8 verdiepende modules ‘Leergang Langdurende zorg thuis’ – meld je nu aan!

Geplaatst op: 19 september 2023
Laatst gewijzigd op: 22 september 2023

Vanuit het programma Waardigheid en trots voor de toekomst wordt een ‘Leergang Langdurende zorg thuis’ aangeboden om zorgorganisaties te helpen om een passend dienstenaanbod vorm te geven voor het leveren van Wlz-zorg thuis. De leergang bestaat uit een basismodule en 8 verdiepende keuzemodules – die ook los van de basismodule te volgen zijn door zorgaanbieders die zelf al een eind op weg zijn in het vormgeven van hun aanbod. De verdiepende modules gaan verder in op de organisatie van VPT en onderwerpen als de samenwerking met informele zorg, de inzet van digitale zorg, samenwerking met de huisarts en de wijk of de formatie van een zorg- en ondersteuningsteam voor VPT. De sessies van de basismodule in september en oktober zitten inmiddels vol, aanmelden voor de verdiepende modules in oktober en november kan vanaf nu. Dus meld je snel aan!

Het programma Waardigheid en trots voor de toekomst ondersteunt zorgorganisaties in de transitie naar toekomstbestendige verpleegzorg. Langer thuis is een belangrijk thema binnen dit programma waarbij de aandacht zich onder andere richt op het vergroten van het aanbod van Wlz-zorg thuis. Het organiseren van een Leergang Langdurende zorg thuis is 1 van de vormen van ondersteuning die op dit thema geboden wordt.

Deelname aan de Leergang is kosteloos.

Verdiepende modules Leergang langdurende zorg thuis

We adviseren om eerst de basismodule te volgen als je nog niet veel ervaring hebt met Wlz-zorg thuis. Als je dat wel hebt, kun je ook uitsluitend deelnemen aan de verdiepende modules van de leergang. De verdiepende modules worden gegeven door verschillende experts die betrokken zijn bij Waardigheid en trots voor de toekomst. De volgende modules worden aangeboden: 

1. VPT passend en efficiënt organiseren

Deze module gaat over hoe VPT passend en efficiënt georganiseerd kan worden. Dit doen we ervanuit gaande dat er een visie van je organisatie op Wlz-zorg thuis is. Vanuit die visie kan je de VPT-puzzel gaan leggen: wat wil de doelgroep, wat zijn de onderscheidende kenmerken van je organisatie, welke uitvoeringsvariant is het best passend? Op basis daarvan kan je gaan kijken naar bijvoorbeeld de teamsamenstelling, dagbesteding en maaltijden.

 • 19 oktober 2023 | 14.00 – 16.30 uur | Utrecht | Meld je aan!
 • 15 november 2023 | 14.00-16.30 uur | Utrecht | Meld je aan!

2. VPT en de samenwerking met de huisarts en medische behandelaars 

In deze verdiepende module gaan we in op de ontwikkeling van langer thuis en de impact die dat heeft voor de huisarts en andere medische behandelaars; zoals de specialist ouderengeneeskunde, de verpleegkundig specialist en de casemanager dementie. Hoe kun je zorgen dat de verbinding tussen je zorgorganisatie en deze medische behandelaars goed verloopt, wat is daarvoor nodig en welke (goede) voorbeelden kennen we uit de praktijk? 

 • 28 november 2023 | 13.30-16.00 uur | online | Meld je aan!

3. VPT en reablement

Onder leiding van twee experts, Kirsten Tinneveld -Madsen (ReableNL) en Jeanny Engels (Vilans), duiken we tijdens deze verdiepende module in reablement in VPT. Het doel van de module is leren begrijpen wat reablement inhoudt in theorie en in de praktijk en hoe het zich verhoudt tot andere soortgelijke benaderingen. Daarnaast verdiepen we ons ook in de implementatie ervan in VPT aan de hand van een casus.

 • 24 oktober 2023 | 14.00 – 16.30 uur | Online | Meld je aan!
 • 27 november 2023 | 14.00 – 16.30 uur | Online | Meld je aan!

4. Wlz-zorg thuis in samenwerking met ‘de buurt’

Ouderen willen graag mee blijven doen in de samenleving, ook al worden ze afhankelijker van zorg. In deze module richten we ons op de zorgzame gemeenschappen, waarbij de kracht van iedereen, oud en jong wordt benut. We gaan in op het samenkomen en verbinden van VPT in de wijk en het sociaal domein, waarbij het leven van de mensen leidend is, in plaats van de zorg.  

 • 8 november  2023 | 14.00 – 16.00 uur | Online | Meld je aan!

5. VPT in de wijk en de inzet van digitale zorg

In deze module gaan we in op welke technologie nodig en relevant is binnen VPT in de wijk. Zo komen zorgorganisaties langs die koploper zijn in het toepassen van technologie binnen VPT in de wijk. Ook zal er kort in gegaan worden op financiering en de Wet Zorg en Dwang.

Let op: deze module bestaat uit 2 sessies.

