Waardigheid en trots op locatie

Afbeelding bij Waardigheid en trots op locatie

674 verpleeghuislocaties nemen deel aan Waardigheid en trots op locatie sinds de start in 2019. Het is niet meer mogelijk om je aan te melden. Het ondersteuningsprogramma loopt nog wel door tot eind 2022. Deelnemers nemen nog deel aan scans en trajecten. De tools en bijeenkomsten van het programma blijven voor iedereen toegankelijk.

Uitgelicht

Afbeelding bij 'Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg waardevol voor verbeteren kwaliteit'

Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg waardevol voor verbeteren kwaliteit

8 december 2022 - Verpleeghuizen zijn positief over de scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het zorgt voor bewustzijn van en inzicht in kwaliteit.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Vormen van ondersteuning

We bieden voor iedereen (nog steeds) de volgende middelen aan om de kwaliteit op jouw locatie te verbeteren:

Voor deelnemers Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Deelnemers aan het programma zijn PGB- en VPT-aanbieders die verpleeghuiszorg leveren. Zij krijgen via een zelfscan inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat, in de vorm van coaching, expertsessies of corona-ondersteuning.

Het programma start met een scan. Gedurende het programma herhaal je jaarlijks de scan en monitor je halfjaarlijks de vooruitgang middels een light scan. Zo zie je of jouw eigen aanpak of de aangeboden ondersteuning helpt bij het voldoen aan het kwaliteitskader. In de video hieronder krijg je uitleg over de Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

FAQ en factsheet

Praktijkervaringen Waardigheid en trots op locatie

Meer weten

Waardigheid en trots op locatie was onderdeel van het plan Thuis in het Verpleeghuis. Dit plan liep af op 1 juli 2021. Vilans is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsprogramma in opdracht van het ministerie van VWS.

Heb je vragen over het programma? Neem contact op via 030 – 789 25 10 of info@waardigheidentrots.nl.

Nieuws over Waardigheid en trots op locatie

Afbeelding bij 'Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg waardevol voor verbeteren kwaliteit'

Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg waardevol voor verbeteren kwaliteit

8 december 2022 - Verpleeghuizen zijn positief over de scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het zorgt voor bewustzijn van en inzicht in kwaliteit.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Onderzoek 500 verpleeghuislocaties: Goede teamsamenwerking belangrijk voor behou..'

Onderzoek 500 verpleeghuislocaties: Goede teamsamenwerking belangrijk voor behoud medewerkers

15 november 2022 - Goede samenwerking in een team draagt bij aan meer werkplezier en minder verloop en ziekteverzuim. Dat blijkt uit onderzoek onder enkele duizenden zorgmedewerkers van 500 verpleeghuislocaties.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Afbeelding bij 'Wat deelnemen aan lerende netwerken oplevert'

Wat deelnemen aan lerende netwerken oplevert

29 augustus 2022 - Deelnemers aan lerende netwerken geven aan dat ze meer inzicht krijgen in hun positionering en zich sterker in hun vak voelen. Ook interesse in deelname? Wij ondersteunen je graag.
thema: Leren en verbeteren van kwaliteit

Lees meer