Waardigheid en trots voor de toekomst

Afbeelding bij Waardigheid en trots voor de toekomst

Samen voorbereid zijn op de toekomst. Daar helpt ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ bij. Samen brengen we in kaart wat nodig is en zetten we stappen om de ondersteuning en zorg toekomstbestendig te maken bij locaties, organisaties en de keten. We richten ons daarbij op het sneller en makkelijker benutten van kennis en op het versterken van het leer- en verandervermogen van de sector, zodat er ook in de toekomst flexibel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen.

Toekomstbestendige verpleegzorg

De voorkeuren van ouderen veranderen. Zij willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn, regie houden op hun eigen leven en wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. Daarnaast bestaat er een noodzaak voor anders georganiseerde zorg en ondersteuning door vergrijzing, toename van complexere zorgvragen en het groeiend personeelstekort. Er zijn al veel goede voorbeelden van deze nieuwe vormen van zorg en ondersteuning voor de toekomst. Deze verandering kunnen en moeten we versnellen.

‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ helpt bij deze opgave. Door het faciliteren van samen leren, kennis en goede voorbeelden te delen en organisaties te ondersteunen bij de toepassing. Binnen het programma Waardigheid en trots voor de toekomst richten we ons voorlopig op de thema’s die ook genoemd staan in het programma ‘Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen’ (WOZO-programma) van de overheid:

 1. goed werkgeverschap;
 2. bedrijfsvoering;
 3. inzet technologie
 4. langer thuis;
 5. kwaliteit;
 6. anders organiseren, waaronder samenwerking met informele zorg.

Ondersteuningsaanbod

Als organisatie bepalen jullie zelf de mate en de intensiviteit van jullie activiteiten en de vorm van ondersteuning die vanuit het programma nodig is. Dit kan variëren van nieuwsbriefabonnee, samen optrekken met en leren van andere organisaties, tot maatwerkondersteuning met een gericht plan van aanpak. Deelname is voor al deze opties kosteloos, maar kan qua tijdsinvestering wel variëren:

Meedenken en op afstand meedoen

Alle organisaties hebben toegang tot voorbeelden en toekomstgerichte informatie door deze website te bezoeken of door te abonneren op onze nieuwsbrief met agenda. Hiermee kunnen jullie gebruik maken van:

 • Instrumenten, goede voorbeelden en kennisdossiers.
 • Maandelijks de spot-on-week met diverse informatie en een bijeenkomst of webinar over een specifiek thema.
 • Webinars en andere digitale bijeenkomsten, korte leergangen en themabijeenkomsten met experts.

Samen doen

Er gebeurt veel in de sector en we kunnen en willen ook van elkaar en van de voorlopers leren. Daarvoor organiseren we op vraag:

 • Lerende netwerken, waarin je met anderen rond een thema of vraagstuk met elkaar kennis en ervaringen deelt.
 • Bijeenkomsten met andere organisaties rond een specifiek thema om met elkaar en van elkaar te leren.

Interesse? Dan kunnen jullie contact opnemen via: 030-7892300 of info@waardigheidentrots.nl.

Leren om het zelf te doen

Hebben jullie als Wlz-organisatie onvoldoende mogelijkheden of kennis om de nodige stappen richting de toekomst te kunnen zetten? Dan kunnen jullie in aanmerking komen voor maatwerkondersteuning. We gaan dan met je in gesprek en maken afspraken over ondersteuning met de eventuele inzet van een expert of coach. Dit kan afhankelijk van jullie vraag een kortdurend of langer durend traject zijn. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld de ontwikkeling of de toetsing van een toekomstvisie en toekomststrategie. Daarnaast kan de thematrance een mooie mogelijkheid zijn. Hiermee gaan jullie samen met andere organisaties gericht met een thema aan de slag gedurende een aantal maanden. Aanmelden voor deze optie kan via het aanmeldformulier.

