Toekomst verpleeghuiszorg

De komende twintig jaar ligt er een grote maatschappelijke opgave om aan de vraag naar verpleeghuiszorg te kunnen voldoen. Deze toenemende behoefte samen met de krapte op de arbeidsmarkt (in de zorg, maar ook daarbuiten) en spanning op de (woning)bouwmarkt, maakt dat Nederland voor de (middel)lange termijn voor een forse opdracht staat. We zullen met andere vormen van zorg en wonen tegemoet moeten komen aan de behoefte van ouderen. 

Capaciteitsontwikkeling verpleeg(huis)zorg

TNO schetste in het rapport ‘Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg’ van december 2019 een aantal trendontwikkelingen voor de toekomst van de verpleeg(huis)zorg. In het vervolgrapport ‘Prognose capaciteitsontwikkeling verpleeghuiszorg fase II’ van juli 2020 worden onder andere de toekomstige vraag- en aanbodontwikkelingen van verpleeghuiszorg nader gekwantificeerd en wordt per regio de geleverde zorg in kaart gebracht en ook de nog onbenutte capaciteit. De zorgkantoren hebben daarop eind 2020 voor alle regio’s capaciteitsplannen opgesteld.

Maatschappelijke dialoog ouder worden 2020 – 2040

Om alle mogelijke opties voor het waarborgen van de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de ouderenzorg in de toekomst te kunnen afwegen is daarnaast een maatschappelijke dialoog in gang gezet. De conceptversie van de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 werd begin 2021 gepubliceerd. Het vormde de input voor een brede veldraadpleging.

Congres Toekomst verpleeghuiszorg

In december 2021 organiseerde Waardigheid en trots een  congres met als thema: Toekomst verpleeghuiszorg. Inzetten op preventie om vitaliteit bij ouderen te vergroten, inzetten op reablement en het versterken van lokale gemeenschappen en netwerken om langer thuis wonen te ondersteunen zijn een aantal van de ingrediënten die op het congres voorbij kwamen.

Afbeelding bij 'Met leercoaches medewerkers behouden'

Met leercoaches medewerkers behouden

Praktijk - 12 april 2022 - Leercoaches zijn bij Aafje het antwoord op de hoge uitstroom van zorgprofessionals. Werkplekleren mag de hele dag door, gewoon via de leercoach in het team.
onderwerp: Opleiden

Afbeelding bij 'Project ‘Sociaal Arrangeren’ in Nijmegen veelbelovend voor toekomstige ouderenzorg'

Project ‘Sociaal Arrangeren’ in Nijmegen veelbelovend voor toekomstige ouderenzorg

Praktijk - 5 april 2022 - In Nijmegen werken verschillende partijen samen in het domeinoverstijgende samenwerkingsproject: Sociaal Arrangeren. De eerste ervaringen zijn positief.
onderwerpen: Domeinoverstijgend samenwerken, Samenwerking, Eigen regie, Mantelzorg

Afbeelding bij 'Op tijd naar levensloopbestendige woning op Goeree Overflakkee'

Op tijd naar levensloopbestendige woning op Goeree Overflakkee

Praktijk - 8 februari 2022 - Als je 55 bent, denk je meestal nog niet echt na over de jaren daarna. Kun je goed zelfstandig blijven wonen in je huidige woning? Of is verhuizen beter? Lees het verhaal van Hans en Krientje.
onderwerp: Wonen

Afbeelding bij 'Reablement maakt langer zelfstandig thuis wonen mogelijk'

Reablement maakt langer zelfstandig thuis wonen mogelijk

Praktijk - 26 januari 2022 - ‘Reablement’ draagt bij aan zo lang en zelfstandig mogelijk thuis blijven wonen, laat een pilot-onderzoek zien van zorgorganisatie Mijzo. Bestuurder Annet Boekelman: ‘Reablement kan de zorg en het leven van ouderen fundamenteel veranderen.’

Afbeelding bij '‘De Zorgzame Buurt’: Meer, maar vooral ándere ouderenzorg in Stede Broec'

‘De Zorgzame Buurt’: Meer, maar vooral ándere ouderenzorg in Stede Broec

Praktijk - 25 januari 2022 - Omring-bestuurder Frido Kraanen: 'We moeten kijken naar wat we samen kunnen doen om met elkaar de zorg voor onze oudere medemens houdbaar te maken. Daarbij moeten we de krachten in de wijk veel beter benutten.’
onderwerpen: Vastgoed, Samenwerking

Afbeelding bij 'Milieubewust werken in de verpleeghuiszorg: 15 tips'

Milieubewust werken in de verpleeghuiszorg: 15 tips

Praktijk - 14 december 2021 - Als verpleeghuis kun je op jaarbasis veel kosten besparen door op een meer duurzame basis te werk te gaan. En zo ook bijdragen aan een beter milieu. Een aantal tips die je daarbij op weg kunnen helpen.
onderwerp: Duurzaamheid

Afbeelding bij 'Wegwijzer domeinoverstijgend samenwerken'

Wegwijzer domeinoverstijgend samenwerken

Tools - 7 december 2021 - Gebruik de ‘Wegwijzer: aan de slag met domeinoverstijgend samenwerken' om zelf aan de slag te gaan met domeinoverstijgende samenwerking.
onderwerp: Domeinoverstijgend samenwerken

Afbeelding bij 'Waardigheid en trots-congres 2021: Toekomst verpleeghuiszorg'

Waardigheid en trots-congres 2021: Toekomst verpleeghuiszorg

Verslagen - 6 december 2021 - Lees het verslag en bekijk de opnames van het Waardigheid en trots-congres van 6 december 2021 over Toekomst verpleeghuiszorg.

Afbeelding bij 'Een houdbare toekomst voor de ouderenzorg? Cruciaal om dat samen te doen'

Een houdbare toekomst voor de ouderenzorg? Cruciaal om dat samen te doen

Praktijk - 10 november 2021 - Hoe organiseren we de zorg zo dat we de ouderenzorg een houdbare toekomst geven? Daarover ging een groep mensen het debat aan. Waarschijnlijk een historische dag voor de zorgregio Krimpen en Capelle aan den IJssel.

Afbeelding bij 'Kennisdossier: duurzame zorg'

Kennisdossier: duurzame zorg

Tools - 9 november 2021 - Hoe kan jij of jouw zorginstelling bijdragen aan een meer duurzame zorg? In dit overzicht vind je verschillende tools, inspiratie en praktijkvoorbeelden.
onderwerp: Duurzaamheid

Geen onderdelen gevonden.