korte termijn werken de zorgkantoren aan een capaciteitsverhoging van minimaal 25.000 extra plekken in 2025 (in verschillende leveringsvormen). Aanvullend hierop worden in het gemeentelijk domein woon-zorgvisies gemaakt.

Deze toenemende behoefte samen met de krapte op de arbeidsmarkt (in de zorg, maar ook daarbuiten) en spanning op de (woning)bouwmarkt, maakt dat Nederland voor de (middel)lange termijn voor een forse opdracht staat. Minister Hugo de Jonge: ‘Het ligt echter voor de hand dat met andere vormen van zorg en wonen tegemoet gekomen kan worden aan de behoefte van ouderen, dan alleen via de nu gebruikelijke verpleeghuislocaties.’

Capaciteitsontwikkeling verpleeg(huis)zorg

TNO schetst in het rapport ‘Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg’ van december 2019 een aantal trendontwikkelingen voor de toekomst van de verpleeg(huis)zorg. In het vervolgrapport ‘Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg fase II’ van juli 2020 worden onder andere de toekomstige vraag- en aanbodontwikkelingen van verpleeghuiszorg nader gekwantificeerd en wordt per regio de geleverde zorg in kaart gebracht en ook de nog onbenutte capaciteit.

De Jonge: ‘Gelukkig is er reeds veel denkkracht aan het werk gezet om ook voor de langere termijn beleidsopties in beeld te brengen. Samen met de maatregelen die ik al voor de kortere termijn heb genomen, moet het ons lukken om de verpleeg(huis)zorg ook in de toekomst toegankelijk, betaalbaar, organiseerbaar en van goede kwaliteit te houden voor de mensen die daarop zijn aangewezen.’

Afbeelding bij '‘De Zorgzame Buurt’: Meer, maar vooral ándere ouderenzorg in Stede Broec'

‘De Zorgzame Buurt’: Meer, maar vooral ándere ouderenzorg in Stede Broec

Praktijk - 25 januari 2022 - Omring-bestuurder Frido Kraanen: 'We moeten kijken naar wat we samen kunnen doen om met elkaar de zorg voor onze oudere medemens houdbaar te maken. Daarbij moeten we de krachten in de wijk veel beter benutten.’
onderwerpen: Vastgoed, Samenwerking

Afbeelding bij 'Milieubewust werken in de verpleeghuiszorg: 15 tips'

Milieubewust werken in de verpleeghuiszorg: 15 tips

Praktijk - 14 december 2021 - Als verpleeghuis kun je op jaarbasis veel kosten besparen door op een meer duurzame basis te werk te gaan. En zo ook bijdragen aan een beter milieu. Een aantal tips die je daarbij op weg kunnen helpen.
onderwerp: Duurzaamheid

Afbeelding bij 'Wegwijzer domeinoverstijgend samenwerken'

Wegwijzer domeinoverstijgend samenwerken

Tools - 7 december 2021 - Gebruik de ‘Wegwijzer: aan de slag met domeinoverstijgend samenwerken' om zelf aan de slag te gaan met domeinoverstijgende samenwerking.
onderwerp: Domeinoverstijgend samenwerken

Afbeelding bij 'Waardigheid en trots-congres 2021: Toekomst verpleeghuiszorg'

Waardigheid en trots-congres 2021: Toekomst verpleeghuiszorg

Verslagen - 6 december 2021 - Lees het verslag en bekijk de opnames van het Waardigheid en trots-congres van 6 december 2021 over Toekomst verpleeghuiszorg.

Afbeelding bij 'Een houdbare toekomst voor de ouderenzorg? Cruciaal om dat samen te doen'

Een houdbare toekomst voor de ouderenzorg? Cruciaal om dat samen te doen

Praktijk - 10 november 2021 - Hoe organiseren we de zorg zo dat we de ouderenzorg een houdbare toekomst geven? Daarover ging een groep mensen het debat aan. Waarschijnlijk een historische dag voor de zorgregio Krimpen en Capelle aan den IJssel.

Afbeelding bij 'Kennisdossier: duurzame zorg'

Kennisdossier: duurzame zorg

Tools - 9 november 2021 - Hoe kan jij of jouw zorginstelling bijdragen aan een meer duurzame zorg? In dit overzicht vind je verschillende tools, inspiratie en praktijkvoorbeelden.
onderwerp: Duurzaamheid

Afbeelding bij 'Ouderenzorg 8.0 in de praktijk: Hub woont weer thuis'

Ouderenzorg 8.0 in de praktijk: Hub woont weer thuis

Praktijk - 23 juli 2021 - Hub Reubzaet (73) had een ZZP5-indicatie. Met de juiste ondersteuning van Cicero voor hem en zijn vrouw woont hij na 6 maanden weer thuis: de praktijk van ouderenzorg 8.0.
onderwerpen: Dementie, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Reablement maakt langer zelfstandig thuis wonen mogelijk'

Reablement maakt langer zelfstandig thuis wonen mogelijk

Praktijk - 22 juli 2021 - ‘Reablement’ draagt bij aan zo lang en zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen, laat een pilot-onderzoek zien van zorgorganisatie Mijzo. Bestuurder Annet Boekelman: ‘Reablement kan de zorg en het leven van ouderen fundamenteel veranderen.’

Afbeelding bij 'Regionale samenwerking Utrecht leidt tot visie toekomstbestendige ouderenzorg'

Regionale samenwerking Utrecht leidt tot visie toekomstbestendige ouderenzorg

Praktijk - 20 juli 2021 - Ouderenzorgorganisaties in Utrecht en het zorgkantoor hebben een visie ontwikkeld voor toekomstbestendige ouderenzorg in de regio.
onderwerp: Samenwerking

Afbeelding bij 'Ouderenzorg 8.0 bij Cicero Zorggroep: 30% cliënten na opname weer thuis'

Ouderenzorg 8.0 bij Cicero Zorggroep: 30% cliënten na opname weer thuis

Praktijk - 15 juli 2021 - Cicero Zorggroep werkt aan Ouderenzorg 8.0 waarbij ouderen die in het verpleeghuis worden opgenomen en hun mantelzorgers een kort, intensief en multidisciplinair interventieprogramma doorlopen waarna gemiddeld 30% van de cliënten weer naar huis toe kan.
onderwerp: Mantelzorg

Ik wil werken aan:

Gebruik van hulpbronnen (1)
Afbeelding bij 'Kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken'

Kennisdossier domeinoverstijgend samenwerken

Praktijk - 10 mei 2021 - Zorgen dat kwetsbare ouderen langer het leven kunnen leven zoals ze dat willen, in hun eigen vertrouwde omgeving. Dat is het doel van domeinoverstijgend samenwerken. Bekijk deze kennisproducten over domeinoverstijgend samenwerken.
onderwerpen: Domeinoverstijgend samenwerken, Samenwerking