Ondersteuning verpleegzorg

Wil jij de toekomstbestendigheid en de kwaliteit van de verpleegzorg verbeteren? We bieden diverse soorten programma’s en ondersteuning aan, zodat jij gericht aan de slag kan met het verbeteren van de zorg.

Afbeelding bij Waardigheid en trots voor de toekomstWaardigheid en trots voor de toekomst

Samen voorbereid zijn op de toekomst. Daar helpt ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ bij. Samen brengen we in kaart wat nodig is en zetten we stappen om de ondersteuning en zorg toekomstbestendig te maken bij locaties, organisaties en de keten. We richten ons daarbij op het sneller en makkelijker benutten van kennis en op het versterken van het leer- en verandervermogen van de sector, zodat er ook in de toekomst flexibel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen.  Ga naar de programmapagina

Afbeelding bij Waardigheid en trots op locatieWaardigheid en trots in de regio

Door de vergrijzing, een toename van complexere zorgvragen en een groeiend personeelstekort wordt het voor zorgorganisaties steeds lastiger om vraagstukken individueel op te lossen. Waardigheid en trots in de regio ondersteunt en stimuleert bij het vinden en implementeren van oplossingen door regionale samenwerking. Ga naar de programmapagina

Afbeelding bij InfectiepreventieSamen werken aan infectiepreventie

Hoe zorg je ervoor dat hygiëne en voorkomen van infecties structureel onderdeel wordt van het dagelijks werk? Het project ‘Samen werken aan infectiepreventie’ biedt ondersteuning aan verpleeghuizen om hiermee aan de slag te gaan. Voor dit project hebben Verenso, ActiZ, V&VN, Waardigheid en trots op locatie en het ministerie van VWS de handen ineen geslagen. We bieden laagdrempelige, kortdurende ondersteuning op maat bij hygiënisch werken en het voorkomen van infecties. Lees meer over het project en meld je aan.

Afbeelding bij Waardigheid en trots op locatieWaardigheid en trots op locatie

674 verpleeghuislocaties nemen deel aan Waardigheid en trots op locatie sinds de start in 2019. Het is niet meer mogelijk om je aan te melden. Het ondersteuningsprogramma wordt momenteel afgerond. Deelnemers nemen nog deel aan scans en trajecten.  Ga naar de programmapagina

Afbeelding bij Waardigheid en trots op locatie

Corona-ondersteuning

Waardigheid en trots op locatie bood ook ondersteuning bij corona. Aanmelden is niet meer mogelijk. Deskundige coaches boden verpleeghuizen ondersteuning bij uiteenlopende vraagstukken. Zoals het ondersteunen bij het versoepelen van de coronamaatregelen of bij het evalueren en leren van de crisis. Lees ervaringen over de geboden corona-ondersteuning