Waardigheid en trots op locatie

Afbeelding bij Waardigheid en trots op locatie

Waardigheid en trots op locatie is een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuiszorglocaties uit het programma Thuis in het Verpleeghuis. Deelnemende locaties krijgen binnen drie maanden inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat. Wil jij ook ondersteuning bij de implementatie van het kwaliteitskader? Meld je dan aan voor Waardigheid en trots op locatie.

Wat houdt ‘Waardigheid en trots op locatie’ in?

Het programma Waardigheid en trots op locatie is bedoeld voor locaties van zorgaanbieders voor verpleeghuiszorg. Ook PGB- en VPT-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren, kunnen deelnemen.

Het programma start met de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hiermee krijg je inzicht in hoeverre jouw locatie voldoet aan de kwaliteit zoals aangegeven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit levert een beeld op van sterke punten en ontwikkelpunten. Voor ontwikkelpunten die uit de scan voortkomen is ondersteuning op maat vanuit het programma mogelijk.

Gedurende het programma herhaal je jaarlijks de scan en monitor je halfjaarlijks de vooruitgang middels een light scan. Zo zie je of jouw eigen aanpak of de aangeboden ondersteuning helpt bij het voldoen aan het kwaliteitskader.

 

Welke vormen van ondersteuning kan ik krijgen?

Vanuit het programma Waardigheid en trots op locatie wordt ondersteuning op maat geboden. De zwaarte en vorm van de ondersteuning hangt af van de uitkomsten van de scan en de wensen van jouw locatie. Dat kan variëren van lichte tot intensievere ondersteuning in de vorm van expertsessies, coaching, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren.

Ondersteuning bij acute problemen
Als jouw locatie ernstige problemen heeft, kun je direct in aanmerking komen voor ondersteuning. En pas later doe je de scan om te kijken hoe je er voor staat op alle pijlers van het kwaliteitskader. Je komt in aanmerking voor versnelde ondersteuning als jouw locatie een aanwijzing van de Inspectie heeft gehad, als er bijvoorbeeld sprake is van dreigende sluiting van afdelingen als gevolg van personeelsproblemen, of als er issues zijn op het gebied van onvrijwillige zorg vanwege de invoering van de Wet zorg en Dwang vanaf 2020.

Themaspecifieke ondersteuning
Waardigheid en trots op locatie biedt op drie thema’s specifieke ondersteuning. Ook voor deze themaspecifieke ondersteuning geldt dat het mogelijk is om versnelde ondersteuning te krijgen.

1. Ondersteuning Wet zorg en dwang
Twijfel je of jouw locatie ondersteuning nodig heeft bij de implementatie van de Wzd? Wij hebben een checklist met tien aandachtspunten m.b.t. de Wet zorg en dwang voor je opgesteld. Waardigheid en trots op locatie kan jouw locatie ondersteunen bij de voorbereiding op de Wet zorg en dwang.

2. Ondersteuning verantwoorde personeelssamenstelling
Waardigheid en trots op locatie biedt specifieke ondersteuning bij de contextgebonden implementatie van de norm verantwoorde personeelssamenstelling.

3. Ondersteuning zorgtechnologie
Ook bij visievorming en implementatie van innovaties op het gebied van zorgtechnologie kan vanuit Waardigheid en trots specifieke ondersteuning plaatsvinden.

Contact
Mocht je directe of themaspecifieke ondersteuning willen,  neem dan eerst contact op met het programmabureau van Waardigheid en trots op locatie via tel. 030 – 789 25 10 of mail naar info@waardigheidentrots.nl.

Meer informatie

We komen naar je toe!

Adviseurs Waardigheid en trots op locatie komen naar je toe

Wil je een vrijblijvend gesprek over wat Waardigheid en trots op locatie voor jouw locatie kan betekenen? Vraag dan een gesprek aan. Dan komen we naar jou toe.

Stel je vraag aan een deelnemer

Leppehiem

Kleine zorgaanbieder met een woonzorgcentrum in Friesland. Contactpersoon: Jeldau Dotinga, kwaliteits- en procesadviseur. E-mailadres: jeldaudotinga@leppehiem.nl.