Hieronder staan de stappen weergegeven die je als organisatie kunt nemen om te onderzoeken of deelname aan Waardigheid en trots voor de toekomst iets voor jullie is.

stroomdiagram stappen interesse deelname Waardigheid en trots voor de toekomst

Kwaliteitsondersteuning

Is er sprake van urgente kwaliteitsproblemen binnen jouw organisatie of locatie zoals is vastgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), of door jouw organisatie zelf? Dan komt jouw organisatie of locatie in aanmerking voor het kwaliteitsondersteuningsprogramma. Hierbij voeren we een Kwaliteitsscan uit om zicht te krijgen op de stand van zaken en het gesprek over kwaliteit op de locatie op gang te brengen. Vervolgens kijken we samen wat er nodig is. Hiervoor kun je als organisatie ook op eigen initiatief aanmelden. Dat kan via het aanmeldformulier.

Folder deelname Waardigheid en trots voor de toekomst

Informatie over deelname aan het programma en de verschillende vormen van ondersteuning staat ook uitgelegd in de folder: Ondersteuningsaanbod Waardigheid en trots voor de toekomst (pdf)

Voorlichtingsbijeenkomsten

Speciaal voor zorgorganisaties die meer willen weten over (deelname aan) het programma Waardigheid en trots voor de toekomst, organiseren we verschillende digitale voorlichtingsbijeenkomsten. In een uur tijd worden de belangrijkste aspecten van het programma toegelicht en is er ruimte voor vragen.

 • Bekijk onze agenda voor de actuele data van de voorlichtingsbijeenkomsten.

Aanmelden Waardigheid en trots voor de toekomst

Organisaties die zich direct willen aanmelden voor het programma Waardigheid en trots voor de toekomst kunnen het Aanmeldformulier deelname Waardigheid en trots voor de toekomst invullen. Bij aanmelding gaan wij ervan uit dat het bestuur van jullie organisatie akkoord is. De volgende stap is dat wij contact opnemen voor een adviesgesprek.  Daarbij kijken we gezamenlijk naar de best passende ondersteuningsoptie.

FAQ Waardigheid en trots voor de toekomst

Op de meest gestelde vragen over het programma Waardigheid en trots voor de toekomst hebben we alvast een antwoord geformuleerd.

Wat is ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’?

Samen voorbereid zijn op een toekomst met waardigheid en trots voor de verpleegzorg. Daar helpt het programma ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ bij. De voorkeuren van ouderen veranderen namelijk. Zij willen zo lang mogelijk zelfstandig zijn, regie houden op hun eigen leven en wonen op een plek waar ze zich thuis voelen. Daarnaast bestaat er een noodzaak voor anders georganiseerde zorg en ondersteuning door vergrijzing, toename van complexere zorgvragen en het groeiend personeelstekort. Er zijn al veel goede voorbeelden van deze nieuwe vormen van zorg en ondersteuning voor de toekomst. Deze verandering kunnen en moeten we versnellen. 

‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ helpt bij deze versnelling door kennis en goede voorbeelden te delen en organisaties te ondersteunen bij de toepassing. Samen brengen we in kaart wat nodig is en zetten we stappen om de ondersteuning en zorg toekomstbestendig te maken bij locaties, organisaties en de keten. We richten ons daarbij op het versterken van het leer- en verandervermogen van de sector, zodat er ook in de toekomst flexibel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen. En we faciliteren het samen leren, onder andere door lerende netwerken en het verzamelen en verspreiden van goede voorbeelden. Waar nodig bieden we ondersteuning op maat. 

Wat kan ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ voor mijn organisatie betekenen?

We helpen organisaties op verschillende manieren om zich voor te bereiden op de toekomst. Als organisatie bepalen jullie zelf de mate en de intensiviteit van jullie activiteiten. Dit kan variëren van nieuwsbriefabonnee, samen optrekken met en leren van andere organisaties, tot maatwerkondersteuning met een gericht plan van aanpak. Deelname is voor al deze opties kosteloos, maar kan qua tijdsinvestering wel variëren.

