Naar hoofdinhoud Naar footer

Saartje Sondeijker

Senior onderzoeker - Innoveren en (proces)verbeteren

Het verbinden van leef- en systeemwereld

Wij Nederlanders zijn heel goed in ongebreidelde discussies over protocollen en procedures. Het gesprek over de cliënt komt hier zelden in voor.  We hebben met elkaar een angstcultuur gecreëerd die zich uit in controle en beheersing. Er mag niks mis gaan in de zorg! Om die reden werken we continu aan nieuwe structuren en zoeken  oplossingen in de systeemwereld. Dat is waar we goed in zijn.

Het is mijn ambitie om dingen af te breken en te laten -  de leefwereld weer centraal te zetten. Terug te gaan naar de essentie: een hulpbehoevende cliënt die graag zijn leven wil leiden zoals thuis met liefdevolle mensen om hem heen. En dan de vraag stellen: wat is daarvoor nodig?

Met behulp van inzichten uit de veranderkunde en transitiemanagement faciliteer ik medewerkers in zorgorganisaties om de leefwereld weer uitgangspunt te maken van hun handelen. Door de dialoog te zoeken met cliënten, familie en mantelzorgers en deze inzichten te integreren in een kort cyclisch leer- en verbeterproces op de werkvloer.

Wapenfeiten

  • Een kleine 10 jaar geleden gepromoveerd op radicale transitieprocessen in de langdurende zorg.
  • Ontwikkelde een App om kwaliteit van zorg en leven op een leuke manier onderdeel te maken van het dagelijks handelen van professionals.
  • Vertaalde belevingsonderzoek onder cliënten in nieuwe zorgconcepten.
  • Is met haar creatieve ontwikkelgeest altijd betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe innovatieve tools, methoden en concepten.