 • Sessie 1: 16 november 2023 | 13.30-16.00 uur | Utrecht
 • sessie 2: 30 november 2023 | 13.30-16.00 uur | Online 
 • Meld je aan!

6. VPT in geclusterde woonvormen en de inzet van digitale zorg

In deze module gaan we in op welke technologie nodig en relevant is binnen VPT in geclusterde woonvormen. Zo komen zorgorganisaties langs die koploper zijn in het toepassen van technologie binnen VPT in geclusterde woonvormen. Ook zal er kort in gegaan worden op financiering en de Wet Zorg en Dwang.

 • Data worden binnenkort bekend gemaakt.

7. VPT in de wijk en het samenspel met informele zorg

De maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg vragen om een andere manier van werken. In VPT in de wijk gaat het met name om het leven van ouderen en minder om zorg. Daarbij is sociale activering en ondersteuning vanuit het netwerk van belang. De rol van informele zorg is gegroeid en vraagt een goede samenwerking met zorgorganisaties. Maar wat mag er verwacht worden van informele zorgverleners en hoe organiseer je dat? Tijdens deze module kijken we hoe een netwerk in kaart gebracht kan worden en hoe een relatie kan worden opgebouwd waarbij wensen, afspraken en grenzen zijn afgestemd. Dit doen we aan de hand van gesprekken onderling en verschillende tools, zoals de gesprekstool, het SOFA-model en het ecogram.

 • 30 oktober 2023 | 10.00 – 12.30 uur | Online | Meld je aan!
 • 28 november 2023 | 10.00 -12.30 uur | Online | Meld je aan!

8. VPT in de wijk: een passend team formeren

In deze module zoomen we in op een teamsamenstelling binnen VPT in de wijk. Welke medewerkers doen welke werkzaamheden, welke functies zijn er en wat zijn de bevoegdheden die hierbij horen. Ook gaan we in op hoe je mensen zonder zorgachtergrond goed kunt meenemen in de teams. En wat dat betekent voor werving, opleiding en roostering. 

 • 23 november 2023 | 14.30 – 17.00 uur | Online | Meld je aan!

Basismodule: Leveringsvormen Wlz-zorg thuis

De basismodule van de Leergang Langdurende zorg thuis bestaat uit twee sessies van 2,5 uur. De sessies vinden plaats op kantoor van Vilans (Utrecht).

De sessies van de basismodule in september en oktober zitten inmiddels vol, begin 2024 wordt de basismodule opnieuw aangeboden. Inschrijving hiervoor start medio november.

In de eerste sessie doe je inspiratie op over Wlz-zorg thuis. Welke leveringsvormen zijn mogelijk binnen de Wlz en wat zijn de onderscheidende kenmerken van VPT, MPT en PGB? We zoomen in op visie en strategie als belangrijk startpunt van zorg thuis.

In de tweede sessie gaan we dieper in op de leveringsvorm VPT in de wijk. We laten zien op welke manier invulling gegeven kan worden aan VPT en hoe dagbesteding, maaltijden en huishoudelijke hulp kunnen worden ingevuld. We gaan kort in op de inzet van technologie thuis en op de mogelijkheden van samenwerking met de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde en andere organisaties in het lokale en regionale krachtenveld.

De basismodule van de Leergang wordt gegeven door Barbara de Groen en Dominic Vestering, kennismanagers bij Waardigheid en trots voor de toekomst op het thema langer thuis. In de tweede sessie nodigen we ook een spreker uit vanuit de zorgpraktijk om vanuit zijn eigen ervaring over VPT in de wijk te vertellen.

Voor wie

Er kunnen 20 organisaties (max. 2 personen per organisatie) deelnemen aan de basismodule van de Leergang Langdurende zorg thuis. Deelnemers kunnen zijn: managers extramuraal, teamleiders, projectleiders, kwartiermakers en/of zorgverleners van de volgende zorgorganisaties:

 • Zorgorganisaties die verkennen of zij Wlz-zorg thuis gaan aanbieden en in welke vorm
 • Zorgorganisaties die al wel begonnen zijn met het aanbieden van Wlz-zorg thuis maar tegen beperkingen aanlopen of willen door ontwikkelen
 • Zorgorganisaties die op de een andere manier willen leren over Wlz-zorg thuis

Meer weten

Contact Leergang Langdurende zorg thuis

Heb je vragen over de Leergang Langdurende zorg thuis? Neem contact op met het programmabureau van Waardigheid en trots voor de toekomst via info@waardigheidentrots.nl o.v.v. Leergang Langdurende zorg thuis.

Kennisdossier Langer thuis

Binnen het thema Langer thuis worden hulpmiddelen en goede voorbeelden uit de praktijk op het gebied van Wlz-zorg thuis verzameld en gebundeld in het Kennisdossier langer thuis. Hier vind je onder andere een Wegwijzer Langdurende zorg thuis, informatie over VPT in de wijk en achtergrondinformatie over reablement.