Naar hoofdinhoud Naar footer

Leergang Langdurende zorg thuis

Gepubliceerd op: 13-12-2023

Wat is het verschil tussen volledig pakket thuis (VPT), modulair pakket thuis (MPT) en persoonsgebonden budget (PGB)? Welke leveringsvormen van Wlz-zorg thuis zijn er? En wil je weten hoe je VPT in de wijk organiseert bijvoorbeeld samen met informele zorg, de buurt of huisarts? Deze en meer onderwerpen staan centraal in de Leergang Langdurende zorg thuis. Of je nou op zoek bent naar een goede basiskennis over Wlz-zorg thuis of juist meer verdieping wilt, dan is deze leergang echt iets voor jou.

Basismodule Wlz-zorg thuis

De basismodule Leergang Langdurende zorg thuis bestaat uit twee sessies van 2,5 uur. We gaan in deze bijeenkomsten in op de leveringsvormen van Wlz-zorg thuis.

 • Sessie 1: 25 september 2024 | 14.00-16.30 uur | Utrecht | Aanmelden
 • Sessie 2: 9 oktober 2024 | 14.00-16.30 uur | Utrecht

Sessie 1

Welke leveringsvormen zijn er? Wat zijn de onderscheidende kenmerken van VPT, MPT en PGB? In de eerste sessie doe je inspiratie op over Wlz-zorg thuis. We zoomen in op visie en strategie als belangrijk startpunt van langdurende zorg thuis.

Sessie 2

In de tweede sessie gaan we dieper in op de leveringsvorm VPT in de wijk. Een spreker uit de zorgpraktijk schuift aan om vanuit zijn eigen ervaring over VPT in de wijk te vertellen. We laten zien hoe je bijvoorbeeld invulling geeft aan VPT en hoe je dagbesteding, maaltijden en huishoudelijke hulp invult.

In november 2024 bieden we de basismodule aan in één sessie van 2,5 uur.

 • 6 november 2024 | 14.00-16.30 uur | Utrecht | Aanmelden
 • 28 november 2024 | 14.00-16.30 uur | Utrecht | Aanmelden

De basismodule van de leergang wordt gegeven door Barbara de Groen, Ellen Clavel en Dominic Vestering, adviseurs bij Waardigheid en trots voor de toekomst voor het thema Langdurende zorg thuis.

Voor wie is de basismodule?

Er kunnen 40 personen (maximaal 2 personen per organisatie) deelnemen aan de basismodule van de Wlz-zorg thuis. Deelnemers kunnen zijn: managers extramuraal, teamleiders, projectleiders, kwartiermakers en zorgverleners van de volgende zorgorganisaties:

 • Zorgorganisaties die verkennen of zij Wlz-zorg thuis gaan aanbieden en in welke vorm.
 • Zorgorganisaties die al wel begonnen zijn met het aanbieden van Wlz-zorg thuis, maar tegen beperkingen aanlopen of willen doorontwikkelen.
 • Zorgorganisaties die op een andere manier willen leren over Wlz-zorg thuis.

De sessies vinden plaats op het kantoor van Vilans in Utrecht.

Heb de basismodule afgerond en ben je op zoek naar meer verdieping over een specifiek onderwerp binnen VPT? Verrijk dan je kennis met één of meerdere verdiepende modules. 

Verdiepende modules Leergang langdurende zorg thuis

We adviseren om eerst de basismodule Wlz-zorg thuis te volgen als je nog niet veel ervaring hebt met Wlz-zorg thuis. Heb je dat wel, dan kun je als je dat wilt uitsluitend deelnemen aan de verdiepende modules. De verdiepende modules worden gegeven door verschillende experts die betrokken zijn bij het programma Waardigheid en trots voor de toekomst. We bieden de volgende modules aan:

1. VPT bedrijfsvoering

Deze module gaat over de financiële afwegingen bij VPT. Uitgangspunt is een visie van je organisatie op Wlz-zorg thuis. Vanuit die visie leg je de VPT-puzzel: wat wil de doelgroep en wat zijn de onderscheidende kenmerken van je organisatie? Daarnaast kijk je welke uitvoeringsvariant het best. Op basis daarvan ga je kijken naar bijvoorbeeld de teamsamenstelling, de dagbesteding en de maaltijden.

 • 2 oktober 2024 | 14.00-16.30 uur | Utrecht | Aanmelden
 • 26 november 2024 | 14.00-16.30 | Utrecht | Aanmelden

2. Wlz-zorg thuis en samenwerking met huisarts en medische zorgprofessionals

Hoe zorg je dat de verbinding tussen je zorgorganisatie en deze medische professionals goed verloopt? Wat is daarvoor nodig en welke voorbeelden kennen we uit de praktijk? In deze verdiepende module gaan we in op de ontwikkeling van langdurende zorg thuis en de impact die dat heeft voor de huisarts en andere medische zorgprofessionals. Denk daarbij aan de specialist ouderengeneeskunde, de verpleegkundig specialist of de casemanager dementie.

 • 24 september 2024 | 14.00-16.30 uur | Online | Aanmelden
 • 5 november 2024 | 14.00-16.30 uur | Online | Aanmelden

3. VPT en reablement

In deze module gaat het over reablement, ook wel ‘helpen een oudere zichzelf te helpen’, en VPT, waarbij één aanbieder de zorg biedt die iemand nodig heeft. Hoe gaat dat eigenlijk samen? Hoe versterken VPT en reablement elkaar? Daar gaan we antwoorden op geven tijdens deze module.

