Ondersteuning verpleeghuiszorg

Wil jij de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren? We bieden diverse soorten programma’s en ondersteuning aan, zodat jij gericht aan de slag kan met het verbeteren van de zorg voor bewoners:

Afbeelding bij Waardigheid en trots op locatieWaardigheid en trots op locatie

674 verpleeghuislocaties nemen of namen deel aan Waardigheid en trots op locatie sinds 2019. Het is niet meer mogelijk om je aan te melden. Het programma loopt nog wel door tot eind 2022. Huidige deelnemers blijven tot die tijd ondersteuning ontvangen. We blijven kennis ontwikkelen en verspreiden en bijeenkomsten organiseren. Leernetwerken blijven voor iedereen toegankelijk. Ga naar programma en maak gebruik van tools, bijeenkomsten en leernetwerken

Afbeelding bij Waardigheid en trots op locatieWaardigheid en trots in de regio

Een ondersteuningsprogramma dat regio’s ondersteunt met instellingsoverstijgende vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het tekort aan personeel binnen de verpleeghuizen. Dit probleem vraagt om een aanpak van zorgaanbieders, zorgkantoren, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen sámen. Ga in de regio werken aan kwaliteit

Afbeelding bij InfectiepreventieSamen werken aan infectiepreventie

Hoe zorg je ervoor dat hygiëne en voorkomen van infecties structureel onderdeel wordt van het dagelijks werk? Het project ‘Samen werken aan infectiepreventie’ biedt ondersteuning aan verpleeghuizen om hiermee aan de slag te gaan. Voor dit project hebben Verenso, ActiZ, V&VN, Waardigheid en trots op locatie en het ministerie van VWS de handen ineen geslagen. We bieden laagdrempelige, kortdurende ondersteuning op maat bij hygiënisch werken en het voorkomen van infecties. Lees meer over het project en meld je aan.

Afbeelding bij Waardigheid en trots op locatie

Corona-ondersteuning

Waardigheid en trots op locatie bood ook ondersteuning bij corona. Aanmelden is niet meer mogelijk. Deskundige coaches boden verpleeghuizen ondersteuning bij uiteenlopende vraagstukken. Zoals het ondersteunen bij het versoepelen van de coronamaatregelen of bij het evalueren en leren van de crisis. Lees ervaringen over de geboden corona-ondersteuning