Hebben jullie interesse in maatwerkondersteuning? Dan is de eerste stap een gesprek met jullie om inzicht te krijgen welke uitdagingen er zijn voor nu en de komende tijd en wat jullie zelf al in gang hebben gezet. We kijken wat we met elkaar kunnen organiseren om snel de juiste stappen te kunnen zetten en de ondersteuning te bieden die bij jullie organisatie past.  Denk daarbij aan:  

 • inzicht in kansen met een toekomstscan;
 • ondersteuning bij de ontwikkeling van een toekomstvisie;
 • deelname aan een lerend netwerk, masterclass of verdiepingstraject;
 • ondersteuning van een coach.

Mogelijke thema’s waar we naar kijken zijn: goed werkgeverschap, anders organiseren, bedrijfsvoering, inzet technologie, langer thuis en kwaliteit.  

Meer weten over het ondersteuningsaanbod? Bekijk dan onze folder: Ondersteuningsaanbod Waardigheid en trots voor de toekomst (pdf).

Op deze website, nieuwsbrief, sociale media-kanalen Facebook en LinkedIn en de door ons georganiseerde bijeenkomsten delen we daarnaast kennis en goede voorbeelden uit ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ voor de gehele sector.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’?

Door je in te schrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief. Hierin vind je ook de agenda met de bijeenkomsten die wij organiseren. Daarnaast kun je ons volgen via de sociale media-kanalen Facebook en LinkedIn.

Wie kan er meedoen aan ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’?

Het programma Waardigheid en trots voor de toekomst is bedoeld voor aanbieders in verpleegzorg, aanbieders van zorg die onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen en iedereen die betrokken is bij Wlz-zorg in de keten. Ook verpleegzorgaanbieders vanuit het persoonsgebonden budget (PGB) en ‘volledig pakket thuis’ (VPT) kunnen deelnemen.

Wij hebben interesse om mee te doen. Hoe kunnen we dat laten weten?

Heeft jullie organisatie interesse in maatwerkondersteuning of kwaliteitsondersteuning? Dan is het nodig dat jullie je als organisatie aanmelden. Dat kan door het Aanmeldformulier deelname Waardigheid en trots voor de toekomst in te vullen. Bij aanmelding gaan wij ervan uit dat het bestuur van jullie organisatie akkoord is. De volgende stap is dat wij contact opnemen voor een intakegesprek.  Daarbij kijken we gezamenlijk naar de best passende ondersteuningsoptie.

Informatie over deelname aan het programma en de verschillende vormen van ondersteuning staat ook uitgelegd in de folder: Ondersteuningsaanbod Waardigheid en trots voor de toekomst (pdf).

Ook organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten over het programma op verschillende data. Kijk voor het actuele overzicht in onze agenda.

Wat wordt er van ons als deelnemer verwacht?

Wil jouw organisatie gebruik maken van maatwerkondersteuning of kwaliteitsondersteuning van ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’? Dan is het belangrijk dat daar binnen jullie organisatie voldoende tijd en ruimte voor wordt vrij gemaakt. Samen kijken we daarin wat nodig is. Deelname is kosteloos. Wel verwachten we dat je als organisatie bijdraagt aan de communicatie over de ervaringen en resultaten van het programma. Ons doel is vooral om goede voorbeelden te delen en van elkaar te leren. Hierbij houden we wel rekening met privacy en wat jullie als organisatie wel en niet willen delen. We zullen dus nooit zonder toestemming vertrouwelijke data delen die tot jullie organisatie herleidbaar zijn.

Wat is het verschil met ‘Waardigheid en trots op locatie’?

‘Waardigheid en trots op locatie’ bood praktische ondersteuning bij de implementatie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ heeft voornamelijk als doel om organisaties toekomstbewust en toekomstbestendig te maken.

Hoe zat het ook alweer met ‘Waardigheid en trots’?

‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ is in 2015 de start geweest van de beweging waarin het verbeteren van kwaliteit van verpleeghuiszorg centraal staat. De best practices van deelnemende verpleeghuisorganisaties zijn een belangrijke kennisbron voor de vervolgprogramma’s: Waardigheid en trots op locatie, Waardigheid en trots in de regio en Waardigheid en trots voor de toekomst. Lees meer over de opbrengsten van Waardigheid en trots.