3a. VPT en reablement voor zorgprofessionals

We wisselen uit hoe reablement eruitziet in de dagelijkse praktijk van jou als zorgprofessional en we leren met en van elkaar.

 • 3 december 2024 | 14.00-16.30 uur | Online | Aanmelden

3b. VPT en reablement voor management, stafmedewerkers en bestuurders

Waar begin je met het implementeren van reablement en hoe ‘krijg je medewerkers mee’? Dat en meer komt aan bod.

 • 11 november 2024 | 14.00-16.30 uur | Online | Aanmelden

4. Wlz-zorg thuis en samenwerking met ‘de buurt’

Ouderen willen graag mee blijven doen in de samenleving, ook al worden ze afhankelijker van zorg. In deze module richten we ons op zorgzame gemeenschappen, die de kracht van iedereen benutten, zowel oud als jong. We gaan in op het samenkomen en verbinden van VPT in de wijk en het sociaal domein. Daarbij is het leven van de mensen leidend, in plaats van de zorg.

 • 30 september 2024 | 14.00-16.00 uur | Online | Aanmelden
 • 2 december 2024 | 14.00-16.00 uur | Online | Aanmelden

5. VPT in de wijk en inzet digitale zorg

Welke technologie is nodig en relevant binnen VPT in de wijk? Dat komt aan bod in deze module. Koplopers zijn in het toepassen van technologie binnen VPT in de wijk delen hun kennis en tips. Ook gaan we kort in op financiering en de Wet zorg en dwang (Wzd).

Let op: deze module bestaat uit 2 sessies.

 • 19 september | sessie 1 | 13.30-16.00 uur | Utrecht | Aanmelden
 • 25 september | sessie 2 | 13.30-16.00 uur | Online
 • 21 november | sessie 1 | 13.30-16.00 uur | Utrecht | Aanmelden
 • 28 november | sessie 2 | 13.30-16.00 uur | Online

6. VPT in de wijk en het samenspel met informele zorg

De maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg vragen om een andere manier van werken. In VPT in de wijk gaat het vooral om het leven van ouderen en minder om zorg. Daarbij is sociale activering en ondersteuning vanuit het netwerk van belang. De rol van informele zorg is gegroeid en vraagt een goede samenwerking met zorgorganisaties. Maar wat mag je verwachten van informele zorgverleners, wat mogen zij zelf van de formele zorg verwachten en hoe organiseer je dat?

Tijdens deze module kijken we hoe je een netwerk in kaart brengt en hoe je een samenwerkingsrelatie opbouwt waarbij je wensen, afspraken en grenzen met elkaar afstemt. Dit doen we in gesprekken onderling en met verschillende tools, zoals de gesprekstool, het SOFA-model en het ecogram. Ook komt overbelasting aan bod.

 • 3 oktober 2024 | 10.00-12.00 uur | Online | Aanmelden

7. VPT in de wijk: een passend team formeren

In deze module leer je meer over de mogelijkheden om een passend team samen te stellen binnen VPT in de wijk. Welke medewerkers doen welke werkzaamheden? Welke functies zijn er en wat zijn de bevoegdheden die hierbij horen? Hoe neem je mensen zonder zorgachtergrond goed mee in de teams en kunnen ook vrijwilligers deel uitmaken van het team? We gaan ook kort in op wat dat betekent voor werving, opleiding en roostering.

 • 1 oktober 2024 | 14.00-16.00 uur | Online | Aanmelden
 • 3 december 2024 | 14.00-16.00 uur | Online | Aanmelden

8. Digitale zorg voor VPT in geclusterde woonvormen

Welke technologie is nodig en relevant binnen VPT in geclusterde woonvormen? Dat komt aan bod in deze module. Zo komen zorgorganisaties langs die koploper zijn in het toepassen van technologie binnen VPT in geclusterde woonvormen. Ook gaan we kort in op financiering en de Wet zorg en dwang.

Let op: deze module bestaat uit twee sessies.

 • 3 oktober 2024 | sessie 1 | 13.30-16.00 uur | Utrecht | Aanmelden
 • 10 oktober 2024 | sessie 2 | 13.30-16.00 uur | Online
 • 10 december 2024 | sessie 1 | 13.30-16.00 uur | Utrecht | Aanmelden
 • 16 december 2024 | sessie 2 | 13.30-16.00 | Online

Contact Leergang Langdurende zorg thuis

Heb je vragen over de Leergang Langdurende zorg thuis? Neem contact op met het programmabureau van Waardigheid en trots voor de toekomst via info@waardigheidentrots.nl, vermeld bij het onderwerp ‘Leergang Langdurende zorg thuis’.

Kennisdossier Langer thuis

Bij het onderwerp Organiseren Wlz-zorg thuis: VPT, MPT en PGB verzamelen en bundelen we hulpmiddelen en goede voorbeelden uit de praktijk over Wlz-zorg thuis. Hier vind je onder andere een Wegwijzer Langdurende zorg thuis, informatie over VPT in de wijk en achtergrondinformatie over reablement.

Handige links

Programma Waardigheid en trots voor de toekomst

Het programma Waardigheid en trots voor de toekomst ondersteunt professionals en organisaties in de transitie naar toekomstbestendige verpleegzorg. Langdurende zorg thuis is een belangrijk thema binnen dit programma, met onder andere aandacht voor het vergroten van het aanbod van Wlz-zorg thuis. De Leergang Langdurende zorg thuis is een van de vormen van ondersteuning, naast webinars, lerende netwerken, en maatwerk. In het najaar komt een e-learning over de basismodule beschikbaar. Deelname aan de leergang is kosteloos.