Waardigheid en trots op locatie

Afbeelding bij Waardigheid en trots op locatie

674 verpleeghuislocaties nemen deel aan Waardigheid en trots op locatie sinds de start in 2019. Het is niet meer mogelijk om je aan te melden. Het ondersteuningsprogramma loopt nog wel door tot eind 2022. Deelnemers nemen nog deel aan scans en trajecten. De tools en bijeenkomsten van het programma blijven voor iedereen toegankelijk.

Uitgelicht

Afbeelding bij 'Hugo de Jonge ontvangt rapport Kwaliteitstrajecten Waardigheid en trots'

Hugo de Jonge ontvangt rapport Kwaliteitstrajecten Waardigheid en trots

7 december 2021 - Onderzoek laat verbetering zien in verpleeghuizen na traject van Waardigheid en trots. Hugo de Jonge ontving het rapport ‘Aandacht voor kwaliteit’ op 6 december.
thema: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Vormen van ondersteuning

We bieden voor iedereen (nog steeds) de volgende middelen aan om de kwaliteit op jouw locatie te verbeteren:

Voor deelnemers Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Deelnemers aan het programma zijn PGB- en VPT-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren. Zij krijgen via een zelfscan inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat, in de vorm van coaching, expertsessies of corona-ondersteuning.

Het programma start met een scan. Gedurende het programma herhaal je jaarlijks de scan en monitor je halfjaarlijks de vooruitgang middels een light scan. Zo zie je of jouw eigen aanpak of de aangeboden ondersteuning helpt bij het voldoen aan het kwaliteitskader. In de video hieronder krijg je uitleg over de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

FAQ en factsheet

Praktijkervaringen Waardigheid en trots op locatie

Meer weten

Waardigheid en trots op locatie was onderdeel van het plan Thuis in het Verpleeghuis. Dit plan liep af op 1 juli 2021. Vilans is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsprogramma in opdracht van het ministerie van VWS.

Heb je vragen over het programma? Neem contact op via 030 – 789 25 10 of info@waardigheidentrots.nl.

Nieuws over Waardigheid en trots op locatie

Afbeelding bij 'Inspiratie opdoen binnen landelijk netwerk communicatieprofessionals'

Inspiratie opdoen binnen landelijk netwerk communicatieprofessionals

18 januari 2022 - Arjen van Ojen (Savant Zorg) en Saskia van Nieuwland (Archipel) zijn lid van het netwerk van communicatieprofessionals. ‘Het is een soort lotgenotencontact.’
thema: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Afbeelding bij 'Kwaliteit verpleeghuiszorg voorop, ook in 2022'

Kwaliteit verpleeghuiszorg voorop, ook in 2022

11 januari 2022 - ‘De kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbetert door de inzet, betrokkenheid en leer- en veranderbereidheid van de organisaties. Ook in 2022 blijven we hen faciliteren en ondersteunen.’
thema: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Afbeelding bij 'Hugo de Jonge ontvangt rapport Kwaliteitstrajecten Waardigheid en trots'

Hugo de Jonge ontvangt rapport Kwaliteitstrajecten Waardigheid en trots

7 december 2021 - Onderzoek laat verbetering zien in verpleeghuizen na traject van Waardigheid en trots. Hugo de Jonge ontving het rapport ‘Aandacht voor kwaliteit’ op 6 december.
thema: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Lees meer

Deelnemers

Kaart filteren

Naam

Programma