Ondersteuning verpleeghuiszorg

Wil jij de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren? We bieden binnen het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’ diverse soorten programma’s en ondersteuning aan, zodat jij gericht aan de slag kan met het verbeteren van de zorg voor bewoners:

Afbeelding bij Waardigheid en trots op locatieWaardigheid en trots op locatie

Een ondersteuningsprogramma voor verpleeghuiszorglocaties. Deelnemende locaties krijgen binnen drie maanden inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgt jouw locatie ondersteuning op maat.

Ga op jouw locatie werken aan kwaliteit

Afbeelding bij Waardigheid en trots op locatie

Corona-ondersteuning

Heeft jouw verpleeghuis ondersteuning nodig bij de aanpak van corona? Schakel dan Waardigheid en trots op locatie in. Deskundige coaches bieden ondersteuning bij uiteenlopende vraagstukken. Zoals het ondersteunen bij het versoepelen van de coronamaatregelen of bij het evalueren en leren van de crisis voor de toekomst.

Vraag corona-ondersteuning aan

Afbeelding bij Waardigheid en trots op locatieWaardigheid en trots in de regio

Een ondersteuningsprogramma dat regio’s ondersteunt met instellingsoverstijgende vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan het tekort aan personeel binnen de verpleeghuizen. Dit probleem vraagt om een aanpak van zorgaanbieders, zorgkantoren, werkgeversorganisaties en onderwijsinstellingen sámen.

Ga in de regio werken aan kwaliteit

Afbeelding bij (Ont)Regel de langdurige Zorg(Ont)Regel de langdurige Zorg

In dit programma werken we samen aan minder regeldruk. Zo heb jij meer tijd voor zorg aan bewoners en besteed je minder tijd aan het invullen van formulieren en checklists.

Ga samen werken aan minder regeldruk