Waardigheid en trots op locatie

Afbeelding bij Waardigheid en trots op locatie

Wil jij op jouw locatie werken aan kwaliteit? Meld je dan aan voor Waardigheid en trots op locatie. Waardigheid en trots op locatie is een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuislocaties uit het programma Thuis in het Verpleeghuis. Deelnemende locaties krijgen binnen drie maanden inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat. Al 500 locaties doen mee! Wil jij ook ondersteuning bij de implementatie van het kwaliteitskader? Meld je dan aan voor Waardigheid en trots op locatie voor 1 juli.

Uitgelicht

Afbeelding bij 'Humanitas Rotterdam: goed op weg met implementatie Wet zorg en dwang'

Humanitas Rotterdam: goed op weg met implementatie Wet zorg en dwang

18 mei 2021 - Met hulp van de coach van Waardigheid en trots op locatie is de implementatie van de Wzd bij Humanitas Rotterdam goed aangepakt. Lees meer over hun aanpak en de pijlers hiervan.
thema: Veiligheid

Wat houdt ‘Waardigheid en trots op locatie’ in?

Het programma Waardigheid en trots op locatie is bedoeld voor locaties van zorgaanbieders voor verpleeghuiszorg. Ook PGB- en VPT-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren, kunnen deelnemen en zich aanmelden voor 1 juli.

Het programma start met de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Hiermee krijg je inzicht in hoeverre jouw locatie voldoet aan de kwaliteit zoals aangegeven in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit levert een beeld op van sterke punten en ontwikkelpunten. Voor ontwikkelpunten die uit de scan voortkomen is ondersteuning op maat vanuit het programma mogelijk.

Het afnemen van de scan zorgt ook voor meer bewustzijn van en kennis over de inhoud van het Kwaliteitskader op jouw locatie, waardoor je kwaliteitsverbetering beter kunt prioriteren. Ook geeft het input voor het kwaliteitsplan en voor de bijbehorende verbeterparagraaf, voor jaarplannen en -verslagen en bij de inkoop en het contracteren van zorg.

Gedurende het programma herhaal je jaarlijks de scan en monitor je halfjaarlijks de vooruitgang middels een light scan. Zo zie je of jouw eigen aanpak of de aangeboden ondersteuning helpt bij het voldoen aan het kwaliteitskader. In de video hieronder wordt de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg stap voor stap uitgelegd.

Welke vormen van ondersteuning kan ik krijgen?

Vanuit het programma Waardigheid en trots op locatie wordt ondersteuning op maat geboden. De zwaarte en vorm van de ondersteuning hangt af van de uitkomsten van de scan en de wensen van jouw locatie. Dat kan variëren van lichte tot intensievere ondersteuning in de vorm van expertsessies, coaching, inzet van netwerken of het aanreiken van tools en instrumenten om de kwaliteit te verbeteren.

Ondersteuning bij acute problemen

Als jouw locatie ernstige problemen heeft, kun je direct in aanmerking komen voor ondersteuning. En pas later doe je de scan om te kijken hoe je er voor staat op alle pijlers van het kwaliteitskader. Je komt in aanmerking voor versnelde ondersteuning als jouw locatie een aanwijzing van de Inspectie heeft gehad, als er bijvoorbeeld sprake is van dreigende sluiting van afdelingen als gevolg van personeelsproblemen, of als er issues zijn op het gebied van onvrijwillige zorg vanwege de invoering van de Wet zorg en Dwang vanaf 2020. Ook is versnelde ondersteuning mogelijk als verpleeghuizen in de knel komen vanwege de coronacrisis.

Themaspecifieke ondersteuning

Waardigheid en trots op locatie biedt op vijf thema’s specifieke ondersteuning.

1. Ondersteuning Wet zorg en dwang
Twijfel je of jouw locatie ondersteuning nodig heeft bij de implementatie van de Wzd? Wij hebben een checklist met tien aandachtspunten m.b.t. de Wet zorg en dwang voor je opgesteld. Waardigheid en trots op locatie kan jouw locatie ondersteunen bij de voorbereiding op de Wet zorg en dwang.

2. Ondersteuning verantwoorde personeelssamenstelling
Waardigheid en trots op locatie biedt specifieke ondersteuning bij de contextgebonden implementatie van de norm verantwoorde personeelssamenstelling.

3. Ondersteuning zorgtechnologie
Ook bij visievorming en implementatie van innovaties op het gebied van zorgtechnologie kan vanuit Waardigheid en trots specifieke ondersteuning plaatsvinden.

4. Ondersteuning bij netwerken
Binnen een netwerk is het makkelijk om kennis en ervaringen uit te wisselen, waardoor verpleeghuislocaties elkaar kunnen helpen om samen de beste zorg voor verpleeghuisbewoners te realiseren. Waardigheid en trots op locatie kan daarbij ondersteunen. Lees meer over de ondersteuning

5. Ondersteuning vanwege de coronacrisis
In het kader van de coronacrisis is versnelde ondersteuning voor verpleeghuislocaties van een ‘Waardigheid en trots op locatie’-coach beschikbaar. Lees alles over ondersteuning van Waardigheid en trots op locatie bij coronagerelateerde vraagstukken.

Contact
Mocht je directe of themaspecifieke ondersteuning willen,  neem dan eerst contact op met het programmabureau van Waardigheid en trots op locatie via tel. 030 – 789 25 10 of mail naar info@waardigheidentrots.nl.

