Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerken met informele zorgSamen zorgen met mantelzorgers en vrijwilligers

Als zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers en het netwerk van familie en vrienden gelijkwaardig samenwerken, ontstaat zorg en welzijn die aansluit bij de wensen van de oudere. Dat samenspel is nog lang niet altijd en overal vanzelfsprekend. Veel organisaties zoeken dan ook naar manieren om dat te versterken.

In de beweging naar ‘samen zorgen dat’ ontstaat een team waarin iedereen zich vanuit zijn eigen plek herkend, erkend en gekend voelt: het ‘team van de toekomst’. Dat is de kern van gelijkwaardig samenwerken.

Informele zorgverleners

Naasten en vrijwilligers zijn een essentieel onderdeel van de langdurige zorg. En de toenemende zorgvraag maakt gelijkwaardig samenwerken met informele zorgverleners steeds belangrijker. Hoe werk je met elkaar samen, op een vanzelfsprekende en gelijkwaardige manier? Dus samen met mantelzorgers, familie, vrienden en vrijwilligers, met oog voor ieders rol en positie?

Webinar de verandering naar samen zorgen in de praktijk. Hoe pak je dat aan?

Zorggroep Elde Maasduinen en De Waalboog zijn vooroplopers op het thema Samen zorgen. Op 23 april deelden zij hun ervaringen, handige tips en tools in een webinar. Zowel op het niveau van richten: komen tot een gedragen visie vanuit het welbevinden van de bewoner.  Op het niveau van Inrichten: het herontwerpen van diverse  werkprocessen. Als op het niveau van Verrichten: het stimuleren van een cultuuromslag en gelijkwaardig samenwerken met ‘Partner in de zorg”. 

YouTube video thumbnail

SOFA-model voor samenwerken met mantelzorgers

Het SOFA-model is een manier om deze samenwerking in te richten. Het sluit aan op de rollen van de mantelzorger:

  • Mantelzorger als partner in zorg (samenwerken).
  • Mantelzorger als hulpvrager bij overbelasting (ondersteunen).
  • Mantelzorger als persoonlijke relatie van de cliënt (faciliteren).
  • Mantelzorger als expert, die alles weet van de cliënt (afstemmen).

WIFA-model voor samenwerken met vrijwilligers

Voor goede samenwerking tussen zorgmedewerkers en vrijwilligers zijn heldere afspraken, informatie-uitwisseling en waardering voor elkaars werk essentieel. In het WIFA-model komen al deze aspecten aan bod. WIFA staat voor:  

  • Waarderen. Vrijwilligers zetten zich belangeloos in en dat mag gewaardeerd worden. 
  • Informeren. Om hun werk goed uit te kunnen voeren, hebben vrijwilligers de juiste informatie nodig over de cliënt en zijn situatie.
  • Faciliteren. Vrijwilligers zijn geholpen als ze relevante kennis hebben en als randvoorwaarden goed zijn geregeld.
  • Afstemmen. Stem de werkzaamheden met elkaar af, zodat je niet langs elkaar heen werkt. 

Bij dit onderwerp ‘Samen zorgen met mantelzorgers en vrijwilligers’ vind je naast informatie en ervaringen ook diverse tools om meteen mee aan de slag te gaan.

Tools over Samen zorgen met mantelzorgers en vrijwilligers

Er zijn geen kennisproducten.

Agenda van Samen zorgen met mantelzorgers en vrijwilligers

Er zijn geen agenda-items gevonden

Downloads