Waardigheid en trots op locatie

Afbeelding bij Waardigheid en trots op locatie

Meer dan 500 verpleeghuislocaties nemen deel aan Waardigheid en trots op locatie sinds de start in 2019. Het is niet meer mogelijk om je aan te melden. Het ondersteuningsprogramma loopt nog wel door tot eind 2022. Deelnemers nemen nog deel aan scans en trajecten. De tools en bijeenkomsten van het programma blijven voor iedereen toegankelijk.

Uitgelicht

Afbeelding bij 'Minister Hugo de Jonge: ‘Verdere voortgang in de sector ondanks corona’'

Minister Hugo de Jonge: ‘Verdere voortgang in de sector ondanks corona’

11 maart 2021 - In de vijfde voortgangsrapportage komen de ontwikkelingen van Thuis in het Verpleeghuis aan bod en het belang van Waardigheid en trots op locatie, ook in de coronatijd.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Vormen van ondersteuning

We bieden voor iedereen (nog steeds) de volgende middelen aan om de kwaliteit op jouw locatie te verbeteren:

Voor deelnemers Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Deelnemers aan het programma zijn PGB- en VPT-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren. Zij krijgen via een zelfscan inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat, in de vorm van coaching, expertsessies of corona-ondersteuning.

Het programma start met een scan. Gedurende het programma herhaal je jaarlijks de scan en monitor je halfjaarlijks de vooruitgang middels een light scan. Zo zie je of jouw eigen aanpak of de aangeboden ondersteuning helpt bij het voldoen aan het kwaliteitskader. In de video hieronder krijg je uitleg over de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

FAQ en factsheet

Praktijkervaringen Waardigheid en trots op locatie

Meer weten

Waardigheid en trots op locatie was onderdeel van het plan Thuis in het Verpleeghuis. Dit plan liep af op 1 juli 2021. Vilans is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsprogramma in opdracht van het ministerie van VWS.

Heb je vragen over het programma? Neem contact op via 030 – 789 25 10 of info@waardigheidentrots.nl.

Nieuws over Waardigheid en trots op locatie

Afbeelding bij 'Zonnehuisgroep IJssel-Vecht: 360-graden feedback geeft iedereen een stem in de K..'

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht: 360-graden feedback geeft iedereen een stem in de Kwaliteit Verbetercyclus

26 juli 2021 - De Kwaliteit Verbetercyclus wordt bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht in alle geledingen van de organisatie ingezet om te leren en verbeteren.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'De Wijngaerd: Kwaliteit is van iedereen bij gebruik Kwaliteit Verbetercyclus'

De Wijngaerd: Kwaliteit is van iedereen bij gebruik Kwaliteit Verbetercyclus

20 juli 2021 - Door inzet van de Kwaliteit Verbetercyclus is bij De Wijngaerd kwaliteit ook een onderwerp van medewerkers geworden: er is eigenaarschap.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Ruitersbos: Kwaliteit Verbetercyclus creëert openheid en geeft richting'

Ruitersbos: Kwaliteit Verbetercyclus creëert openheid en geeft richting

12 juli 2021 - Met de introductie van de Kwaliteit Verbetercyclus wilde Ruiterbos een vliegende start maken met leren en verbeteren in de organisatie.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Lees meer

Deelnemers

Kaart filteren

Naam

Programma