Meer informatie

Stel je vraag aan een deelnemer

Leppehiem

Kleine zorgaanbieder met een woonzorgcentrum in Friesland. Contactpersoon: Jeldau Dotinga, kwaliteits- en procesadviseur. E-mailadres: jeldaudotinga@leppehiem.nl.

Jeldau: ‘Op alle acht gebieden staan we oranje of rood, we hebben geen enkele voldoende gescoord. Maar eigenlijk ben ik er heel trots op. Het betekent dat we onze medewerkers voldoende veiligheid hebben kunnen bieden om kritisch te zijn. Nu weten we waar we aan moeten werken.’

Stichting Land van Horne

Grote zorgaanbieder met achttien locaties in Limburg. Contactpersoon: Yvonne Smolenaers, teamleider Hushoven, kleinschalig wonen. E-mailadres: iam.smolenaers@landvanhorne.nl

Yvonne: ‘De scan laat zien dat we het op de meeste thema’s van het kwaliteitskader goed doen. Maar ook wat er minder goed gaat en wat de oorzaken daarvan zijn. Daar kunnen we dus heel gericht mee aan de slag gaan. Daarin zijn wij vrij om te kiezen wat we doen en hoe we dat doen. Al met al vind ik dit echt een aanrader voor organisaties: het is een inspirerende manier om met elkaar in discussie te gaan.’

ViVa! Zorggroep. Locatie Strammerzoom.

Grote zorgaanbieder met eenentwintig verpleeghuislocaties in Nood-Holland, waaronder locatie Strammerzoom. Contactpersonen: Alex van der Tuuk, teamcoach. E-mailadres: a.vandertuuk@vivazorggroep.nl . Angela Woestenburg, coördinator Welzijn. E-mailadres: a.woestenburg@vivazorggroep.nl

Angela: ‘Je steekt heel veel op van de scan. Je krijgt echt een spiegel voorgehouden, waardoor je met zijn allen weer verder gaat werken aan kwaliteit.’

Zorggroep Ena

Kleine zorgaanbieder met drie locaties in Gelderland. Contactpersoon: Carry Putman, beleidsadviseur. E-mailadres: c.putman@zorggroepena.nl

Volgens Carry is de deelname aan de scan door het voltallige personeel omarmd. ‘Niemand heeft het gevoel dat hij of zij gecontroleerd wordt, het gaat om het grotere geheel. Daarom is ook iedereen bij de scan betrokken, van bestuursleden tot mantelzorgers en vrijwilligers. We willen graag samen zorgen voor een fijne woonomgeving voor cliënt, naasten én personeel.’

Zorgpartners Midden-Holland

Zorgaanbieder met dertien locaties in Midden-Holland. Contactpersonen: Gijs Kirpensteijn, leidinggevende. E-mailadres: gijs.kirpensteijn@zorgpartners.nl. Irene Blom, leidinggevende. E-mailadres: irene.blom@zorgpartners.nl

Gijs: ‘Het prettige van de begeleiding vanuit Waardigheid en trots op locatie was de onafhankelijke en objectieve houding waarbij alle mogelijkheden werden belicht. Ook kregen alle betrokkenen de mogelijkheid om eerlijk, gelijkwaardig en oprecht deel te nemen aan het kwaliteitsgesprek in een veilige omgeving.’

De Waalboog

De Waalboog doet met vier locaties mee aan Waardigheid en trots op locatie. Zij zijn per januari 2020 gestart met de herhaalscans op deze locaties. Contactpersoon: Toos Smulders, locatiemanager De Honinghoeve en Nijevelt. E-mail: T.Smulders@waalboog.nl.

Toos: ‘De scan is een prachtig instrument omdat je daardoor met elkaar in gesprek gaat over waar het echt over moet gaan, namelijk het vormgeven van persoonsgerichte zorg. Het helpt om met dezelfde thema’s bezig te zijn en om daarin eenzelfde taal te spreken.’

Nieuws over Waardigheid en trots op locatie

Afbeelding bij 'Zorgcentrum Anker: Kwaliteit Verbetercyclus maakt werken aan kwaliteit concreet'

Zorgcentrum Anker: Kwaliteit Verbetercyclus maakt werken aan kwaliteit concreet

21 juni 2021 - Tijdens een ondersteuningstraject van Waardigheid en trots heeft Zorgcentrum Anker de Kwaliteit Verbetercyclus geïmplementeerd.
thema: Veiligheid

Afbeelding bij 'Implementatie van leren en verbeteren bij verpleeghuislocaties'

Implementatie van leren en verbeteren bij verpleeghuislocaties

21 juni 2021 - De ervaringen van zes verpleeghuizen met de implementatie van leren en verbeteren zijn in kaart gebracht en vertaald naar acht stappen.
thema: Veiligheid

Afbeelding bij 'Winnaars 'Uit-Blinker van het jaar':  van kartrekker tot poetsfanaat'

Winnaars ‘Uit-Blinker van het jaar’: van kartrekker tot poetsfanaat

15 juni 2021 - De winnaars van de wedstrijd ‘Uit-Blinker van het jaar’ zijn: Christel Beekmans, verzorgende IG van De Zorgboog én het team facilitaire dienst van Amaliazorg.
thema: Veiligheid

Lees meer