Tools binnen Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Lespakket training kwaliteitsverpleegkundigen'

Lespakket training kwaliteitsverpleegkundigen

Er zijn steeds meer kwaliteitsverpleegkundigen in de verpleeghuizen en thuiszorg nodig. Dit lespakket helpt staffunctionarissen, kwaliteitsfunctionarissen en coaches collega’s opleiden tot kwaliteitsverpleegkundigen.

lees meer
Afbeelding bij 'Reflectietool teams: gesprekshulp kwaliteit bij zelfsturing'

Reflectietool teams: gesprekshulp kwaliteit bij zelfsturing

Deze reflectietool helpt teams om aan de hand van vragen met elkaar in gesprek te gaan over de invulling van de bouwstenen en randvoorwaarden bij het organiseren van kwaliteit van zorg en leven vanuit een zelfsturende visie.

lees meer
Afbeelding bij 'Publicatie: Kwaliteit van zorg en leven organiseren als zelfsturend team'

Publicatie: Kwaliteit van zorg en leven organiseren als zelfsturend team

Hoe kun je kwaliteit van zorg en leven zo goed mogelijk organiseren vanuit een zelfsturende visie? In de publicatie ‘Kwaliteit van zorg en leven organiseren als zelfsturend team’ vindt u inspiratie, werkzame elementen en ervaringen uit de praktijk van Amstelring, Archipel, De Lange Wei en Liberein.

lees meer
Afbeelding bij 'Zelfstandige teams en het gebruik van verbeterborden'

Zelfstandige teams en het gebruik van verbeterborden

In een presentatie wordt ingegaan op de omslag naar zelfstandige teams, ingrediënten voor teams en verbeteren met behulp van een verbeterbord.

lees meer
Afbeelding bij 'Nieuwe methodiek ‘Weet wat je meet’'

Nieuwe methodiek ‘Weet wat je meet’

De methodiek 'Weet wat je meet' helpt zorgprofessionals wél iets te doen met metingen en registraties. Lees meer over deze handige methodiek!

lees meer
Afbeelding bij 'Mini-tijdschrift IGZ: kijken met andere ogen naar zorg voor mensen met dementie'

Mini-tijdschrift IGZ: kijken met andere ogen naar zorg voor mensen met dementie

De zorg voor mensen met dementie vraagt veel van de zorgmedewerker. Om die zorgmedewerker een handje te helpen heeft de inspectie een eenmalige uitgave in de vorm van een mini-tijdschrift ontwikkeld, met daarin ondermeer de 8 kernelementen.

lees meer
Afbeelding bij 'Ouderen in zorghuizen: in gesprek over de kwaliteit van verpleeghuiszorg'

Ouderen in zorghuizen: in gesprek over de kwaliteit van verpleeghuiszorg

Download het praktische boekje om het gesprek over goede verpleeghuiszorg te voeren met bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgprofessionals.

lees meer
Afbeelding bij 'Jos Cuijten: woonzorgcentrum aanpassen aan behoeften van bewoners met dementie'

Jos Cuijten: woonzorgcentrum aanpassen aan behoeften van bewoners met dementie

Jos Cuijten geeft inzicht in het beschadigde brein bij dementie en verbindt dit met zorg die rekening houdt met de mogelijkheden van een bewoner. Download de whitepaper!

lees meer
Afbeelding bij 'Mijn Verbetermeter: meten wat zorgmedewerkers willen weten'

Mijn Verbetermeter: meten wat zorgmedewerkers willen weten

Bij Vivium Zorggroep voeren zelfsturende teams kwaliteitsmetingen uit met behulp van Mijn Verbetermeter.

lees meer
Afbeelding bij 'Zinzia Zorggroep maakt kwaliteitzelfportret'

Zinzia Zorggroep maakt kwaliteitzelfportret

Het kwaliteitzelfportret helpt Zinzia Zorggroep om vanuit andere perspectieven naar kwaliteit te kijken, niet uitsluitend vanuit beleid en cijfers.

lees meer