Lerende netwerken in de verpleeghuiszorg

In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is opgenomen dat van zorgorganisaties verwacht wordt dat zij deelnemen aan een lerend netwerk samen met andere zorgorganisaties om kennis uit te wisselen en elkaar te kunnen consulteren. Ben je benieuwd hoe collega’s in andere verpleeghuizen werken? Wil je regelmatig met hen sparren over dilemma’s of inspiratie opdoen? Of heb jij kennis en ervaring die andere verpleeghuizen verder kunnen helpen? Lees hoe dit in zijn werk gaat en wat het oplevert – deelnemen aan een lerend netwerk –  en sluit je ook aan bij een lerend netwerk of start (met hulp) zelf een lerend netwerk op!

Word samen wijzer in je werk!

Waardigheid en trots beveelt de volgende 3 artikelen aan:

 1. De publicatie Wat deelnemen aan lerende netwerken oplevert
 2. Het interview: Netwerken verpleeghuiszorg: inspiratie opdoen met elkaar
 3. De tool: Hoe zet je een lerend netwerk op? 5 stappen

Ook benieuwd naar onze aanbevelingen bij andere thema’s? Bekijk de kennisdossiers van Word samen wijzer in je werk!

Lerende netwerken in de praktijk

Binnen een netwerk is het makkelijk om kennis en ervaringen uit te wisselen, waardoor verpleeghuislocaties elkaar kunnen helpen om samen de beste zorg voor verpleeghuisbewoners te realiseren. Een lerend netwerk kan medewerkers vanuit verschillende functiegroepen of onderwerpen bevatten. Zo ondersteunt Waardigheid en trots bijvoorbeeld:

 1. Elf netwerken kwaliteitsverpleegkundigen. Lees een interview met  het netwerk in regio Utrecht. Bekijk ook de verzamelpagina met kennis over kwaliteitsverpleegkundigen.
 2. Netwerk vrijwilligerscoördinatoren. Lees het interview met het netwerk bestaande uit tien organisaties uit het midden en oosten van het land.
 3. Netwerk teamcoaches. Lees het interview met het netwerk.
 4. Drie netwerken Welzijn Voorop. Bekijk de tips voor Welzijn Voorop. Lees ook het interview ‘Leerzaam om te zien hoe het bij andere organisaties gaat’ en ‘Samen (be)leven in de buurt: community building vanuit het verpleeghuis’.
 5. Netwerk uitwisseling zelforganisatie. Lees het interview met het netwerk
 6. Netwerk communicatieprofessionals. Lees het interview met twee deelnemers van het netwerk.
 7. Netwerk kleine zorgorganisaties in regio Groningen. Lees het interview met het netwerk
 8. Tijdelijk ook bestuurlijk lerende netwerken. Lees het interview met bestuurlijk netwerk Rivierenland

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg – criteria lerend netwerk

Het Kwaliteitskader onderstreept het belang van het deel uitmaken van een lerend netwerk:

 • Elke verpleeghuisorganisatie maakt deel uit van een lerend netwerk met tenminste twee verschillende collega zorgorganisaties die onder een andere rechtspersoon vallen en een andere Raad van Bestuur hebben.
 • Een lerend netwerk bestaat uit organisaties die tezamen voor minimaal 120 cliënten zorg bieden en kent geen maximum.
 • In een lerend netwerk wordt in ieder geval aantoonbaar samengewerkt rondom het kwaliteitsplan en het kwaliteitsverslag met verbeterparagraaf.
 • Actieve onderlinge uitwisseling vindt in openheid plaats door bijvoorbeeld bezoek, consultatie, benchmarking en intervisie. Dat geldt voor zowel medewerkers als bestuurders. Uitwisseling van kennis is hier een onderdeel van.
 • Er is voor alle zorgverleners en bestuurders tijd en ruimte beschikbaar om op gezette tijden mee te lopen bij een collega organisatie uit het lerend netwerk. De wijze hoe dit geregeld wordt, is onderdeel van het kwaliteitsplan.

