Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerken met informele zorg: ga aan de slag in een LeerDoeDeeltraject

Het LeerDoeDeeltraject Samenwerken met informele zorg is een gestructureerd samenwerkingstraject waarin je, samen met een klein aantal andere organisaties die Wlz-zorg aanbieden, aan de slag gaat met jouw eigen implementatievraagstuk. Je leert van onze experts en coaches, past de kennis toe in jouw organisatie en deelt jouw ervaring weer met de andere deelnemers. Zorg dat je erbij bent!

Betere en intensievere samenwerking met mantelzorgers, naasten en vrijwilligers vergroot het welzijn en de zelfredzaamheid van cliënten. Door de toenemende zorgvraag wordt dit steeds belangrijker. Gelijkwaardig samenwerken met informele zorgverleners vraagt om een duurzame aanpak in de structuur en cultuur van elke organisatie. Daarbij hoort aandacht voor contact met familie in alle belangrijke fasen van het leven van een cliënt.

Wat is een LeerDoeDeeltraject?

In een LeerDoeDeeltraject ga je samen met een klein aantal andere organisaties die wlz-zorg aanbieden aan de slag met een implementatievraagstuk op een thema. Dit specifieke LeerDoeDeeltraject staat in het teken van het thema samenwerken met informele zorg. Het traject duurt van januari tot december 2024. Het bestaat uit 2 vormen van ondersteuning:

 • In maandelijkse sessies, die afwisselend fysiek (1 dag) en online (dagdeel) zijn, delen de deelnemers praktische kennis en expertise. Aan het einde van het traject wordt alle kennis die in het traject is opgedaan gepresenteerd tijdens een symposium.
 • Persoonlijke ondersteuning in de zorg door een eigen coach om de implementatie te ondersteunen.

Wat verwachten we van een deelnemende zorgorganisatie?

 • Je wilt graag gevoed worden met kennis en expertise op het gebied van informele zorg.
 • Je vindt het leuk om vraagstukken, ervaringen en kennis (in besloten kring) te delen met andere organisaties die Wlz-zorg aanbieden zodat je van elkaar leert.
 • Je wilt investeren in de ontwikkeling en inzet van een interne projectleider, die tot en met januari 2025 minimaal 8 uur per week beschikbaar is voor het traject (afhankelijk van de omvang).
 • Je biedt ruimte en ondersteunt een interne projectleider om deze beweging in gang te zetten, het project te starten en voort te zetten.
 • Je voelt je eigenaar van de vraag, de aanpak en het beoogde resultaat in het volledige traject.

Wat kun je van ons verwachten?

 • Wij faciliteren het LeerDoeDeeltraject en bieden een veilige omgeving voor het delen van vraagstukken, ervaringen en kennis.
 • Wij zorgen voor toegang tot landelijke kennis, tools, mogelijkheden en voorbeelden.
 • Wij peilen waar de uitdagingen in de groep zitten en bepalen een gezamenlijke agenda om de voortgang te borgen.
 • Wij bieden coaching in de zorg om de implementatie te ondersteunen.
 • Wij bieden gedurende het hele jaar inhoudelijke expertise op het thema informele zorg.

Aanmelden voor het LeerDoeDeeltraject

Aanmelden is op dit moment niet meer mogelijk. Het LeerDoeDeeltraject is inmiddels van start gegaan. Volgend jaar start een nieuw traject. Je kan met dit aanmeldformulier je interesse voor dit traject alvast aangeven

Samen aan de slag met toekomstbestendige zorg

‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ helpt professionals, organisaties en netwerken bij deze opgave. We delen kennis en goede voorbeelden, stimuleren het samen leren tussen organisaties en ondersteunen organisaties bij het toepassen van bewezen innovaties. En maken leren en veranderen onderdeel van de dagelijkse routine. Een LeerDoeDeeltraject is een mooi voorbeeld hiervan. Samenwerken met informele zorg is een van de zes thema’s. Benieuwd naar de andere thema’s en het aanbod? Bekijk de programmapagina.

Heb je eerst nog vragen of wil je meer informatie? Stuur een mail naar info@waardigheidentrots.nl