Werken aan familieparticipatie in 4 stappen

Marieke Oosterhuis van de website krachtigouder.nl geeft in haar online magazine ‘Florence’ tips hoe je in 4 eenvoudige stappen een goed contact met familie opbouwt. Naast tips vind je er inspiratie in de vorm van een praktisch voorbeeld, een interview met een zorginstelling en ga je zelf aan de slag aan de hand van een oefening.

Marieke Oosterhuis
‘Eerst begrijpen dan begrepen worden is een belangrijke sleutel in het opbouwen en onderhouden van contact.’

Ruimte geven, maar toch betrekken

“Op het moment dat een cliënt komt wonen in een woonzorgcentrum of verpleeghuis breekt er een nieuwe tijd aan voor hem of haar. Niet alleen voor de cliënt maar ook voor zijn of haar familie. De familie was voorheen vol overgave in de weer voor de cliënt in de rol van mantelzorger. Wanneer de cliënt is verhuisd gaat de familie zich terugtrekken. Het terugtrekken van de familie is goed te begrijpen. De familie moet soms letterlijk even bijkomen van de heftige periode toen de cliënt nog thuis woonde. Soms maken zorgverleners zich zorgen als dit gebeurt. Want ze willen dat de familie van de cliënt zich wel betrokken blijft voelen bij de cliënt. Zorgverleners vragen zich af hoe je familie de ruimte kunt geven die ze nodig heeft. Terwijl je op termijn wilt dat de familie gaat participeren in het welzijn van de cliënt en misschien zelfs in de zorg. Eerst begrijpen dan begrepen worden is een belangrijke sleutel in het opbouwen en onderhouden van contact. Deze regel kun je goed toepassen in het contact met familie van cliënten.” Zo schrijft Oosterhuis in de inleiding van het magazine.

Oosterhuis legt vervolgens 4 stappen uit waarmee de familieparticipatie bevordert kan worden en illustreert dit met een praktijkvoorbeeld.

Familieparticipatie in 4 stappen

  1. Contact maken
  2. Begrijpen
  3. Begrepen worden
  4. Samenwerken
Meer weten over deze methode?

  • Download het magazine voor de uitgebreide beschrijving van de 4 stappen naar familieparticipatie, tips, praktijkvoorbeeld en opdracht.
  • Marieke Oosterhuis geeft ook trainingen

Meer weten

Geplaatst op: 5 januari 2018
Laatst gewijzigd op: 26 november 2021