Ervaringen van deelnemers aan lerende netwerken

Deelnemen aan een lerend netwerk, wat levert dat op? Deelnemers aan lerende netwerken zijn positief over hun ervaringen. Zij noemen onder andere: leren van elkaar, een bredere blik, steun, herkenning en ervaringen delen en kennis uitwisselen. Ook doen zij inspiratie op door mee te lopen bij de organisatie van een netwerkpartner. Lees meer over de ervaringen van deelnemers in het artikel: Wat deelnemen aan lerende netwerken oplevert

Tools: aan de slag met een lerend netwerk

Een lerend netwerk opzetten in 5 stappen

Waardigheid en trots heeft vanuit haar ervaring met de ondersteuning aan lerende netwerken en stappenplan opgesteld om in 5 stappen een lerend netwerk op te tuigen. Waarom en met wie wil je een lerend netwerk starten, hoe organiseer je een eerste bijeenkomst van het netwerk en hoe geef je hier vervolg aan? Lees het artikel: Hoe zet je een lerend netwerk op? 5 stappen

20 tips voor leren in netwerken

Waardigheid en trots heeft een praktische handreiking gemaakt met 20 tips om het leren in netwerken te stimuleren. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat alle deelnemers aan het netwerk zich veilig voelen, dat de kennis die gedeeld wordt aansluit bij wat deelnemers al weten en dat deelnemers daadwerkelijk aan de slag kunnen met wat zij leren? Lees het artikel: 20 tips voor leren in netwerken

Waardigheid en trots ondersteunt netwerken

Waardigheid en trots biedt kosteloos ondersteuning aan lerende netwerken in de verpleegzorg. In onderstaande video vertellen de netwerkmanagers van Waardigheid en trots wat deze netwerkondersteuning inhoudt.

Hoe ziet de ondersteuning eruit?

De netwerkmanagers van Waardigheid en trots ondersteunen diverse netwerken en organiseren bijeenkomsten voor de verpleeghuiszorg. Ze weten wat er speelt in de verpleeghuiszorg, ze kennen veel goede voorbeelden en hebben een relevant netwerk. De ondersteuning aan een netwerk is afhankelijk van de vraag van het netwerk, maar kan bijvoorbeeld bestaan uit:

 • Organisatorische ondersteuning
 • Vraagverheldering en verdieping
 • Het vormen van een netwerk met de juiste deelnemers
 • Verbinding van bestaande kennis uit kennisinstituten of uit de praktijk
 • Verbinden met een andere (kennis of lerende) netwerk

De netwerkmanagers kunnen bijvoorbeeld helpen om organisaties met een vraagstuk te koppelen aan een organisatie die goede oplossingen heeft bedacht. In een interview met netwerkmanagers Marieke en Diana vertellen zij meer over hun aanpak!

Een netwerk vormen? Neem contact op.

Heb je interesse om aan te sluiten bij een netwerk van kwaliteitsverpleegkundigen? Neem dan contact op met Susan Keunen via: s.keunen@vilans.nl of tel. 06 11 47 82 39

Heb je interesse om aan te sluiten bij een netwerk welzijn & informele zorg? Neem dan contact op met Chantal Hillebregt via: c.hillebregt@vilans.nl of tel. 06 21 32 15 23

Heb je interesse om aan te sluiten bij een ander netwerk? Zoals teamcoaches, communicatie, kleine zorgorganisaties of anders? Mail dan aan Shannon Gotthjalpsen, s.gotthjalpsen@vilans.nl

Binnen de netwerken worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd die open toegankelijk zijn. Houd daarvoor de agenda van Waardigheid en trots op locatie in de gaten. En volg onze LinkedIn-pagina

Meer weten

Geplaatst op: 30 januari 2023
Laatst gewijzigd op: 28 juni 2023