Jeldau: ‘Op alle acht gebieden staan we oranje of rood, we hebben geen enkele voldoende gescoord. Maar eigenlijk ben ik er heel trots op. Het betekent dat we onze medewerkers voldoende veiligheid hebben kunnen bieden om kritisch te zijn. Nu weten we waar we aan moeten werken.’

Stichting Land van Horne

Grote zorgaanbieder met achttien locaties in Limburg. Contactpersoon: Yvonne Smolenaers, teamleider Hushoven, kleinschalig wonen. E-mailadres: iam.smolenaers@landvanhorne.nl

Yvonne: ‘De scan laat zien dat we het op de meeste thema’s van het kwaliteitskader goed doen. Maar ook wat er minder goed gaat en wat de oorzaken daarvan zijn. Daar kunnen we dus heel gericht mee aan de slag gaan. Daarin zijn wij vrij om te kiezen wat we doen en hoe we dat doen. Al met al vind ik dit echt een aanrader voor organisaties: het is een inspirerende manier om met elkaar in discussie te gaan.’

ViVa! Zorggroep. Locatie Strammerzoom.

Grote zorgaanbieder met eenentwintig verpleeghuislocaties in Nood-Holland, waaronder locatie Strammerzoom. Contactpersonen: Alex van der Tuuk, teamcoach. E-mailadres: a.vandertuuk@vivazorggroep.nl . Angela Woestenburg, coördinator Welzijn. E-mailadres: a.woestenburg@vivazorggroep.nl

Angela: ‘Je steekt heel veel op van de scan. Je krijgt echt een spiegel voorgehouden, waardoor je met zijn allen weer verder gaat werken aan kwaliteit.’

Zorggroep Ena

Kleine zorgaanbieder met drie locaties in Gelderland. Contactpersoon: Carry Putman, beleidsadviseur. E-mailadres: c.putman@zorggroepena.nl

Volgens Carry is de deelname aan de scan door het voltallige personeel omarmd. ‘Niemand heeft het gevoel dat hij of zij gecontroleerd wordt, het gaat om het grotere geheel. Daarom is ook iedereen bij de scan betrokken, van bestuursleden tot mantelzorgers en vrijwilligers. We willen graag samen zorgen voor een fijne woonomgeving voor cliënt, naasten én personeel.’

Zorgpartners Midden-Holland

Zorgaanbieder met dertien locaties in Midden-Holland. Contactpersonen: Gijs Kirpensteijn, leidinggevende. E-mailadres: gijs.kirpensteijn@zorgpartners.nl. Irene Blom, leidinggevende. E-mailadres: irene.blom@zorgpartners.nl

Gijs: ‘Het prettige van de begeleiding vanuit Waardigheid en trots op locatie was de onafhankelijke en objectieve houding waarbij alle mogelijkheden werden belicht. Ook kregen alle betrokkenen de mogelijkheid om eerlijk, gelijkwaardig en oprecht deel te nemen aan het kwaliteitsgesprek in een veilige omgeving.’

Nieuws over Waardigheid en trots op locatie

Afbeelding bij 'St. Jozefklooster verbetert kwaliteit met Waardigheid en trots op locatie'

St. Jozefklooster verbetert kwaliteit met Waardigheid en trots op locatie

10 oktober 2019 - Zorgorganisatie de Waalboog deed mee aan het begeleidingstraject van Waardigheid en trots op locatie en kreeg ondersteuning van een primair procescoach. Inmiddels zijn flinke slagen gemaakt.

Afbeelding bij 'Grenzeloos leren in een leernetwerk'

Grenzeloos leren in een leernetwerk

9 oktober 2019 - Deelnemers aan de workshop Grenzeloze leervormen op de Vilans Relatiedag 2019 ontdekten hoe je leren op gang brengt in een leernetwerk.

Afbeelding bij 'Veldcoaches Waardigheid en trots op locatie aan de slag bij verpleeghuislocaties'

Veldcoaches Waardigheid en trots op locatie aan de slag bij verpleeghuislocaties

7 oktober 2019 - Waardigheid en trots op locatie zet veldcoaches die werkzaam zijn bij een verpleeghuis in als scanner of coach bij andere verpleeghuislocaties.

Lees meer

Thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Met Waardigheid en trots op locatie meet je hoe jouw organisatie staat ten opzichte van het kwaliteitskader. Klik op één van de acht thema’s om naar de themapagina te gaan.